Derde rapport over de EU-vrijhandelsakkoorden met derde landen

In het kader van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Europese maatschappelijk middenveld op donderdag 21 november in Brussel, zal de Eurocommissaris voor Handel, Cecilia Malmström, het derde rapport presenteren over de toepassing van de vrijhandelsakkoorden tussen de EU en derde landen.

Volgens de Commissie vertoonden de export naar en de import vanuit de landen waarmee een handelsakkoord is gesloten in 2018 positieve ontwikkelingen, met een continue groei van respectievelijk 2% en 4,6%, waarbij vooral de sterke prestatie van de uitvoer van landbouwproducten opvalt.

Anderzijds wordt in het rapport uitgelegd dat sanitaire en fytosanitaire maatregelen obstakels blijven vormen voor de EU-export van landbouwproducten. Daar is FEPEX, het Spaans Verbond van AGF Telers- en Exporteursverenigingen, het volledig mee eens. FEPEX is van oordeel dat handelsovereenkomsten ook belangrijke instrumenten kunnen zijn om deze obstakels weg te nemen. Zo stelt FEPEX voor de eliminatie van de zogenaamde ‘voorafgaande uitklaring’ in de onderhandelingen op te nemen. Sommige derde landen eisen immers dat hun inspecteurs in het exporterende land de goederen controleren vooraleer ze verzonden worden, maar de kosten daaraan verbonden worden meestal gedragen door de exporteur, waardoor de handel vaak niet meer winstgevend is.

Evenzo moet er in de onderhandelingen gestreefd worden om de controlebezoeken van inspecteurs van derde landen te weren. Het gaat om controles waarbij de inspecteurs de teeltpercelen, pakhuizen, koelinstallaties, enz. komen onderzoeken.

Het verslag over de toepassing van de vrijhandelsakkoorden en de bijeenkomst met groepen van het maatschappelijk middenveld kadert in de verbintenis van de Europese Commissie om meer informatie en transparantie te bieden over handelsovereenkomsten met derde landen. Tot dusverre zijn er drie rapporten opgemaakt. De eerste werd gepubliceerd op 9 november 2017, de tweede op 31 oktober 2018 en de derde werd openbaar gemaakt op 14 oktober. Nu zal geluisterd worden naar de mening van verschillende maatschappelijke sectoren op de bijeenkomst van donderdag 21 november. Het verslag is ook onderwerp van een debat in het Europees Parlement en wordt eveneens beoordeeld door de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Europese Raad.

Bron: fepex.es


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven