Europese steenfruitoogstramingen bekend gemaakt: oogstdaling biedt potentie

Hoewel de MedFEL naar volgend jaar is uitgesteld vanwege de pandemie, is het overzicht van de Europese perzik- en nectarineoogst van 2019 en de oogstverwachtingen voor 2020 gepresenteerd in een videoconferentie op vrijdag 22 mei.

Onder voorzitterschap van Eric Hostalnou (Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales), sprak Georges Kantzios (AOP Veria) over de situatie in Griekenland, Laura Stocchi (CSO Italië) over Italië, Javier Basols (Cooperativas agro Alimentarias) en Sara Ruiz Chacon (Afrucat) over Spanje en Bruno Darnaud (AOP Pêches et Abricots de France) over Frankrijk.

Het seizoen van 2019 kende geen noemenswaardig klimaatprobleem voor het begin van de oogsten. Slechts enkele hagelbuien die bepaalde teeltgebieden in juli en augustus regelmatig hebben geteisterd. Met 3,8 miljoen ton perziken, nectarines en pavia-perziken lag 2019 iets boven het gemiddelde van vijf jaar en boven 2018, een jaar met een gering tekort (+6%).

Net als in de afgelopen jaren is er sprake van een Europese markt met twee snelheden, een contrasterende markt:

Enerzijds een zeer competitieve 'open' markt waar Spanjaarden, Italianen en Grieken concurreren om exportmarktaandelen te veroveren, door middel van promoties, en anderzijds de uitzondering van de Franse productie en markt die op zijn minst gedeeltelijk lijkt te worden beschermd.

Het is waar dat de Franse productie sterk is gedaald en moeite heeft om de behoeften van de nationale markt te dekken, zelfs in het midden van het seizoen, maar deze daling en het werk van de sector hebben een soort evenwicht gecreëerd waardoor de Franse perzik kan profiteren van een vergoeding die in overeenstemming is met zijn productiekosten, die veel hoger zijn dan die van zijn buren en concurrenten.

Terwijl de Spaanse fruittelers deze winter op straat zijn beland om te demonstreren tegen het beloningsniveau dat zij hebben ontvangen, bevindt de Franse sector zich nu in het midden van een derde succesvol seizoen. En ook al kan men op korte termijn geen echte groei van het potentieel verwachten, toch valt er een vernieuwingspercentage van de Franse fruitboomgaard waar te nemen dat volgens het Franse APO 8% bedraagt, terwijl het Catalaanse APO Afrucat bekend maakt dat er deze winter 2000 ha is gerooid in de regio Lleida.

Ondanks de gunstige weersomstandigheden voor de consumptie was de Europese markt over het algemeen moeilijk en vooral vanaf midden augustus met een zeer moeilijk einde van het seizoen voor alle teeltgebieden.

De winter van 2019/2020 werd gekenmerkt door milde en zelfs hoge temperaturen in sommige regio's, die in december en februari soms meer dan 25° bedroegen.

De perziksoort is minder gevoelig voor dit gebrek aan winterse kou dan zijn neef de abrikozenboom en zelfs als sommige variëteiten een heterogene en over het algemeen zeer gemiddelde vruchtvorming vertoonden, leek het productiepotentieel dicht bij het normale niveau te liggen. Maar in maart hadden sommige teeltgebieden, zoals Aragon, Catalonië, het Rhônedal en Noord-Italië, te kampen met vorst die het productiepotentieel beïnvloedde.

Italië: Een recordlaagte van de oogst met een daling van 28% ten opzichte van 2019
Vorig jaar werd de productie van perziken en nectarines gekenmerkt door aanzienlijke volumes, na een minder productief jaar in 2018. De regen in mei en de hagel midden juni hebben de vruchten echter beschadigd. Wat de markt betreft, waren de omstandigheden niet erg gunstig, vooral tijdens het eerste deel van het seizoen. Gedurende het hele seizoen kwamen de prijzen enigszins onder druk te staan ondanks het feit dat het aanbod van versproducten op de markt niet buitensporig groot was, zelfs niet tijdens de piekproductietijden. De prijzen in het begin van het seizoen lagen onder die van het begin van seizoen van 2019 en bleven tot het einde van het seizoen gelijk.

In 2020 is Italië het land dat het meest getroffen is door deze vorst. Alle regio's zijn getroffen, maar vooral Emilia-Romagna, dat verwacht dat de productie in 2020 bijna 80% lager zal zijn dan vorig jaar.

In combinatie met een vermindering van de teeltgebieden, voornamelijk in het noorden, verwacht Italië dat de productie van perziken en nectarines in 2020 onder de grens van één miljoen ton zal dalen met bijna 820.000 ton, een historisch lage oogst in meer dan 25 jaar.

De prognose voor 2020 voor Italië is een productiedaling van 28% in 2019 en een productiedaling van 34% ten opzichte van het gemiddelde voor 2014/2018.

Hetzelfde geldt voor de pavia-perziken met iets meer dan 50.000 ton voorspeld, een daling van 44% vanaf 2019 en 30% onder het gemiddelde.

Griekenland: 10% lagere oogstprognose voor 2019
Het Griekse seizoen van 2019 was verdeeld in twee verschillende periodes. De eerste tot juli was zwaar door de slechte weersomstandigheden. Dit resulteerde in een verslechtering van de kwaliteit van het fruit. Het hele seizoen was moeilijk voor perziken, terwijl het voor nectarines veel soepeler verliep, met een aanzienlijk betere doorstroming van producten en prijzen dan voor de perziken. Maar ook de weersomstandigheden zorgden voor een kleine daling.

Griekenland heeft in 2020 ook te lijden gehad van vorst, met name in de regio Macedonië, waar het grootste deel van de Griekse productie is geconcentreerd. Met een verwachte perzik- en nectarineoogst van iets meer dan 300.000 ton ligt de productie 10% lager dan in 2019 en 3% hoger dan het gemiddelde voor 2014/2018.

Voor pavia-perziken, de 'specialiteit' van de Griekse productie, ligt de prognose 8% onder de productie van 2019 en 13% boven het vijfjaarsgemiddelde.

Spanje: Verwachte daling van de oogst van paraguayo's met 13% ten opzichte van 2019
Qua volume was het seizoen 2019 goed. Over het geheel genomen is de productie gestegen ten opzichte van 2018. De kwaliteit was goed gedurende het hele seizoen. Aan de andere kant ondervonden de markten een probleem. Gedurende het hele seizoen bleven de prijzen zeer laag, onder de verwachtingen en op een gegeven moment zelfs onder de productieprijzen. Dit prijsprobleem maakte het voor de sector moeilijk om zich te herstellen. De structurele overproductie leidde tot de eerste rooiing van de boomgaarden in 2019.
De sector heeft inderdaad een aantal moeilijke jaren achter de rug. Door de traagheid van de productie is er de laatste jaren echter een toename van de volumes geweest. Wat de aanplantingen betreft, is er echter een verschuiving in de productie naar gewassen zoals noten, met name amandelen. Voor perziken, nectarines en pavia's kan een vermindering van ongeveer 4.000 tot 5.000 hectare worden geschat.

In Spanje heeft dit jaar de vorst in maart in het stroomgebied van de Ebro en zijn zijrivieren en de regen in april in het zuiden (Murcia, Andalusië) ook gevolgen gehad voor de productie.

Met een voorspelling van 1.114.000 ton perziken, platte perziken en nectarines ligt de Spaanse productie op het niveau van 2018, wat neerkomt op een daling van 14% ten opzichte van 2019 en 11% ten opzichte van het gemiddelde van 2014/2018.

In het segment van de paraguayo's, een specifiek kenmerk van Spanje, wordt een prognose gemaakt van 282.000 ton, d.w.z. een daling van 13% ten opzichte van 2019.

Voor pavia-perziken voor de verwerkingsindustrie alsook voor de versmarkt in Spanje wordt een relatieve stabiliteit waargenomen met -1% ten opzichte van 2019 en + 3% ten opzichte van het gemiddelde.

Frankrijk: de productie zal naar verwachting 7% lager liggen dan in 2019
De Franse productie heeft in 2019 bijna 200.000 ton bereikt, die dicht bij het normale niveau lag, maar met een lichte zwakte als gevolg van klimaatproblemen, voornamelijk hagelbuien in het Rhônedal en de hittegolf die goede kalibers aan het begin van het seizoen verhinderde. Op de markt verliep de verkoop vrij goed, afgezien van dit probleem met de grootte, waardoor het moeilijk was om de Franse distributeurs tot 15 juli van A-maten te voorzien. De markt presteerde goed tot 15 augustus en bleek tegen het einde van het seizoen ingewikkelder te zijn. Maar ondanks deze technische problemen en een moeilijk einde van het seizoen, blijft het jaar positief voor de Frans telers.
Ter herinnering: de Franse productie wordt voornamelijk verkocht voor de binnenlandse consumptie, terwijl de export minder dan 10% van de Franse markt vertegenwoordigt.

In Frankrijk heeft de vorst in 2020 vooral de Rhônevallei getroffen, maar de andere teeltgebieden die door de vorst gespaard zijn gebleven, raken niet vol. Het gebrek aan winterse kou heeft geleid tot een tekort aan lading voor bepaalde soorten en de zware regenval in maart en april heeft met name de schil van bepaalde nectarines beschadigd.

Met een voorspelling van bijna 183.000 ton perziken en nectarines zal de Franse productie naar verwachting 7% lager zijn dan in 2019 en 10% lager dan het gemiddelde van 2014/2018.

De markt zou dit jaar een gunstiger productiebalans moeten kennen
Al deze cumulatieve tekorten geven uiteraard een neerwaartse Europese prognose met 2,4 miljoen perziken, platte perziken en nectarines, d.w.z. een daling van 19% ten opzichte van 2019 en 19% ook ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde.

Voor deze uitsluitend voor de versmarkt bestemde ondersoorten moet worden teruggegaan tot 2003 en 1998 om een dergelijk laag productieniveau te kunnen constateren.

Opgemerkt zij dat dezelfde situatie wordt waargenomen voor de abrikozen, waarbij een tekort wordt voorspeld dat sinds 2003 en 1998 niet meer is voorgekomen.

Voor pavia-perziken is de daling beperkter, met een voorspelling van 773.000 ton, een daling van 9% vanaf 2019 en een stijging van 4% ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde.

De accumulatie van alle ondersoorten geeft een Europese prognose van iets minder dan 3,2 miljoen ton tegenover 3,8 miljoen in 2019 en 3,7 miljoen voor het gemiddelde van 2014/2018.

De perzik- en nectarineoogst is pas in Zuid-Spanje begonnen en er kan nog veel gebeuren, zowel wat de productie als de consumptie betreft, maar gezien de verwachte volumes lijkt alles erop te wijzen dat de markt dit jaar een gunstiger productiebalans zal kennen en de crises van de afgelopen jaren zal kunnen vermijden.

Covid-19-pandemie
Maar met de gezondheidscrisis van Covid-19 is er een nieuwe parameter bijgekomen. Deze crisis is in de eerste plaats een zorg voor de productie, die de barrières aan de grens probeert te slechten om de buitenlandse seizoenarbeiders, die gewoonlijk de oogst uitvoeren, binnen te halen.

Maar de crisis geeft ook aanleiding tot bezorgdheid voor de hele sector over de consumptie en het consumentengedrag, aangezien de pandemie evolueert en er een tweede golf of een andere lockdown zou kunnen komen.

In het algemeen is de situatie op de groenten- en fruitmarkten, afgezien van enkele problemen met de reorganisatie van de handelsstromen aan het begin van de lockdown, en op enkele uitzonderingen na (aardappelen, sla), vrij correct sinds het begin van deze crisis en deze sector behoort niet tot de sectoren die het zwaarst door de crisis worden getroffen.

Er zullen echter grote veranderingen plaatsvinden ten opzichte van de afgelopen jaren, met name wat betreft de zomervakantie met gesloten grenzen, afstandsbeperkingen voor bepaalde trajecten, enz. De voedingssector in het algemeen zal zich aan deze nieuwe context moeten aanpassen.

Laten we echter vooral hopen dat de meest pessimistische voorspellingen over de ontwikkeling van de pandemie verkeerd zijn en dat de zomer een bijna normale terugkeer naar de normale situatie zal brengen met een positief neveneffect op de markt voor zomerfruit.

Europêch wil graag iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de voorbereiding van deze perzik- en nectarineoogstramingen voor 2020:
Griekenland:
Georges Kantzios (AOP Veria)
Evangelos Karaindros (Coopérative Venus)

Spanje:
Patricia de Almandoz Fraile (Cooperativas agro Alimentarias)
Sara Ruiz Chacon (Afrucat)

Italië:
Elisa Macchi, Laura Stocchi, Tomas Bosi (CSO Italy)

Frankrijk:
Laurent Bernadette (SCEES, Agreste)
And statistic services des DRAF Occitanie, PACA, et AURA
Marie Josée Etienne et Raphaël Martinez (AOP Pêches et Abricots de France)


Publicatiedatum:
© /Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven