Stratech:

"NVWA koppelt CLIENT-import aan TRACES"

Veel landen binnen Europa (EU) hebben nog geen ‘goed’ systeem voor het volgen en managen van de goederenstromen met plantaardige, dierlijke producten en levende dieren. Daarom wordt er op Europees niveau gewerkt aan het zogenaamde Trade Controle and Export System New Technology (afgekort TRACES NT of TNT). Dit systeem van de Europese Commissie volgt de bewegingen van alle levende dieren, dierlijke producten, levensmiddelen, diervoeders en planten die de EU worden ingevoerd en die binnen de EU verhandeld worden.
 
Omschakelen van CLIENT-import naar TRACES NT zou veel impact hebben
TRACES NT zal in veel lidstaten van de EU zorgen voor een betere traceerbaarheid en efficiëntere verwerking van de fytosanitaire (planten) en veterinaire (dieren) goederenstromen. "Dit geldt echter niet voor ons land. In Nederland zijn deze processen namelijk al geautomatiseerd door middel van het systeem CLIENT-import." Goos de Jong, Product Owner Import & Export Fytosanitair bij de NVWA –vertelt: “CLIENT-import is in 2003 gestart toen er een hele grote groep producten, op basis van nieuwe wetgeving, inspectie plichtig werden. Om deze stroom te kunnen beheersen is er een Reduced Checks systematiek gerealiseerd waarbij bepaalde product–land-combinaties tegen een verlaagd inspectie percentage werden beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat minder importzendingen in ons land moeten worden geïnspecteerd".

Goos gaat verder: "In de loop der jaren is het systeem zo uitgebreid dat het alle fytosanitaire importaangiftes / vooraanmeldingen beoordeelt en na goedkeuring (na fysieke inspectie of door Reduced Checks) een vrijgavecode verstrekt. Deze vrijgavecode is vervolgens nodig in de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen bij de Douane. Het aanbieden en verwerken van deze import- en douane-berichten gebeurt in ons land al vele jaren middels een berichtuitwisseling die vanuit de eigen applicatie van de aangever aangestuurd. Het aanpassen van deze werkwijze en alle IT-voorzieningen zou grote impact hebben op de NVWA alsmede het bedrijfsleven".

Nederland moet voldoen aan de (wettelijke) eisen van de EU
CLIENT-import volledig vervangen door TRACES NT zou voor Nederland dus resulteren in een minder efficiënt import-/exportproces, een belang dat de NVWA te allen tijde zal verdedigen. In 2019 hebben vertegenwoordigers van de NVWA daarom veelvuldig overleg gevoerd met het team van TRACES in Brussel over mogelijke alternatieven. En met succes, hieruit is naar voren gekomen dat het systeem TRACES kan worden gevoed met data uit CLIENT-import door middel van een koppeling. Door deze oplossing voldoet Nederland aan alle (wettelijke) eisen van de EU en kunnen we tegelijkertijd ons nationale systeem CLIENT-import, inclusief alle voordelen, behouden. Om de koppeling tussen CLIENT-import en TRACES NT te realiseren worden er daarom nu aan de kant van de NVWA diverse ontwikkelingen gedaan.

Goos: “Sinds 14 december 2019 zijn de nieuwe ‘Official Control Regulation (OCR)’ en de ‘Plant Health Regulation (PHR)’ van kracht geworden. Alle lidstaten zijn verplicht om alle importen te melden aan het Europese systeem TNT. Veel lidstaten hebben er voor gekozen om de importeurs / aangevers de ‘vooraanmelding’ zelf te laten registeren in TNT middels de webschermen. Gezien de grote hoeveelheid aan importzendingen is het voor de importeurs / aangevers in Nederland ondoenlijk om dit via de webschermen van TNT te doen. Dit zou een enorme vertraging in onze logistiek veroorzaken. Om die reden heeft de NVWA gekozen voor een geautomatiseerde koppeling. Om aan alle wensen van TNT te kunnen voldoen is er een nieuwe versie van de berichtspecificatie in CLIENT-import gepubliceerd. Deze is door Stratech al verwerkt in haar software. In een brief aan de importeurs / aangevers is gemeld welke informatie er extra gevraagd zal worden ten behoeve van TNT.”

De impact voor bedrijven die nu werken met CLIENT-import
Het streven van de NVWA was altijd om de impact van TRACES NT voor de importeur / aangever zo klein mogelijk te maken. Hoewel de NVWA hier grotendeels in geslaagd is, dient het bedrijfsleven in Nederland toch rekening te houden met enkele veranderingen als gevolg van de koppeling tussen CLIENT-import en TRACES NT. Dit zijn:

  • Zo wordt het bericht in CLIENT-import uitgebreid met een aantal extra elementen, wat leidt tot (nieuwe) invoervelden voor de importeur.
  • Deze elementen dienen te worden doorgevoerd in softwaresystemen alsmede te worden toegevoegd aan de interfaces die een organisatie eventueel gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de koppeling tussen uw ERP en de software die communiceert met CLIENT-import.
  • De wijze waarop adresvelden worden gevuld verandert. Dit heeft mogelijk impact op de manier waarop u masterdata gebruikt voor het invoeren van informatie in de aangifte.
  • De wijzigingen in CLIENT-import zorgen voor een nauwere aansluiting met AGS Invoer. Dit biedt het bedrijfsleven kansen in de vorm van redundantie en sluitende administratie.

"Stratech is klaar voor alle wijzigingen als gevolg van TRACES"
"Vorig jaar is CLIENT-import (PD) als nieuwe functionaliteit in de software Stratech-SPS beschikbaar gekomen. Met deze totaaloplossing wordt informatie uit de melding in CLIENT-import automatisch doorgezet naar de douane-invoeraangifte en kan tevens worden hergebruikt voor de melding bij Portbase. Bij de ontwikkeling van de nieuwe CLIENT-import functionaliteit heeft Stratech al rekening gehouden met de wijzigingen als gevolg van de koppeling met TRACES NT. Bedrijven die werken met software van Stratech besparen dus niet alleen tijd en geld, maar zijn voor de toekomst volledig ontzorgd", aldus het bedrijf. 

Voor meer informatie:
Stratech 
053 480 40 80
Info@stratech.nl  
www.stratech.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven