Paul Demyttenaere, REO Veiling

“De Green Deal biedt ons opportuniteiten die we met beide handen moeten aangrijpen”

Tholen – Na een ‘bijzondere’ periode door de Covid-19 uitbraak is 'het normaal'  zo goed als teruggekeerd bij REO Veiling. “We hebben snel maatregelen getroffen, waardoor we als coöperatie ons werk konden blijven doen”, vertelt Dominiek Keersebilck van REO Veiling.

Na de hamsterweken is de vraag weer wat gestabiliseerd, maar niet alle producten hebben het goed gedaan. De horeca-producten zijn zwaar getroffen en dat is jammer. Voor een deel hebben we een andere bestemming kunnen vinden, maar niet voor alle producten. Nu de horeca sinds twee weken weer open mocht, zien we dat de vraag naar horeca-producten langzaam aan het toenemen is. We zitten nog niet op het niveau als voor de crisis, maar de markt kan snel veranderen.”


Paul Demyttenaere en Dominiek Keersebilck

Bloemkool en broccoli
“Tot vorige week bleek er een tekort aan bloemkool en broccoli op de markt. Dit kwam doordat de aanvoer van bloemkool met 30% daalde en de aanvoer van broccoli halveerde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onze regio kende een extreem droge periode, maar de productie in andere regio’s werd vaak nog harder getroffen door het wegvallen van seizoenarbeid en door de logistieke problemen te wijten aan onzeker transport.   De bevoorradingslijnen uit andere regio’s bleken niet altijd even stabiel, en dan is het goed dat de markt kan terugvallen op gecentraliseerd kwaliteitsproduct op de veiling. Vanzelfsprekend hebben de tekorten flink wat invloed op de prijs gehad, waardoor de prijs van broccoli op een gegeven moment opliep tot €4,75 per kilo. Inmiddels zijn de prijzen gestabiliseerd rond €0,75 per stuk voor bloemkool en op €1,10 voor een kilo broccoli”, aldus Dominiek.

Green Deal
“Terwijl het lijkt alsof de wereld enkele maanden heeft stilgestaan door de Covid-crisis, communiceert Europa sinds enkele weken volop over het voorstel voor de Green Deal. En die gaat behoorlijk ver als je naar de plannen voor de land- en tuinbouw kijkt”, stelt Paul Demyttenaere, directeur van REO Veiling. “Als ik deze plannen bekijk dan zit er voor West-Vlaanderen toch behoorlijk wat mogelijkheden in om een essentiële slag te slaan richting verduurzaming. Ook rekening houdend met de klimaatsverandering, blijft onze regio klimatologisch bijzonder gunstig voor de teelt van openluchtgroenten, fruit en aardappelen. Het belang van het Agro-Voedingscomplex in West-Vlaanderen kan dan ook niet overschat worden. De technische know-how rond het verduurzamen van groenten en aardappelen tot diepvriesproducten, naast de aanwezigheid van de REO Veiling als belangrijke speler in de versmarkt, zorgt voor een ongekende economische meerwaarde voor Vlaanderen. Toch moeten we inzetten op een toekomst die rekening houdt met de weersveranderingen die we nu al een aantal jaren vaststellen. Hoewel er in West-Vlaanderen jaarlijks genoeg neerslag valt, valt deze meer in tijd geconcentreerd dan de voorgaande decades. Bovendien legt de overheid bij langere droogte periodes captatieverbod op. De nood dringt zich dan ook op om het water beter te bufferen, zowel op het individuele bedrijf als collectief in Privaat-Publieke-Samenwerkingsverbanden (PPS). Bovendien kunnen de noden van de land- en tuinbouwsector (beschikbaar water) gekoppeld worden aan maatschappelijke doelstellingen (vrijwaring van overstromingsgevaar bij extreme neerslag). Tenslotte kan tijdelijk bufferen en hergebruiken van water ook helpen om de nitraatdoelstellingen van Europa op een werkbare wijze te realiseren. Het inzetten van de middelen van de “Green Deal” kan toelaten om structureel onze regio te wapenen voor de  komende decennia en bij te dragen aan een duurzame samenleving.”

Opportuniteiten
Demyttenaere ziet duidelijk opportuniteiten in de Green Deal, maar de sector moet uit de ‘loopgraven’ kruipen en zorgen dat er in 2030 een agro-voedingscomplex staat in West-Vlaanderen die de maatschappelijk en ecologische doelstellingen die er zijn, helpt realiseren. “Dat betekent dat we naar een grootschalige samenwerking moeten tussen landbouwers, hun afnemers en de lokale overheid. Als we de Green Deal zo gebruiken, dan hebben we een toekomst voor de land- en tuinbouwsector in onze regio en vrijwaren we de verschraling van onze bodems. Bovendien spelen we in op de maatschappelijke rol als sector die we willen spelen tijdens de komende periode. Aan de overheid om na te denken hoe de land- en tuinbouwsector ondersteund kan worden voor de maatschappelijke dienstverlening door het ter beschikking stellen van dit gebufferde water. Zware watertaksen kunnen dan echt niet meer door de beugel."

Biologisch
“Een ander punt in de Green Deal-agenda is het vergroten van het aandeel bio-productie met 20 tot 25 procent. De Green Deal realiseren vraagt hoogstaande technologische ingrepen in onze tuinbouwproductie. Probleem: een 100% biologische productie binnen de hydroteelt onder bescherming wordt afgestraft door een oubollige regelgeving die elke technologische evolutie in de weg staat. Bio-teelt op hydrocultuur kan momenteel niet omwille van de wetgeving. Mocht dit wel kunnen, dan evolueren we zo naar 70 tot 80% biologische productie onder bescherming. Ook deze discussie moet kunnen binnen de Green Deal”, besluit Paul.

Voor meer informatie:
Dominiek Keersebilck
Paul Demyttenaere
REO Veiling
Oostnieuwkerksesteenweg 101 
8800 Roeselare, België
+32 (0)51 231 211
info@reo.be       
www.reo-veiling.be  

 


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Twitter Rss LinkedIn

© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven