Chiquita kondigt nieuw, geüpdatet duurzaamheidsrapport aan

In februari zal Chiquita haar nieuwe, geüpdatete duurzaamheidsrapport presenteren, waarin het bedrijf blijk zal geven van haar streven om de duurzaamheid binnen alle facetten van haar activiteiten te garanderen, van de plantages tot aan het winkelschap.  

In Europa zal de presentatie plaatsvinden tijdens de Fruit Logistica. Het rapport van Chiquita focust op de toonaangevende 'Behind the Blue Sticker'-benadering van het bedrijf, die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt toegepast om de duurzaamheid te bevorderen. 

De zogenaamde 'Farmers Code'-pijler is gericht op de relatie van Chiquita met lokale gemeenschappen en de betrokkenheid van het bedrijf in de bestrijding van TR4. Deze benadering is doorgevoerd in alle activiteiten van het bedrijf en samenwerkingen met belangrijke organisaties en wordt ondersteund door de vele standaarden en accreditaties van Chiquita. Dit alles begon ruim 20 jaar geleden met de Rainforest Alliance-certificering in 1994 en inmiddels zijn alle teeltbedrijven SA8000- en GlobalGap-gecertificeerd. 

Dit is geen nieuw beleid en daarom is het rapport meer een update dan een drastische koerswijziging ten opzichte van eerdere rapporten. Aan het begin van het rapport deelt Professor Philipp Aerni van de universiteit van Zürich zijn visie op de langetermijnbenadering van het bedrijf.  

De Voedsel en Landbouworganisatie van de VN heeft 2020 uitgeroepen tot het 'Internationale jaar van de Plantgezondheid' en daarom is het toepasselijk dat Chiquita verslag doet van haar maatregelen tegen de bananenziekte TR4, die momenteel de inkomstenbron van 400 mln mensen bedreigt. 

Al bijna 20 jaar lang beschikt Chiquita over de enige Internationale Framework-overeenkomst met de internationale vakbondorganisaties IUF en COLSIBA. De voordelen voor beide partijen zijn talrijk. Chiquita kan lonen rapporteren die zelfs voor de laagstbetaalde banen gemiddeld 30% boven het leefbare inkomen liggen.   

Het bedrijf ligt op koers om dit jaar haar doelstelling 'No Banana Wasted' te realiseren. Nieuwe teeltpraktijken hebben de kwaliteit van het fruit verbeterd waardoor het aantal bananen dat niet geschikt is voor de export aanzienlijk is gedaald. 

Chiquita hecht ook veel waarde aan de biodiversiteit. Het bedrijf vervulde een voortrekkersrol op het gebied van het tegenhouden van boskap voor agrarische doeleinden en wijdt zich aan het beschermen en herstellen van bossen en vitale ecosystemen. Goede landbouwpraktijken worden toegepast om de impact van de teelt op de biodiversiteit tot een minimum te beperken, zoals bijvoorbeeld door gewassenrotatie en het integreren van precisielandbouw met gewasbeschermingsmethoden.

Chiquita loopt ook voorop op het gebied van vrouwen- en kinderrechten door proactief vrouwenrechten te steunen en te werken aan het opheffen van de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast hanteert het bedrijf een 'zero-tolerance'-benadering bij geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Het bedrijf was ook het eerste dat meewerkte aan een onafhankelijke effectbeoordeling van de rechten van kinderen door UNICEF in Costa Rica en Panama. Chiquita, dat diepgeworteld is in de gemeenschappen rondom haar plantages, hecht veel waarde aan de veiligheid en het welbevinden van haar medewerkers en heeft daarom strenge maatregelen genomen tegen pesten en ter bescherming van klokkenluiders. 

Door zich te houden aan deze binnen de sector toonaangevende benadering, beantwoorden de duurzaamheidsinspanningen van Chiquita aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Zo heeft VN-doelstelling 6 bijvoorbeeld te maken met de beschikbaarheid van water en duurzaam waterbeheer met name door vervuiling terug te dringen, een efficiënter watergebruik en het beschermen en herstellen van watergerelateerde ecosystemen.  

Klik hier om het duurzaamheidsrapport te downloaden.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven