"Voortbestaan telers veilig stellen is ons doel"

Fusie Mechelse Veilingen en Coöbra rond

Op donderdag 6 december 2012 hebben de tuinders-aandeelhouders van Mechelse Veilingen te Sint-Katelijne-Waver en Coöbra te Zellik-Asse de fusie tussen hun groente- en fruitveilingen goedgekeurd. Mechelse Veilingen was al de grootste coöperatieve groenteveiling van Europa en ontstond begin 1994 uit de fusie van MTV en CVG. Coöbra is de grootste witloofveiling en is het resultaat van een eeuw fusies van Brabantse veilingen en een recentere fusie in 2011 met Greenpartners in Sint-Katelijne-Waver.



Op 14 december zal de naam van de nieuwe fusieveiling bekend worden gemaakt.
De fusie wordt operationeel vanaf 1 januari 2013. Mechelse Veilingen en Coöbra zullen 2012 afsluiten met een gezamenlijke omzet van ruim 300 miljoen euro. Samen zijn ze goed voor 37% van de omzet van de Belgische groenten- en fruitveilingen, 70% hiervan wordt geëxporteerd. Voor groenten realiseren de twee veilingen zelfs meer dan 56% van de Belgische omzet, voor fruit is dat 4%. De nieuwe fusieveiling staat zeer sterk in glas- en vollegrondgroenten, witloof, bio en fijne/vergeten groenten.


De telers stemmen

Het merendeel van de 1.145 actieve leden-producenten zijn gevestigd in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Anderzijds zijn er reeds 124 Nederlanders die hun product rechtstreeks zullen aanvoeren via de fusieveiling. Met deze fusie worden een samenwerking op grotere schaal en een betere onderhandelingspositie ten aanzien van de concentratie van de Europese grootdistributie en de export/importbedrijven nagestreefd. Op deze wijze wil de fusieveiling opnieuw een faire prijs realiseren voor haar producenten, een uitgebreider productenpakket aanbieden aan de kopers, de infrastructuur en logistiek optimaliseren en de kosten beheersen. Tenslotte blijft de samenwerking met alle overige groente- en fruitveilingen in België en de buurlanden een uiterste noodzaak voor de toekomst.



De nieuwe organisatie zal dit realiseren met 300 personeelsleden. “We willen de twee performante verkoopsystemen, de uitstekende klok van Mechelse Veilingen en het doeltreffend verkoopteam van Coöbra op gelijkwaardige basis integreren, performant maar ook transparant”, zegt Coöbra voorzitter Guy Callebaut. “Alleen het belang van de leden-producenten is de drijfveer waarom twee financieel gezonde veilingen samensmelten.”

Reacties Chris de Pooter en Filip Fontaine

Directeur Chris De Pooter van Mechelse Veilingen en Directeur Filip Fontaine van Coöbra, die samen de leiding van de fusieveiling op zich nemen, zijn het erover eens dat de fusie een groter schaalvoordeel zal opleveren en meteen een beter afzetplatform voor de tuinders. Ze onderstrepen dat het om een marktgerichte fusie gaat, waarmee optimaler wordt ingespeeld op de snel veranderende vraag. “We moeten ons verenigen om zo sterker te staan ten opzichte van de ontwikkelingen die zich afspelen bij onze buitenlandse concurrenten”, zegt voorzitter Leo Baestaens van Mechelse Veilingen, die ook voorzitter wordt van de nieuwe fusieveiling. "Het
gaat om het inkomen en het voortbestaan van onze tuinders."



Twee van de stuwende krachten van de fusie tussen de Mechelse Veilingen en Coöbra zijn ongetwijfeld de respectievelijke directeurs Chris De Pooter en Filip Fontaine. Zij zijn immers voortdurend bezig met de belangen van de telers, hun inkomen en de leefbaarheid van hun bedrijven en dat in een snel evoluerende en grillige markt. Hoe de beste prijzen voor de telers uit de markt halen, daar gaat het om. Het verkrijgen van een evenwichtigere markt, dat is de drijfveer, en die kan je alleen maar versterken door samenwerking. Vanzelfsprekend is dat niet maar Chris De Pooter en Filip Fontaine zitten duidelijk op dezelfde golflengte en dat belooft.

Filip geeft aan dat het combineren van de sterke klok, het optimale logistieke proces van de Mechelse Veilingen en de 'lean-en-mean en pro-actieve houding van Coöbra een uitdaging is. Een andere uitdaging was het overtuigen van onze telers, maar zij geloven er duidelijk in, dat bleek wel uit de stemming. Fusioneren en samenwerken is ook een zaak van geloof gebaseerd op vertrouwen."

Een juiste prijs voor de telers

"Op het eerste zicht lijkt het voor de hand liggend en is het de bedoeling betere prijzen uit de markt te halen voor onze telers”, zegt Filip Fontaine. “Samen zullen we beter in staat zijn om dat te realiseren aan de laagst mogelijke kosten.” En Chris De Pooter vult aan: “Samen kun je inderdaad niet alleen de algemene kosten drukken maar je versterkt ook je onderhandelingspositie. We kunnen immers ook een beter totaalproductenpakket aanbieden, zodat de kopers aan ‘one stop shopping’ kunnen doen, wat besparend en efficiëntieverhogend werkt. Ons aanbod in kleine producten zal heel wat attractiever worden. We worden groot in kleine producten. De fusie zal een groter schaalvoordeel opleveren en meteen een zekerder afzetplatform voor onze tuinders. Hun voortbestaan veilig stellen is ons doel.” Beide directeurs benadrukken dat de veiling van en voor de tuinders is. “Samen zullen we dan ook beter aan onderzoek, dienstverlening en producentenbegeleiding kunnen doen”, zegt Filip Fontaine.



Marktgerichte fusie

Chris De Pooter en Filip Fontaine benadrukken dat beide coöperatieve veilingen zich louter financieel niet gedwongen voelen tot een fusie. “Het is gewoon beter”, zegt Filip. “Het is een marktgerichte fusie. Er is al lang een samenwerking in LAVA-verband, ondermeer op het vlak van de commercialisering. LAVA blijft trouwens voor ons belangrijk en met slechts drie partners zal het ook efficiënter werken. Men
komt gemakkelijker tot uniformiteit.”

“Destijds waren er met MTV en CVG twee vergelijkbare coöperatieve veilingen op dezelfde locatie. Daarom was de fusie tussen beide in 1994 de logica zelf”, legt Chris De Pooter uit. “Later ontstond Greenpartners weliswaar eveneens in Sint-Katelijne-Waver maar de aanpak was volledig anders. Sinds de fusie met Brava tot Coöbra is de situatie echter weer veranderd. Coöbra is een gelijkaardige veiling als de Mechelse Veilingen, waardoor er weer twee vergelijkbare veilingen op dezelfde locatie actief zijn.” Voor Filip Fontaine is dus ook de fusie tussen Coöbra en de Mechelse Veilingen een logische volgende stap. “Aan de vraagzijde biedt de fusie heel wat voordelen voor de kopers. Zij behouden grote keuzemogelijkheden maar op administratief en dienstverlenend vlak is de fusie alleen maar een verbetering.” Chris De Pooter bevestigt dat de efficiëntie merkelijk kan verhogen.

Naast Flandria blijven ook de commerciële merken bestaan zoals Top, Bel’Orta, Speciality Street en BRAVA Witloof. Deze merken zullen voor alle producenten van de fusieveiling openstaan indien ze op een gelijkaardige wijze geproduceerd zijn.



De kracht van de klok

De klok is en blijft een belangrijk verkoopsinstrument, dat bevestigen beide directeurs. Daarnaast blijft ook bemiddeling via LAVA een belangrijk prijsondersteunend instrument. “Wij bouwen niets af”, zegt Filip. “Wat de klassieke groenten betreft moet minsten 70% van de verkoop langs de klok verlopen. Voor hardfruit en bio gelden andere regels. Wij willen specifieke regels hanteren per productgroep." "De klok is nog altijd het beste instrument naar prijsvorming toe”, zegt Chris. “We stellen trouwens een nieuwe evolutie vast. Waar voorheen de grootdistributie steeds meer uit was op langetermijncontracten, willen ze nu weer meer op korte termijn inspelen op de snel veranderende vraag. Veranderende prijzen in versproducten blijken klanten aan te trekken. De consument wil koopjes doen. Shoppen is een sport geworden.”


Het volledige management

Kwaliteit verbeteren

Filip Fontaine wijst erop dat door meer samenwerking, wat toch het doel is van de fusie, ook de kwaliteit kan verbeterd worden. “Vooral de kwaliteitsbewaking zal beter en doeltreffender zijn en, daarmee direct gepaard gaand, de dienstverlening en begeleiding van de telers.” “Kwaliteit is immers een belangrijk verkoopselement”, onderstreept Chris De Pooter. “We fusioneren niet om te vervlakken maar om met een premiumkwaliteit een optimale prijs voor de teler uit de markt te halen.”



Publicatiedatum:
Auteur:
©



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.