Lamb Weston ziet netto-omzet met 8% groeien

“We liggen nog altijd op koers om onze begrotingsdoelen voor 2020 te realiseren. Hierin komen onze voortdurende nadruk op uitvoering en de over het algemeen gunstig bedrijfsomgeving tot uitdrukking. In Noord-Amerika is de vraag naar diepgevroren aardappelproducten stabiel, terwijl de productiecapaciteit betrekkelijk krap blijft," aldus directeur Tom Werner. 

"In Europa verwachten we dat de prestaties van onze joint venture geleidelijk zal verbeteren nu we de effecten van de zwakke aardappeloogst van vorig jaar achter ons kunnen laten. Hoewel de huidige wereldwijde vraag naar frites sterk is, houden we tekenen die wijzen op zwakkere macro-economische omstandigheden nauwlettend in het oog. Deze omstandigheden kunnen de vraag naar diepgevroren aardappelproducten temperen. We menen dat we in een goede positie verkeren om onze financiële doelstellingen voor dit jaar te verwezenlijken en we zullen ons blijven richten op het creëren van waarde op de langere termijn voor alle belanghebbende partijen," liet Werner weten. 

De netto-omzet groeide met €67,5 mln naar €902 mln. Dit houdt een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar in. Het volume groeide met 6%, met name onder invloed van de groei van het Global-segment van het bedrijf, en is voor 1% te danken aan overnames. De prijs/mix groeide met 2% dankzij prijsverhogingen en een gunstige mix. 

Het bedrijfsresultaat nam met 11% toe naar €155 mln ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, onder invloed van een hogere omzet en brutowinst. De brutowinst steeg met €16,4 mln dankzij de gunstige prijs/mix en volumegroei. Deze stijging werd ten dele tenietgedaan door hogere productiekosten veroorzaakt door inefficiënties, voornamelijk als gevolg van hogere onderhoudskosten. De groei van de brutowinst werd ook getemperd door de stijging van inputkosten en hogere afschrijvingskosten, die voornamelijk toegeschreven kunnen worden aan de fritesproductielijn van het bedrijf in Hermiston (Oregon), die aan het einde van het vierde kwartaal van het boekjaar 2019 operationeel werd. Daarnaast omvatte de brutowinst een niet-gerealiseerde negatieve aanpassing van een opbrengst van €1,6 mln van een grondstof-dekkingsovereenkomst in het huidige kwartaal, ten opzichte van een verlies van €5,1 mln in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De groei van de brutowinst werd gedeeltelijk tenietgedaan door een toename van €547.070 van administratieve kosten. Deze stijging had met name te maken met hogere kosten van IT-services en infrastructuur, waaronder een uitgave van bijna €911.145 aan het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplatform en investeringen in marketing en operationele capaciteit. Het EBITDA inclusief niet-geconsolideerde joint ventures steeg met €18,2 mln naar €212,3 mln, hetgeen een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar betekent. Deze stijging kan vooral toegeschreven worden aan de groei van de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en een marginaal voordeel van ongeveer €4,6 mln dankzij het aangaan van een overeenkomst voor het verwerven van het resterende aandelenbelang van 50.01 % in de joint venture van het bedrijf (de zogenaamde 'BSW Acquisition') Lamb Weston BSW in november 2018, die ten dele teniet wordt gedaan door de lagere opbrengsten van de aandeleninvesteringen. 

 

Klik hier om alle resultaten te lezen. 

Voor meer informatie:
Shelby Stoolman
Lamb Weston
Tel: +1 208-242-5461
Email: shelby.stoolman@lambweston.com
www.lambweston.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven