Asaja, COAG en UPA kondigen nieuwe demonstraties aan in heel Spanje

De Spaanse landbouworganisaties Asaja, COAG en UPA hebben in een gezamenlijke verklaring een reeks demonstraties in heel Spanje aangekondigd. Om de toekomst van de telerste vrijwaren, willen ze een duidelijk signaal geven aan de verschillende overheden en de andere spelers in de agrofoodketen. De eerste protesten zijn gepland voor de laatste week van januari.

“Praktisch alle telers en boeren hebben te lijden onder de crisis van de te lage prijzen. Dit onevenwicht in de keten is funest voor duizenden gezinnen over heel Spanje die zich toeleggen op de voedselproductie”, zo luidt het.

“Daarbij komt nog eens de aankondiging van bezuinigingen op de fondsen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie, de daling van het landbouwinkomen of de handelsbelemmeringen voor de export. Redenen te over voor het protest", zo laten de landbouworganisaties weten.

Brief aan de premier
Asaja, COAG en UPA hebben een brief gestuurd aan de pas verkozen eerste minister Pedro Sánchez waarin ze vragen dat de competenties voor plattelandsontwikkeling blijven vallen onder het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (MAPA).

Vorige week donderdag 16 januari uitten ze in een gezamenlijke verklaring hun bezorgdheid over het Koninklijk Besluit 2/2020 van 12 januari betreffende de herstructurering van de ministeries, waaruit blijkt dat het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening bevoegd zal zijn voor de uitvoering van het beleid inzake tuinbouw, veeteelt, visserij, voedselindustrie en voedselveiligheid.

De organisaties stippen aan dat bijgevolg de competentie plattelandsontwikkeling niet langer ressorteert onder het ministerie, terwijl het gaat om de tweede pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In het schrijven aan de premier hebben ze duidelijk gemaakt dat plattelandsontwikkeling een essentieel onderdeel is van het landbouwbeleid en dat het niet los kan gezien worden van de rest van de maatregelen ter verzekering van het Europese landbouwmodel.

Eerste en tweede pijler van het GLB onlosmakelijk verbonden
De organisaties wijzen er ook op dat dit heel duidelijk wordt in de huidige onderhandelingen over het toekomstig Europees Meerjarig Financieel Kader. Spanje en andere landen van de Europese Unie (EU) verdedigen een solide en ambitieuze begroting, die garant staat voor een sterk en krachtig GLB dat voldoet aan de nieuwe eisen van de samenleving en de verworven internationale verplichtingen.

Ze vragen dat het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de onderhandelingen over het GLB voor Spanje blijft leiden en blijft instaan voor de uitvoering van het landbouwbeleid in Spanje, zowel wat betreft de rechtstreekse betalingen en beheersmaatregelen van de landbouwmarkten (eerste pijler) als de plattelandsontwikkeling (tweede pijler). Beide pijlers zijn immers complementair en onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo laten de organisaties weten.

Bron: efeagro.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven