WWF France en Compagnie Fruitière hernieuwen partnerschap voor duurzamere bananenteelt

Tijdens de eerste fase van hun partnerschap met WWF France heeft Compagnie Fruitière een project in West-Afrika opgezet met als doel het gebruik van fytosanitaire producten te verminderen. Ook heeft het bedrijf de hoeveelheden biologische bananen met 1 tot 6% verhoogd. WWF France heeft Compagnie Fruitière ook geholpen bij de ontwikkeling van een stappenplan om op basis daarvan vanaf 2025 van 7 naar 20% gecertificeerde bananen binnen de biologische landbouw te kunnen gaan. Om vooruitgang te kunnen blijven boeken en doelstellingen te kunnen blijven implementeren, zijn de twee instanties een nieuwe samenwerking van drie jaar aangegaan.

Tegenwoordig is de banaan een van de meest geconsumeerde stukken fruit ter wereld. Zoals de FAO in 2017 al heeft benadrukt, loopt de productiesector echter een aantal aanzienlijke risico's: de snelle ontwikkeling van resistentie tegen behandeling vanwege de lage genetische diversiteit in intensieve plantages en de sterke milieu-impact die dit type landbouw kan hebben op de bodems, de bossen, de lucht, het water en de biodiversiteit.

Samen met Compagnie Fruitière wil WWF France de verandering van het teeltsysteem ondersteunen door bepaalde principes uit de agro-ecologie en de biologische landbouw toe te passen en tegelijkertijd eerlijke sociale certificering te blijven toepassen. Deze overgang impliceert een vermindering van het gebruik van fytosanitaire producten en een complexisering van teeltsystemen om de bodem te kunnen onderhouden en te kunnen beschermen.

Arnaud Gauffier, manager bij WWF France over veldprojecten om goede werkwijzen voor duurzame landbouw te identificeren en uiteindelijk in te zetten: “Met een jaarlijkse consumptie van 10 kilo bananen per inwoner zijn bananen het tweede meest geconsumeerde fruit in Frankrijk. De FAO waarschuwt ons echter voor de sterke negatieve invloed die de teeltketen op het milieu kan hebben. Dit is dan ook de belangrijkste reden waarom we met de Fruit Company aan het experimenteren zijn met nieuwe innovatieve werkwijzen die meer gericht zijn op de bescherming van de bodem, de biodiversiteit en het water. Samen hebben we een ambitieuze routekaart voor 2025 ontwikkeld, gericht op het behalen van 20% biologisch gecertificeerde bananen. Met het hernieuwen van het partnerschap kan de implementatie van deze werkwijzen ondersteund worden en kunnen de gedefinieerde doelstellingen worden bereikt.”

In samenwerking met CIRAD-experts en met steun van WWF France, heeft Compagnie Fruitière in 2017 binnen drie bananenteelttakken van West-Afrika een plan opgesteld waarmee de beperkingen  geïdentificeerd kunnen worden voor de implementatie van het '4 x zonder'-project op locatie. Het doel van het project is het geleidelijk elimineren van herbiciden, fungiciden, insecticiden en nematiciden – overal waar de omstandigheden als gunstig worden beschouwd.

Het experiment heeft tot doel herbiciden te vervangen door ‘dekplanten’, onder andere door feromonen te vangen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk overbodig te maken en te werken met braakliggende stukken land om nematiciden te vermijden. Dit project ter verbetering van de werkwijzen binnen de landbouw is momenteel gaande in Ghana, Ivoorkust en Kameroen. Het doel is om het gebruik van fytosanitaire producten voor de teelt in Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied te verminderen en waar mogelijk uiteindelijk te stoppen.

De resultaten zijn positief, met een vermindering van de hoeveelheid actieve ingrediënten van 2% in 2018 in vergelijking met 2017. Men is niet alleen bezig met het proberen te stoppen van het gebruik van fytosanitaire producten, maar ook met het ontwikkelen van synergieën. De voordelen hiervan zijn talrijk. De nieuwe werkwijzen bij het beheren van grond zorgen bijvoorbeeld voor een betere waterinfiltratie en -retentie en de afdekplanten verrijken de bodem. Bovendien heeft de vermindering van het aantal behandelingen en de ontwikkeling van dekplanten een positief effect op de biodiversiteit en helpt het insecten, vogels en kleine zoogdieren terug te krijgen.

Dankzij deze investering zou Compagnie Fruitière vanaf 2050 het systematische gebruik van fytosanitaire producten in Ghana kunnen stoppen door de helft van de teelt via biologische landbouw en de andere helft via het ‘4 x zonder’-principe te ontwikkelen.

Paul Bouzon, CSR-manager bij Compagnie Fruitière zegt hierover het volgende: “De voortzetting van dit partnerschap met WWF France weerspiegelt de toewijding van Compagnie Fruitière om met behulp van externe experts nieuwe landbouwwerkwijzen te ontwikkelen die het milieu respecteren, zowel binnen de conventionele als de biologische landbouw. De implementatie van deze duurzamere en innovatievere werkwijzen betekent echter een lange en kostbare investering, die moeilijk te handhaven is binnen de zeer competitieve en deflatoire context van de Europese bananenmarkt.”

Voor meer informatie:
Héloïse Pichon
WWF France
Telefoonnummer: +33 (0)6 35 34 74 64
hpichon@wwf.fr  

Paul Bouzon
Compagnie Fruitière  
Telefoonnummer: +33 (0)4 91 10 17 25
p.bouzon@fruitiere.fr  


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven