20% meer import t.o.v. 2019

Turkije opvallend sterk aanwezig op Europese tomatenmarkt in coronacrisis

Tholen - Tijdens de coronamaanden januari-april was Turkije opvallend sterk aanwezig op de Europese tomatenmarkt met een importaandeel van 37%. Daarmee vulde het land het gat in wat Marokko liet vallen (de vrije val kwam extra vroeg).

In de maanden januari-april valt verder op dat de daling in de EU-tomatenexport groter was dan gebruikelijk, wat valt te verklaren door de hamsterwoede met als gevolg een (tijdelijke) piekvraag.


Bron: Short-term Outlook for EU Agricultural markets in 2020, Summer 2020

Productiedaling Europa vooral op conto Spanje
Voor 2020 wordt een daling van de tomatenproductie in heel Europa samen van 2 procent verwacht, zo blijkt verder uit dit rapport. Hier draagt Spanje voor een groot deel aan bij, waar de teelt van tomaten (niet voor de verwerkende industrie) daalt met 7 procent omdat telers overstappen op andere teelten met hogere marges. In Polen stijgt de tomatenteelt dankzij investeringen in glastuinbouw.

Minder export
In de periode januari-april was een export-daling van tomaten van 20 procent opvallend. Uiteindelijk wordt er vanuit gegaan dat aan het eind van 2020 de totale daling 7 procent bedraagt. Over de afgelopen vijf jaar was die daling gemiddeld 13 procent.

Stijging import
De import gaat stijgen is de verwachting. Veelal komen de tomaten dan uit Marokko, al was Turkije met 37% aandeel in januari-april t.o.v. 2019 opvallend sterker aanwezig (in 2019 17% van de totale EU-import), zoals hierboven al aangestipt. Uit Marokko kwam t.o.v. 2019 in de coronamaanden januari-april slechts 3% meer tomatenimport. 


Blik in de hoogste hightech kas van Turkije. Het bedrijf, Teknosera, kondigde onlangs aan uit te gaan breiden naar 10 hectare en liet weten dat er ook onder Nederlandse afnemers interesse is voor afname van de tomaten.

 


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven