GroentenFruit Huis komt met statement

Preventief 240 medewerkers getest bij twee fruitbedrijven in Geldermalsen

Ondanks alle maatregelen die bedrijven in de groenten- en fruitsector
treffen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, zijn eind vorige week besmettingen geconstateerd bij medewerkers van twee bedrijven in de fruitsector. In samenwerking met GGD Gelderland worden 240 medewerkers na bron- en contactonderzoek getest. Het gaat om 160 medewerkers van het ene bedrijf (een totaal van 600) en alle 80 medewerkers van het tweede bedrijf.

"De bedrijven op zichzelf hebben voldoende maatregelen getroffen om interne verspreiding van het virus te voorkomen’', vertelt burgemeester Servaas Stoop van Geldermalsen tegen De Gelderlander. "Maar desalniettemin zijn er toch bij 13 mensen besmettingen vastgesteld. Dus is het van belang te kijken of die besmettingsgraad nog groter is.’’ De GGD Gelderland ziet niet direct een verband tussen de twee bedrijven. Het gaat waarschijnlijk om werk in twee slecht geventileerde kantoortjes in de productiehal waar stickers werden uitgedraaid.

Afhankelijk van de verdere testresultaten wordt bepaald of er verdergaande maatregelen nodig zijn. De betrokken medewerkers, waaronder arbeidsmigranten, mogen naar hun werk maar moeten thuis in quarantaine blijven.

Reactie GroentenFruit Huis op arbeidsomstandigheden en corona in de fruitsector
"Als vitale sector is ons er alles aan gelegen een veilige werkomgeving te bieden aan alle medewerkers," aldus het GroentenFruit Huis. "Dit gold in het verleden en in nog hogere mate sinds de uitbraak van de coronapandemie. De groenten- en fruitsector reageert proactief op alle informatie en past processen en maatregelen aan op basis van voortschrijdend inzicht. Zoals nieuwe inzichten in besmettingsrisico’s, het belang van luchtverversing en inzicht in de verspreiding van corona. Dit kan beter in kaart worden gebracht dankzij uitbreiding van de testmogelijkheden."

Sinds de uitbraak van de crisis draagt de tuinbouw haar steentje bij aan de gezamenlijke aanpak van de coronacrisis. Naleving van RIVM-maatregelen is vanaf medio maart gestimuleerd en toegepast.
Als sector zijn we veelvuldig in overleg met verantwoordelijke instanties over de beste handelswijze binnen de bedrijven. Het virus is nog altijd onder ons. Het is daarom zaak niet te verslappen, ook al vindt stap voor stap versoepeling van diverse maatregelen plaats in de samenleving.
Geïnitieerd door de Taskforce Arbeid van de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw zijn specifieke protocollen opgesteld en verspreid in de sector.

De sector draagt samen met de uitzendbureaus verantwoordelijkheid voor goede omstandigheden op het werk, tijdens transport en huisvesting en stimuleert goed en gezond gedrag op het werk.
Daarbij aangetekend dat de sector geen invloed heeft of verantwoordelijkheid kan dragen voor het gedrag van medewerkers in hun eigen privésfeer. In een persbericht van GGD Gelderland spreekt de Veiligheidsregio uit dat de betrokken bedrijven adequate maatregelen hebben genomen en dat ze van oordeel is dat op het werk de kans op besmetting zeer klein is. De bedrijven verlenen alle medewerking aan het onderzoek naar de herkomst en de mate van verspreiding van het virus onder hun medewerkers. De bedrijven benadrukken blij te zijn met het onlangs genomen besluit van de overheid om de testcapaciteit uit te breiden. Daarmee kunnen besmettingen worden geïdentificeerd en vervolgens geïsoleerd om zo verdere verspreiding te voorkomen. Gevolg van meer testen is ook dat er meer besmettingen aan het licht komen. De besmettingen betreffen in dit geval reguliere medewerkers en arbeidsmigranten. Net als veel andere bedrijven in de land- en tuinbouw (productie, verpakken en bewerken), doen beide bedrijven een beroep op arbeidsmigranten. Als medewerkers dicht op elkaar werken, reizen of
wonen kan een besmette persoon meerdere personen besmetten. Om die reden is strikte naleving van protocollen vereist.

Voor meer informatie:
GroentenFruit Huis
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
Tel: 079 368 11 00
www.groentenfruithuis.nl
info@groentenfruithuis.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven