Freshfel staat achter EU-plannen voor vernieuwd handelsbeleid

Freshfel Europe heeft aangegeven achter de plannen te staan van de Europese Commissie om het handelsbeleid te herzien. Een revisie van dit beleid is van essentieel belang voor de EU om de steeds groter wordende uitdagingen voor de handel in verse groenten en fruit het hoofd te kunnen bieden. Dit geldt met name voor de nasleep van de coronacrisis. De AGF-sector heeft een beroep op de Europese Commissie gedaan om het handelsbeleid met meer assertiviteit te benaderen. Eén van de zorgpunten voor de AGF-sector zijn de sanitaire en fytosanitaire drempels, die nu veel exportbedrijven binnen de AGF-sector beletten om hun volledige potentieel te benutten. 

Een vernieuwd Europese handelsbeleid is noodzakelijk, omdat de EU met de export van groenten en fruit een einde kan maken aan bepaalde negatieve trends. Deze trends spelen al sinds dat het Russisch embargo in 2014 is ingesteld met als gevolg dat de AGF-export van de EU met 22% is afgenomen. Ook kan een vernieuwd beleid leiden tot meer diversificatie van de export. Ondanks alle internationale onzekerheden kunnen zo nieuwe en aantrekkelijke markten worden aangeboord. Het handelsbeleid van de EU moet verder effectieve ondersteuning verlenen aan met name partners in ontwikkelingslanden, zodat deze partners beter om kunnen gaan met de wetgeving en het handelsprotocol van de EU. Toegang van deze partners tot de Europese markt garandeert een jaarrond aanbod van betaalbaar en gevarieerd AGF voor Europese inwoners.

Zoals eerder vermeld in een reactie van Freshfel Europe met betrekking tot de agenda van de Europese Commissie voor de evaluatie van het handels- en investeringsbeleid, moet het nieuwe beleid volledig gebruik maken van de huidige multilaterale en bilaterale overeenkomsten die met handelspartners zijn gesloten. Indien nodig moeten meer assertieve middelen naast "zachte" diplomatie worden gebruikt om de wederkerigheid binnen handelsrelaties zeker te stellen.

Daarnaast moet het nieuwe beleid het sanitaire en fytosanitaire protocol voor handelspartners beter faciliteren, zodat AGF sneller en met minder hinder naar buitenlandse markten kan worden geëxporteerd. Dit moet gebeuren door middel van multilaterale overeenkomsten via het WTO of de IPPC, toelichting over (fyto)sanitair protocol in handelsverdragen of via formele dan wel informele bilaterale overeenkomsten.

Een verbeterde interne coördinatie van verschillende EU-diensten, lidstaten en de particuliere sector van de EU kan mogelijk helpen bij het sneller openstellen van nieuwe markten voor alle EU-landen en AGF-categorieën. De sector verwacht dat een spoedige benoeming van een nieuwe Chief Trade Enforcement Officer ervoor zal zorgen dat deze taken effectief worden uitgevoerd.

Freshfel Europe is verder van mening dat een vernieuwd handelsbeleid bij moet dragen aan de doelstellingen van de EU voor duurzaamheid en digitalisering. De EU zou daarom effectieve ondersteuning moeten geven aan zogeheten Groene Allianties, zoals deze zijn uitgelegd in de Farm to Fork Strategy. Aan ontwikkelingspartners moet technische ondersteuning worden verleend en dan met name voor leveranciers in Afrika en Amerika. Op deze manier kunnen deze bedrijven beter omgaan met de EU- regelgeving en toegang tot de Europese markt behouden.

Tenslotte moet de EU duidelijk zijn ambities verwoorden met het oog op de digitale toekomst. Er moeten concrete oplossingen worden ontwikkeld, die de handel stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de digitale verwerking met import- en export-certificaten. Tijdens de pandemie hebben zowel publieke autoriteiten als spelers binnen de AGF-sector duidelijk laten zien hier bereid toe te zijn.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven