Tips voor ondernemers in Corona-crisis

BDO heeft een speciale website ontwikkelt met bruikbare tips voor ondernemers. Via BDO Corona crisismaatregelen zijn er tips te vinden voor:

 • Werkkapitaalverruimende maatregelen;
 • Alles over Werktijdverkorting;
 • Waardevolle Fiscale maatregelen;
 • Contractuele must-knows.

De belangrijkste maatregelen voor de glastuinbouw betreffen:

 • Uitstel energiebelasting/ ODE. Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen, naar de vormgeving wordt door het kabinet nog onderzoek gedaan. Met name is van belang dat het uitstel van betaling leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals de sierteelt.
 • De regeling Borgstelling MKB (BMKB). Het kabinet wil mkb-bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen door het coronavirus helpen door garant te staan voor leningen. Voor de land- en tuinbouwsector komt er een spoedig open te stellen tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Hiermee worden de financieringsmogelijkheden verruimd om liquiditeitsproblemen te verlichten. De regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

 

De overige maatregelen zijn de volgende:

 • Vervanging van de Regeling Werktijdverkorting (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op grond van deze regeling kunnen werkgevers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming voor hun loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Ondernemers die een aanvraag voor de (oude) regeling werktijdverkorting hebben ingediend, maar welke aanvraag nog niet in behandeling is genomen, worden afgehandeld in de nieuwe regeling
 • Tijdelijk extra bijstand voor ZZP'ers. Door middel van een tijdelijke  voorziening van drie maanden  kan ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage;
 • Aanpassingen in Wet WAB. De periode om een schriftelijk vaste arbeidsovereenkomsten overeen te komen is verlengd tot 1 juli 2020. Daarnaast zal de hoge WW-premie niet verschuldigd zijn voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, als tegemoetkoming voor die sectoren waar als gevolg van het coronavirus veel extra werk wordt verricht;
 • Uitstel voor afdrachten van Belastingen. Bij liquiditeitsproblemen kan worden verzocht om bijzonder uitstel van betaling voor de verschuldigde vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, de vereiste verklaring van een expert hoeft pas na vier worden te worden toegestuurd en ondernemers zijn slechts 0,01% rente verschuldigd over de termijn dat zij hun betalingen opschorten. Let op! Het kan afhankelijk van de omstandigheden voordelig zijn dit verzoek pas zo laat mogelijk in te dienen;
 • Melding betalingsonmacht. Als bestuurder van een rechtspersoon kun je aansprakelijk worden gesteld als de onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en je dat niet tijdig meldt. Betalingsonmacht moet binnen 2 weken na de betalingstermijn van de belastingen of premies schriftelijk worden gemeld;
 • Het voorkomen of verminderen van verzuimboetes. De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boetes kunnen worden verminderd;
 • Het terugvragen van afgedragen BTW, indien afnemers door de coronacrisis hun schulden niet meer (kunnen) betalen;
 • Het verlagen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 indien deze te hoog is ingeschat;
 • Risicobeperking bij het inlenen van personeel. Indien degene van wie je leent, de loonheffing niet betaalt, kun je als inlener mogelijk aansprakelijk worden gesteld;
 • Het opstellen van een werkprogramma. Uw BDO Adviseur ondersteunt bij het opstellen van een bedrijfsbreed plan om de coronacrisis het hoofd te bieden. Denk hierbij aan het opstellen van een liquiditeitsverwachting, het aanvragen van overbruggingskrediet, het opstellen van een crediteurenplan of crediteurenakkoord, onderhandelingen met de bank, herfinancieringen en herstructureringen.

 

De site zal de komende tijd worden voorzien van updates om de ondernemers te ondersteunen.De BDO-adviseurs staan daarbij altijd klaar bij specifieke vragen. Klik op deze link en wij nemen waar nodig binnen 24 uur contact op voor een persoonlijk contactmoment.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Tim Zwinkels, via tim.zwinkels@bdo.nl  of op +31 (0)70 –338 08 08


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven