Romain Cools en Marc Van Herreweghe (Belgapom) over CIPC-verbod

“Het is duidelijk dat Europese aardappelsector voor een grote uitdaging staat”

Tholen – De Europese Commissie heeft besloten dat de kiemremmer chloorprofam (CIPC) vanaf 1 januari dit jaar niet langer is toegelaten. De gehele Europese aardappelsector staat daarmee voor een uitdaging. “In België zijn het vooral de aardappelverwerking en de export die getroffen worden door het verbod, aangezien de maatregel de bewaaraardappelen viseert”, vertellen Romain Cools en Marc Van Herreweghe van Belgapom. “Vroege aardappelen worden weinig of niet behandeld. In eerste instantie was de opbouw van kennis van het gebruik van alternatieve middelen van belang. Vervolgens is het ook belangrijk om mogelijke kruiscontaminatie te voorkomen van aardappelen die bewaard of getransporteerd worden in installaties waarin voorheen met CIPC werd gewerkt.”


Marc Van Herreweghe en Romain Cools

Of de exportpositie van de Belgische aardappelsector onder druk komt te staan door het verbod, is volgens Marc en Romain nog onzeker. “De Nederlandse NAO heeft een uitzondering gevraagd, waarvan de haalbaarheid zeer klein is en lanceerde samen met WUR een onderzoek. De exportpositie van verwerkte aardappelen vanuit de EU zal op korte termijn geconfronteerd worden met een stijging van de kostprijs, omdat de alternatieven duurder zijn en dit zal op een gegeven moment de prijs beïnvloeden. Wel is de vraag hoe exportlanden op dit verbod in de EU zullen reageren. In Noord-Amerika werd recent de toelating van CIPC-gebruik met 15 jaar verlengd en is er een MRL van 30 ppm. In de EU is deze nu 10 ppm en zal in het beste geval een zeer lage tijdelijke MRL van toepassing worden om eventuele kruiscontaminatie op te lossen.”

“Versmarkt werkt al met alternatieve middelen”
“Belgapom heeft ongeveer vijf jaar geleden in samenwerking met Flanders Food onderzoek gedaan naar alternatieven voor CIPC. De resultaten hebben heel wat kennis opgeleverd over alternatieve middelen en hun werking op de in België gebruikte rassen voor industriële verwerking. Voor de versmarkt wordt nu reeds gewerkt met alternatieve middelen, want CIPC stond daar reeds vroeger onder druk via de eisen van de supermarkten”, vervolgen Marc en Romain. Samen met NAO en VAVI heeft Belgapom recent een workshop georganiseerd om het gebruik van alternatieve bewaarmiddelen onder de aandacht te brengen. Om de nodige investeringen te ondersteunen kunnen Vlaamse telers een beroep doen op VLIF-steun, dankzij de tussenkomst van Belgapom.

“Wellicht zullen op korte termijn ook tal van bewaarloodsen gemoderniseerd moeten worden om het gebruik van alternatieve middelen mogelijk te maken. We wachten nu op de verdere informatie vanuit Europa in verband met een tijdelijke MRL en een protocol van staalname en reiniging die telers, handel en verwerking moeten toelaten om zonder risico en mits het niet gebruik van CIPC, aardappel te bewaren en op de markt te brengen. In elk geval zal de sector via een ruim pakket analyses de noodzaak van de MRL moeten aantonen alsook de mogelijke verlenging ervan de komende jaren. Het CIPC-dossier is het eerste dossier dat opgepikt wordt door de nieuwe Belgische brancheorganisatie Belpotato, die namens de Belgische aardappelketen contacten onderhoudt met de Belgische overheid”, zeggen Marc en Romain.

Alternatieve middelen
“Momenteel zijn er drie natuurlijke middelen die gebruikt kunnen worden als alternatief voor CIPC en dat zijn: BIOX-M, Restrain, en 1,4 Sight op basis van 1,4 dimethylnafthalene”, aldus Marc en Romain. “Mogelijk komt er binnenkort nog een product op basis van de schil van sinaasappels bij op de markt. Samen met het gebruik van maleïne hydrazine (MH), dat tijdens de teelt zorgt voor een latere start van de kieming in bewaring en mogelijk mechanische koeling voor langere bewaring, zorgen deze middelen voor mogelijke alternatieven. Al moet de sector nog veel leren uit ervaring. Daarnaast zullen deze alternatieven ook meer opvolging van de aardappelen in bewaring vragen dan dit voor CIPC het geval is. Ook zal de kostprijs van de bewaring duurder worden. Tevens kunnen deze middelen niet in elke bewaarloods gebruikt worden. Ongetwijfeld zal deze ontwikkeling leiden tot verdere professionalisering van de Europese aardappelketen.”

“Het is duidelijk dat de Europese aardappelsector voor een grote uitdaging staat. Echter door samenwerking op Europees vlak door diverse organisaties en door uitwisseling van kennis wordt er gewerkt aan een toekomstplan. Voor nu is het wachten op de beslissingen van de Europese Commissie in verband met de tijdelijke MRL en een reinigings- en staalnameprotocol om de transitie mogelijk te maken. Europa van zijn kant heeft reeds gevraagd de wereldnorm van 30 ppm in de Codex Alimentarius te herzien, zodat het thema ook de rest van de wereld bereikt. Hoewel het moeilijk is voor de sector dat steeds meer chemische middelen in de EU onder druk komen te staan, is er toch geen weg terug. Binnen de sector is het vertrouwen groot dat we, mits een goed kader, er in slagen de transitie binnen de sector te realiseren. En deze transitie start met het niet gebruiken van CIPC op de volgende aardappeloogst”, besluiten Marc en Romain. 

Voor meer informatie:
Romain Cools
Marc Van Herreweghe
Belgapom
Sint-Annaplein 3
9290 Berlare
Romain@fvphouse.be   
www.belgapom.be    


Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven