Vereniging van Franse Aardappeltelers

Seizoen 2020-2021: kies voor kwaliteit en niet voor kwantiteit

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alle ramingen er uiteindelijk flink anders uit kwamen te zien en de basis van de 2019-oogst ingrijpend is veranderd, zo constateert de Vereniging van Franse Aardappeltelers. Op de versmarkt betekende dit een opleving van de consumptie door gezinnen. Voor de industrie heeft het virus er daarentegen voor gezorgd dat fabrieken vertraagd zijn. Er is immers sprake van een zeer scherpe daling van de wereldwijde restaurantactiviteiten. De gecontracteerde volumes worden laat verwerkt, de voorraden eindproducten zijn groot en de pandemie treft op dit moment alles en iedereen. Hierdoor worden fabrieken gedwongen hun productie- en afzetstrategieën voor het 2020/2021-seizoen aan te passen. Sommige aardappeloogsten, die bestemd waren voor de industrie, zijn op een andere manier afgezet (om verwerkt te worden als veevoer, als compost, voor methanisering, als exportproducten, etc.…). Dit leidde tot ernstige verliezen binnen alle schakels van de keten.

De 2020-oogst (versmarkt en industrie): de opbrengst
De vroege oogst heeft een dynamisch karakter en ziet er over het algemeen goed uit hoewel het overvloedige aanbod de afgelopen weken heeft geleid tot een prijsdaling. Op dit moment zijn de opbrengsten van gemiddelde kwaliteit (gebaseerd op de monsters van UNPT). Die kwaliteit is gelijk aan dat van het tienjarig gemiddelde, gebaseerd op de tweede serie monsters (week 31-32). Wel bleek uit de tweede serie monsters dat het fysiologisch stadium verder gevorderd was en dat de hittegolf de veroudering heeft doen toenemen. De uiteindelijke opbrengst ligt tussen de 6,5 en 7 miljoen ton ondanks een aantal problemen als gevolg van heftige weersomstandigheden tegen het einde van het seizoen.

Voor zetmeel ziet het jaar 2020, gekenmerkt door droogte (95% van het land wordt niet geïrrigeerd), er wat betreft de opbrengst weer minder goed uit. De UNPT-perceelmonsters zorgen ervoor dat 2020 wordt gezien als een jaar dat lage opbrengsten zal hebben.

De 2020-oogst (versmarkt en industrie): de vraag
Zoals gezegd heerst er vanwege de coronaviruscrisis nog steeds onzekerheid ten aanzien van de vraag. De meest optimistische ramingen gaan uit van een terugkeer naar 90% in de herfst, maar deze Europese visie houdt niet noodzakelijkerwijs rekening met de gevolgen van de pandemie op andere continenten en ook niet met de ontwikkeling van die pandemie de komende maanden. De voorraden zullen groot blijven en daar zal rekening mee gehouden moeten worden. Wat de versmarkt betreft, hopen we dat het herstel ten aanzien van de consumptie dat gepaard ging met de lockdown de komende maanden zal aanhouden en de markt zal doen herleven.

Analyse en aanbevelingen
Zonder de coronaviruscrisis zou 2020 wat betreft vraag en aanbod als een evenwichtig jaar zijn beschouwd. Binnen de huidige context zullen de prijzen op de markt voor zeldzame soorten voor de industrie waarschijnlijk lijden onder de aanwezigheid van overtollig aanbod. Daarom raadt UNPT aardappeltelers aan zeer waakzaam en oplettend te zijn, zodat hun aardappelen voldoen aan de wensen en eisen van de afnemers en de vraag van consumenten, zowel die op de vers- als die op de verwerkingsmarkt, met name als het gaat om contracten. Omdat het bevorderen van de kwaliteit essentieel is, raadt het UNPT af om volumes te gebruiken die de markt verstoren en raadt het aan om niet te investeren in irrigatie en vroegtijdig oogsten om onnodige risico's te vermijden. Goede omstandigheden zijn ook van essentieel belang voor het rooien. Tot slot vraagt ​​het UNPT alle actoren binnen de sector om – in deze moeilijke, onzekere tijd – voor seizoen 2020/2021 de fundamenten van de markt te respecteren. Het is belangrijk om van de aardappel weer een populair product te maken onder de Fransen, de export op de versmarkt weer op te krikken en in meer algemene zin een maximum aan afzetmogelijkheden en waarde voor onze aardappelen te vinden.

  • Samenvatting:
  • De 2019/2020-oogst geraakt door de coronaviruscrisis en de gevolgen daarvan
  • Een lichte stijging van het areaal in 2020 in Frankrijk en op Europees niveau (NEPG (1)
  • Middelmatige opbrengsten voor 2020 met grote verschillen
  • Een markt in 2020/2021 die wordt beïnvloed door de vraag in crisistijd en de onzekerheid in verband met het verloop van de crisis
  • Lagere zetmeelopbrengst

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven