Landbouw Collectief:

"Schouten zet telers buiten spel"

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) suggereert in de media dat ze in gesprek is met de boeren. Volgens het Landbouw Collectief is daarvan echter al dagen geen sprake. De telersorganisaties vrezen dat de minister eerst enkele zaken in wet- en regelgeving vastgelegd wil hebben om daarmee de landbouw buiten spel te zetten. Dat kan er toe leiden dat telers de gewenste reductie in stikstofemissie moeten leveren om Nederland ‘uit de impasse’ te brengen, zonder dat over de gestelde randvoorwaarden is gesproken. Daar zegt het Landbouw Collectief niet aan mee te willen werken.

Na enkele gesprekken op ambtelijk niveau over de aangedragen oplossingen heeft het Landbouw Collectief aangedrongen op een overleg met minister Schouten om knopen door te hakken en duidelijkheid te scheppen. Dat gesprek vond plaats op 3 december, maar bleef zonder resultaat. Sindsdien heeft het Landbouw Collectief niets meer vernomen van de minister.

Motie
Bij de behandeling van de Spoedwet Stikstof is een motie van CDA en VVD aangenomen, waarin de regering is gevraagd zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden. Het collectief wacht met belangstelling af wanneer de minister invulling geeft aan deze motie.

Het Landbouw Collectief heeft begrip voor de toenemende roep om acties bij boeren.Met het plan dat door het collectief werd voorgesteld wordt fors meer stikstofemissie gereduceerd dan dat via de noodwet van de minister. Er kan al op korte termijn voldoende ruimte worden gecreëerd voor de invoering van een hogere drempelwaarde, stellen de samenwerkende telersorganisaties. Het collectief roept de minister op om met het ingediende plan vanuit de landbouw als uitgangspunt snel tot een breed gedragen en praktisch uitvoerbare overeenkomst te komen.

Bron: LTO


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven