Corona-updates

"Overheid werkt aan maatregelen om handelsstromen op gang te houden"

ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie in 2020 met 3,5 procent zal krimpen. De werkloosheid zal de komende maanden stijgen en het consumentenvertrouwen zal dit jaar niet helemaal herstellen. De consumptie en de investeringen zullen daardoor flink terugvallen. Met name de industrie, de bouw en de technologiesector zullen last krijgen van terugvallende investeringen in andere sectoren. De economische groei kan pas in 2021 echt herstellen.

Handel:

Rijksoverheid: extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden
Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder orders binnen, bestaande orders worden ingetrokken en fabricage ligt stil door stokkende aanvoer van onderdelen (bijvoorbeeld uit China) of protectionisme dat de kop opsteekt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb’ers en ca. 2,3 mln. banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat vanaf vandaag de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.

Actieplan internationale handel
De maatregelen werden bekend gemaakt na afloop van een door de ondernemersorganisaties opgezette conference call met vele internationaal opererende bedrijven (van klein tot groot) en branches over de problemen waar zij momenteel tegenaan lopen. Naast verruiming van de exportkredietverlening hebben overheid en bedrijfsleven afgesproken om in Europees verband te werken aan onder meer het tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen), een soepeler grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU, soepel verkeer van arbeidsmigranten, het maximaal benutten van de financiële middelen die er beschikbaar komen (o.a. vanuit de EU, de EBRD, de Wereldbank en het IMF) en het zoveel mogelijk open houden van internationale vervoersstromen. Alle maatregelen moeten ook een plek krijgen in een nieuw Actieplan dat nu wordt uitgewerkt en waarbij ook vooruit gekeken wordt naar de fase na de acute corona-crisis. 

Exportkredietverlening
De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kort gezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt (eerder alleen > 2jr, nu ook <2jr). Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt. Door het maatregelenpakket kunnen door bedrijven meer risico’s worden afgedekt dankzij de staatsgaranties. Zo blijft de internationale handel beter op gang en kan verlies van export en banen worden voorkomen in aanvulling op het eerdere economische noodpakket dat het kabinet al heeft gepresenteerd. Gewerkt wordt nog aan een verdere versnelling van de doorlooptijden bij de exportkredietverzekeringen.

Tegen protectionisme
Sigrid Kaag: “Terecht is er nu alle aandacht voor de volksgezondheid. Maar ook economisch zijn er noodmaatregelen nodig. We versoepelen en verruimen daarom de exportkredietverzekeringen. Dat is voor het bedrijfsleven heel belangrijk, ondernemingen kunnen daardoor blijven investeren en opereren ondanks de ongelofelijk moeilijke omstandigheden nu. Intussen blijven we ook kijken wat er nog meer nodig is in tijden van Corona.”

Hans de Boer: “De economische gevolgen van de Corona-crisis bestrijd je niet via nationalistisch isolationisme, maar juist door internationaal gecoördineerd op te blijven treden. Dat geldt eigenlijk voor alle elementen van de handelspolitiek. Die hebben we vandaag met het kabinet besproken. Ook hier onder het motto “eendracht en daadkracht”. De verruiming van de exportkredietverzekering is daar een zeer gewenst concreet voorbeeld van om de handel op gang te houden. Daarnaast gaan het kabinet en wij ons sterk maken voor schadebeperking binnen de EU en voor de relatie met belangrijke landen buiten de EU.

Hans Vijlbrief: “De komende periode zal het kabinet ruimhartig fiscaal beleid voeren om de gevolgen voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te verzachten. Daarnaast is ook gesproken met de exportsector. Dit heeft geleid tot een set concrete noodmaatregelen binnen de exportkredietverzekering. Ook dit toont dat de overheid wil helpen om banen en inkomen te behouden; we zullen de crisis samen moeten doorstaan. 

Bron: Rijksoverheid

Hoogovens op volle kracht na hamsteren conservengroenten
Dat er flink wordt gehamsterd in houdbare groente, fruit en vlees merkt ook Tata Steel, de eigenaar van de hoogovens in IJmuiden. "Er is een verhoogde vraag naar verpakkingsstaal voor blik. Conservenvoedsel blijft lang goed met behoud van vitaminen en speelt dan ook een belangrijke rol in het ervoor zorgen dat iedereen genoeg voedsel in huis heeft. Onze klanten zien daardoor een grote toename in de vraag naar hun producten en reageren daarop door hun productie op te schalen en de voorraden op peil te houden"

Belgische aardappelsector belooft solidaire aanpak problemen
Door de coronacrisis is de ontwikkeling van de aardappelmarkt sterk verstoord. Dit had niemand zien aankomen. Het zorgt voor grote onzekerheid binnen gans de aardappelketen”, zegt brancheorganisatie Belpotato.be in een persbericht. Belgapom laat weten dat het er alles probeert aan te doen om de gecontracteerde aardappelen te kunnen vermarkten of verwerken. Een platform werd opgericht waarbij verwerkers contracten die op korte termijn verwerkt moeten worden, kunnen aanbieden aan collega's.

Minister herkent noodsituatie fritesketen
Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw vindt het goed dat het ministerie van LNV het overaanbod aan fritesaardappelen in de Nederlandse aardappelketen benoemt als noodsituatie vanwege coronavirus. Hoogendijk verwijst onder meer naar een Kamerbrief van landbouwminister Carola Schouten over de gevolgen van de coronacrisis voor de landbouwsector en verder naar een interview van de bewindsvrouw in het tv-programma Nieuwsuur deze week. 

"Citroenen zullen de komende weken niet altijd te krijgen zijn"
Het wordt moeilijker om vijgen, citroenen, peul- en passievruchten naar België te krijgen. Daarom worden heel wat vruchten waarschijnlijk duurder. Bepaalde producten zijn nog moeilijk te krijgen. "Citroenen zullen de komende weken niet altijd te krijgen zijn in de winkel", zegt Jurgen De Witte, de CEO van het fruit- en groentebedrijf Groep A. De Witte. "Ze komen nu vooral van het fel getroffen Spanje." 

Nederland produceert drie keer meer voedsel dan we kunnen opeten: "Er is dus méér dan genoeg"
Nederland heeft een luxepositie als er een tekort aan groente en fruit ontstaat in Europa. Dat stelt directeur Marc Jansen van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ook hem bereikten de signalen dat de toevoer van vers voedsel naar Europa hapert vanwege lockdowns, het uitvallen van vrachtvluchten en het sluiten van grenzen voor seizoensarbeiders. "Wij produceren drie keer meer dan we consumeren."

Jantine Heemskerk, Heemskerk Fresh & Easy
"Het hamstergedrag heeft ons overspoeld"
Door de coronacrisis zetten voedingsmiddelenproducenten alle zeilen bij om de veranderende vraag bij te benen. Zo ook Heemskerk Fresh & Easy. “We waren al bezig met coronamaatregelen. Maar dit hamstergedrag heeft ons overspoeld. Vooral soepgroenten, roerbakgroenten, bami- en nasigroenten gingen hard. Allemaal te linken aan de houdbare producten die werden gehamsterd. Je moet denken aan indexen van 180% tot 200%. Inmiddels is dat wat genormaliseerd", aldus commercieel directeur Jantine Heemskerk.

"Rotterdamse Voedselbanken kunnen geen producten meer kwijt"
Zo'n twee weken geleden zaten de Nederlandse voedselbanken met enorme tekorten. Diverse acties werden opgestart om de voedselbanken weer van producten te voorzien. Volgens een Nederlandse handelaar zijn de voorraden van de Voedselbank dusdanig aangevuld dat ze er geen producten meer bij kunnen hebben. De Rotterdamse Voedselbank zit tot het dak vol met goederen en kan geen producten meer kwijt. Inmiddels is het logistieke aspect de grootste uitdaging. 

Arbeid:

Duitsland paait seizoensarbeiders die Nederland ook hard nodig heeft
De Duitse regering komt de eigen landbouwsector tegemoet in een poging de verwoestende impact van de coronacrisis te dempen. Een van de maatregelen is dat seizoensarbeiders die nu al in Duitsland of Nederland zijn, langer mogen werken in Duitsland zonder premies af te dragen. Ook België heeft de regels voor seizoenarbeiders versoepeld.

Logistiek: 

Corona-grenscontroles hinderen vrije doorgang vrachtwagens

Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met vrachtwagens aan de Europese grenzen. Aan veel grenzen in Europa staan enorme files die zorgen voor lange wachttijden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten daarom op om de vrije doorgang van vrachtwagens nu met spoed te regelen. TLN is blij met de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), zij heeft TLN toegezegd dit onderwerp te zullen bespreken met de Europese transportministers.

TLN houdt bij welke grensovergangen de langste wachttijden hebben. De beruchtste grensovergang bij Oostenrijk met Hongarije voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, resulterend in tientallen uren wachttijd. Maar ook de grensovergangen vanuit Italië naar Zwitserland lopen al gauw op tot 3 uur wachttijd. Op de A16, van afslag Rijsbergen tot aan de Belgische grens stond deze week een file waarvan de lengte op sommige momenten zo’n 5 kilometer bedroeg. Dit bracht een wachttijd met zich mee van maximaal 3 kwartier, zelfs buiten de spits. Ook bij andere grensovergangen naar België stond het verkeer vast. Dat gebeurde op de A4 vanuit Bergen op Zoom, op de A67 vanuit Eindhoven en op de A76 vanuit het Limburgse Stein.
 
Formulier Spanje beschikbaar
Spaanse vrachtwagenchauffeurs moeten vanwege de verscherpte maatregelen onderweg een bepaald document bij zich hebben wanneer ze zich in dat land op de weg bevinden. Op het niet hebben van dit document staan hoge boetes. Onze Spaanse zusterclub heeft ons gisteren laten weten dat enkel Spaanse chauffeurs dit document bij zich moeten hebben en deze plicht niet geldt voor bestuurders uit andere EU-lidstaten.   

Overige informatie:

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2021

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven