Cijfers laten stagnatie wereldwijde aardappelteelt zien

De groei van de wereldwijde aardappelproductie is in 2018 tot stilstand gekomen en vertoonde in 2019 nauwelijks tekenen van herstel. De wereldwijde productie daalde met 1,5% naar 368,2 mln ton in 2018, zo blijkt uit cijfers die de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN onlangs publiceerde. Desondanks was dit, na 2017 en 2014, nog altijd de op twee na hoogste totale productie

In 2018 moesten de cijfers flink worden bijgesteld. De Voedsel- en Landbouworganisatie raamde dat het areaal in de 158 landen met 17,6 mln hectare zou groeien. Vorig jaar raamde de organisatie het areaal in 2017 op 19,1 mln hectare maar zij heeft dit cijfer inmiddels naar beneden bijgesteld tot 17,6 mln hectare, een afname van 7,9%. 

De grootste aanpassingen werden gedaan aan de arealen in China en Rusland. Uit de nieuwe raming blijkt dat er in 2018 in China op 4,8 mln hectare aardappelen werden geteeld. Dit komt neer op een krimp van 1% ten opzichte van 2017 en een opbrengst van 90,3 mln ton aardappelen. Eerdere ramingen duidden op een oogst van 99,2 mln ton en een teeltareaal van 5,8 mln hectare. Dit is een verschil van 16,5%. Als deze herziene cijfers correct zijn, dan is China verder dan ooit verwijderd van haar langetermijndoelstelling om de aardappelproductie te verdubbelen naar 200 mln ton. 

Uit de nieuwe raming blijkt eveneens dat Oekraïne haar buurland Rusland heeft ingehaald als derde grootste aardappelproducent ter wereld. India staat op de tweede plaats. In Rusland werden in 2018 22,4 mln ton aardappelen geoogst op een areaal van 1,3 mln hectare. Dit betekende een groei van 3,2% van een areaal dat 1,7% gekrompen was maar hield wel een daling van 700.000 hectare en zeven mln ton aardappelen ten opzichte van de eerdere ramingen in. De Voedsel- en Landbouworganisatie stelde het Franse areaal naar boven bij met zo'n 25.000 hectare evenals de raming voor de Canadese aardappelproductie, hoewel deze cijfers afwijken van de officiële Canadese cijfers. 

Deze herziene cijfers laten een daling van 1,2% van de gemiddelde opbrengsten in 2018 zien. Deze daling kan grotendeels worden toegeschreven aan de sterke oogstdaling in EU-landen als gevolg van droogte. Het enige continent dat haar aardappelareaal in 2018 zag groeien, was Afrika. Hier nam het areaal met 3,3% toe tot 1,9 mln hectare. Dit continent ligt op koers om in 2019 en 2020 Noord-Amerika van de troon te stoten als derde grootste aardappelproducent. In 2018 werd ruim de helft van de aardappelen wereldwijd in Azië geteeld en was Europa goed voor bijna 30% van de totale wereldproductie. 

Cijfers en data van de oogst in 2019 wijzen op een bescheiden krimp van het wereldwijde aardappelareaal, die mogelijk minder dan 10.000 hectare bedraagt. De hogere opbrengsten in Europa zouden kunnen resulteren in een productietoename van ongeveer 5 mln ton, waarmee de oogst gelijk zou zijn aan de recordoogst van 2017. 

Azië dominant
Zelfs met de aangepaste cijfers waren China en India in 2017 verantwoordelijk voor bijna 40% van het wereldwijde aardappelareaal. Tot de andere grote producenten in Azië behoren Bangladesh, Pakistan en Kazachstan. In 2018 haalde Nepal Oezbekistan in en veroverde het land een plaats in de top-25 van de grootste aardappelproducenten, terwijl de teelt in Pakistan in 2018 de grootste groei van alle producerende landen doormaakte.

Het potentieel van Oekraïne als grote speler op de wereldwijde aardappelmarkt blijft onbenut. Het land produceert jaarlijks meer dan 20 mln ton aardappelen en de gemiddelde opbrengsten nemen er toe. Desondanks exporteerde het land in het jaar tot aan november 2019 slechts 7.000 ton aardappelen en dat is een forse daling ten opzichte van de eerdere export van 23.000 ton. Oekraïne is daarnaast een grote producent van andere gewassen, waaronder tarwe en oliehoudende zaden en beschikt over omstandigheden die optimaal zijn voor de teelt van aardappelen.  

De consolidering van de EU-productie houdt aan. België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren in 2018 goed voor de helft van het aardappelareaal in de EU en voor 60% van de totale EU-productie. Als Polen aan deze vijf landen wordt toegevoegd, dan waren deze samen verantwoordelijk voor twee derde van het aardappelareaal in de EU en bijna driekwart van de totale EU-productie. In 2019 vond een verdere consolidering plaats, nadat de oogsten in heel Europa zich herstelden, zij het op bescheiden schaal. 

Groei aardappelopbrengst blijft achter bij andere gewassen
Aardappelen blijven achter bij andere gewassen wat betreft de opbrengsten. Het gewas heeft echter nog altijd hogere opbrengsten dan maïs, rijst, soja of tarwe, maar de opbrengsten van deze gewassen zijn de afgelopen 50 jaar wel veel sterker gegroeid. De gemiddelde aardappelopbrengst wereldwijd nam toe van 14,3 ton per hectare in 1968 naar 20,9 ton per hectare in 2018, dit komt neer op een groei van slechts 46,2%, in vergelijking tot een groei van 158,8% bij maïs, 135,5% bij tarwe, 109,6% bij rijst en 94,6% bij soja. 

In het volgende decennium zou er sprake moeten zijn van een voortdurende groei van de opbrengsten, deels aangejaagd door de toepassing van genetische technologieën en genoombewerking. De opbrengsten van alle gewassen moeten worden verhoogd om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, terwijl het klimaat verandert en er geen nieuw akkerland gereed wordt gemaakt voor de teelt. 

Bron: Potato Congress


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven