Welke impact heeft het Coronavirus op het vervoer van goederen van of naar China?

Het coronavirus heeft flinke impact op de goederenstromen van en naar China. Vooral gebruikers van de vervoersmodaliteiten zee en lucht merken hier de gevolgen van. Goederen kunnen niet worden verscheept, er treden vertragingen op en vaarroutes worden door de vervoerder eenzijdig gewijzigd. Maar mag een vervoerder dit zo maar doen of is hij aan zijn boeking gehouden? Evofenedex zet het op een rijtje.

Voor het zeevervoer moeten we voor het antwoord op deze vraag kijken naar de voorwaarden in de Bill of Lading. Hierin heeft de vervoerder zich een aantal rechten voorbehouden, waarop hij zich in deze situatie eventueel kan beroepen. Op basis van de voorwaarden in de Bill of Lading zal de zeevervoerder zich het recht hebben toegeëigend dat als het vervoer op enig moment wordt beïnvloed of waarschijnlijk zal worden beïnvloed (bijvoorbeeld door hinder, risico, gevaar, vertraging, moeilijkheid of nadeel van welke aard dan ook) hij ervoor kan kiezen een alternatieve route te varen, een container op te slaan of een container in een andere haven te lossen (‘achter te laten’) dan in de Bill of Lading is opgenomen. Zoals deze clausule in de voorwaarden leest, zullen de brede bewoordingen ertoe leiden dat het coronavirus, en de daarop genomen maatregelen, een beroep hierop rechtvaardigt.

Demurragekosten
Bovendien mag de vervoerder op grond van deze clausule dit eenzijdig doen, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande melding aan de ‘Merchant’ (waaronder iedereen wordt gedefinieerd die betrokken is bij de zending). Het inzetten van deze clausule zal verder geen afbreuk doen aan het recht van de vervoerder op betaling van de volledige vrachtprijs, terwijl de Merchant daarnaast ook voor de kosten mag opdraaien die voortvloeien uit het ‘achterlaten’ van de container.

Daarnaast kan het gebrek aan capaciteit, in de vorm van het aantal beschikbare schepen, de hoeveelheid beschikbaar materieel of beschikbaarheid van vervoer in China zelf, tot extra kosten leiden. Zo zal het gebrek aan chauffeurs in China het gevolg kunnen hebben dat er demurragekosten ontstaan, die voor rekening komen van iedereen die onder de ruime omschrijving van de definitie van Merchant valt.

Niet gehouden aan
Tegen bovengenoemde bedingen kan de Merchant (afzender en/of geadresseerde) vrij weinig doen. Rederijen vervoeren goederen voor vele opdrachtgevers en bedingen daarop in hun standaardvoorwaarden grote vrijheden, die ten nadele kunnen uitpakken van de andere partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de vervoerovereenkomst. Zo bedingen deze onder andere dat zij niet gehouden zijn instructies of wijzigingen op te volgen.

Goederentransportverzekering
Dit alles betekent echter niet dat je als ladingbelanghebbende helemaal niets kunt ondernemen. Zowel de afzender als ontvanger die actief zijn bij de zeevervoerder, kunnen informatie opvragen over wijzigingen in het vaarplan om aan de hand daarvan eventuele kostenbeperkende maatregelen te kunnen nemen en de eindklant c.q. ontvanger te informeren.

Wie de uiteindelijke kosten moet dragen die hierdoor ontstaan, moet worden bepaald op basis van de koopovereenkomst en de daarin opgenomen ICC Incoterms. Daarnaast is het raadzaam na te gaan of er een goederentransportverzekering is afgesloten, die de schade mogelijk in enige vorm dekt.

Bron: evofenedex


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven