Overzicht wereldmarkt appelen

Het nieuwe seizoen voor appelen is nog niet aangebroken op het noordelijk halfrond maar de markt staat nog altijd onder druk. De totale voorraad appelen in Europa stond op 1 mei dit jaar op 1.561.430 ton appelen (WAPA), het hoogste aantal in meer dan 10 jaar. Toch verschilt de verkoop en prijskoers per variëteit. Vooral naar bepaalde clubrassen is de vraag goed. De export vanuit het zuidelijke halfrond is afgenomen naar Europa vanwege de overproductie en vindt zijn weg vooral naar Azië. De prijs voor appelen in China stijgt juist door de handelsoorlog met de VS.

China: appelprijs twee keer zo hoog als vorig jaar
Door de lage productie in 2018 zijn er nog maar weinig Chinese appels op de markt. Hierdoor is de prijs voor appels ook vaak twee maal zo hoog als vorig jaar rond deze tijd. De nieuwe oogst zal pas rond oktober op de markt komen en daarom zal de hoge prijs nog wel aanhouden de komende tijd. Naast de Chinese appels, worden er ook veel appels uit Nieuw Zeeland geïmporteerd. De verschillende nieuwe soorten appels van Nieuw Zeeland trekt de interesse van de Chinese consument en daarom is de vraag naar deze nieuwe soorten ook hoog. Een zoete en crunchy appel is het populairst onder de Chinese consumenten en daarom wordt er dan ook vooral naar zoete appelsoorten gezocht voor import.

Nederland: Droogte laat sporen na op appelmarkt

De droogte van afgelopen zomer heeft zijn sporen nagelaten in het huidige appelseizoen. Prijstechnisch verliep het Elstar-seizoen nog redelijk, wel waren de kwaliteitsverschillen groot. Op de binnenlandse markt werden de appelen goed verkocht, maar de appelhandel is, in tegenstelling tot de peren, wel een binnenlandse aangelegenheid geworden. De 'buitensporige' maten die anders voor export weggingen, hadden het dit jaar dan ook lastig. Handelaren verwachten met rassen als Junami, Jonagold en Golden wel het seizoen rond te maken tot de nieuwe oogst arriveert. Waar andere jaren in Europa nog weleens een tekort aan biologische appels was in de zomer, is daar dit jaar ook geen sprake van. Van concurrentie van overzeese appelen is dit jaar nauwelijks sprake. Overzeese telers weten dat er genoeg appelen beschikbaar zijn in Europa en willen zekerheid en sturen niets op de bonnefooi, maar alles op contract.

België: voorraden nog niet leeg
Het Belgische appelseizoen loopt op zijn einde en er zijn alweer overzeese appelen op de markt. Echter als gevolg van het dramatische Europese seizoen is de export vanuit Zuid-Afrika en Chili lang tegengehouden. Daarnaast is de retail later gestart met de verkoop van overzeese appelen en peren. De voorraden Belgische appelen zijn momenteel nog niet op, maar de kwaliteit is dusdanig slecht dat retailers overstappen over importappelen. Het fruit dat nog over is, wordt weggevoerd naar biovergistingsinstallaties of verwerkt als diervoer.

Duitsland: Stuivertje wisselen tussen binnenlands en overzees product
Over het algemeen worden de Duitse bewaarappelen ongeveer even vlot als het Italiaanse en Franse aanbod afgzett. Zolang de kwaliteit van het Duitse product in orde is, heeft de binnenlandse appelsector niets te vrezen van overzees aanbod, aldus de handel. Qua prijs bevindt de sector zich eveneens in rustig vaarwater met her en der zelfs een lichte beweging naar boven. Met name de clubrassen, maar ook Breaburn en Royal Gala werden voor goede prijzen verkocht.

Ondanks de goede tot uitmuntende kwaliteit van het binnenlands product neemt de import van overzeese appelen zienderogen toe. Nieuw-Zeeland trekt daarbij de kar met Jazz, Braeburn en Royal Gala.

Frankrijk: voorraden normaal te noemen
Momenteel zit Frankrijk in het laagseizoen voor appelen en de handel wordt momenteel afgerond. Het is te vroeg om een analyse te maken van het volgende seizoen omdat de oogst duurt tot midden juni. Momenteel is er een goed aanbod vanuit het zuidelijk halfrond, het aanbod is consistent vanuit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Het aanbod van appelen uit het zuidelijk halfrond moet de vraag kunnen voorzien in Europa en zal zorgen voor een licht overaanbod als het noordelijk halfrond terug in productie komt in het nieuwe seizoen.

Het grootste deel van de appelen in Frankrijk komt uit de regio tussen Montpellier en Nîmes. De situatie hangt af van variëteiten. Er is een lichte wisseling te zien in Gala en Granny. Dat kan betekenen dat er in vergelijking met een volledige teelt er 10 tot 15% minder appelen zullen zijn in het nieuwe seizoen. Die prognoses moeten echter nog bevestigd worden. Wat betreft de andere variëteiten zoals Pink Lady, Joya en Reine des Reinettes geven de bomen een normale hoeveelheid appelen en dus kunnen we een normale oogst verwachten. Er wordt geen heel grote oogst verwacht van appelen in het nieuwe seizoen maar eerder een met een licht tekort.

Italië: verkoop en prijskoers verschillend per variëteit
De Italiaanse voorraad van appelen bestaat momenteel uit 500.000 ton, het hoogste voorraad volume voor de maand mei in meer dan tien jaar tijd. Net als in de rest van Europa staat daarmee de markt voor appelen ook in Italië nog altijd onder druk. Ongeacht de excessieve productie van appelen op het continent werd de verkoop en koers sterk beïnvloed door wat er gebeurt in de verschillende markten. Er zijn echter verschillen in de verkoop en van de diverse appelvariëteiten uit Italië.

Zo liep de verkoop van Red Delicious goed in de maand april wat vooral te danken is aan de Indische markt dat een sleutelrol bleek te spelen voor de afzet. De Gala verkocht ook goed in april en is naar verwachting meer verkocht dan werd gedacht. Hierdoor is er nauwelijks nog voorraad in Italië van deze appelvariëteit. Voor de meeste nieuwe variëteiten op de markt verliep de verkoop naar verwachting zoals bijvoorbeeld voor de Granny Smith. De voorraad van Braeburn is nog altijd redelijk hoog door de hoge productievolumes en de bestaande voorraden in Duitsland. Dit land importeerde pas in mei voorraden Braeburn uit Italië. Voor de Golden Delicious lopen de voorraden in lijn met de prognose hoewel er minder productie was in het vorige seizoen. Voor deze variëteit zijn er minder grote maten beschikbaar dan normaal, de koers laat een interessante groei zien.

Momenteel is de situatie in Italië wat betreft het weer in het algemeen goed. Er zijn maar enkele regio’s getroffen door temperatuurdalingen. De eerste berichten komen binnen dat de bloesem de wisselende productieniveaus bevestigd van variëteiten zoals de Fuji, Red of Golden, bij welke de productie bijzonder hoog was in 2018. Het is lastig om deze factoren te interpreteren maar een daling in productie in Europa is te verwachten. Echter is het nog afwachten wat het effect van de temperatuurdaling op de kwaliteit van appelen gaat zijn.

Polen: vorstschade reduceert oogst met 85%
In Polen lijkt het op een drama uit te lopen voor de appelen van het nieuwe seizoen. Strenge vorst voorafgegaan door een periode van droogte hebben de appelen geen goed gedaan. De laatste strenge vorstperiode was in de nacht van 7 op 8 mei. De appeltelers hadden voorafgaand aan de vorst de appelen met beschermingsmiddelen besproeid. Eind mei kwamen er echter berichten binnen dat de appelen in Polen van de bomen vallen en zo ongeschikt zijn voor de consumptie.

Per regio verschillen de schadeclaims. Sommige telers rapporteren een verlies van 30-40% van de oogst, anderen een verlies van 100%. De appelen, die gered kunnen worden, zullen voornamelijk naar de lokale markten gaan. Voor de export zal er veel minder beschikbaar zijn. De Gala en Champion variëteiten hebben een minimaal verlies. De Ida Red en Golden zijn het voornaamste slachtoffer geworden.

Er zijn schattingen dat 40% van de appelenoogst het gaat overleven in Polen. Wat betreft de voorraad: op 1 mei stond de voorraad van appelen op 405.000 ton appelen wat meer dan het gemiddelde is voor deze periode ten opzichte van voorgaande jaren.

Azerbeidzjan: stijgende export naar Rusland
De export van appelen steeg dit jaar sterk met 41,5% ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Tussen januari en maart van dit jaar was er vooral een stijging te zien van de export naar Rusland met 34,9% (27.500 ton). Azerbeidzjan profiteert daarmee van de Russische boycot op Europees groenten en fruit.

Verenigde Staten: goed aanbod van binnenlandse appelen, prijskoers minder dan vorig jaar
Het aanbod van binnenlandse appelen blijft groeien in de VS. Alhoewel de vraag langzaam aan minder zal worden met het zomerfruit seizoen in aantocht.

“We verschepen nog steeds de voorraad van vorig jaar. Sommige variëteiten gaan immers langer mee dan anderen en voor de meest populaire variëteiten zijn we uitverkocht. We blijven appelen verpakken in juni en misschien zelfs tot in begin juli," vertelt een handelaar.

Een aantal telers heeft echter een kleinere oogst. Voor de binnenlandse markt zijn ze wel op niveau maar de export is veel lager dan in de laatste jaren. Dit heeft te maken met de importheffingen, een grote voorraad Europese appelen en de import in eigen land vanuit het zuidelijk halfrond.

De vraag is momenteel normaal maar zal de komende periode wat verminderen in de zomermaanden als er kersen op de markt komen en zachtfruit uit Californië en het zuidoosten. De vraag verschilt echter ook per variëteit. Zo is er een goede vraag naar Koru, een nieuwe variëteit en de voorraad is niet zo groot als normaal en dus is de vraag redelijk goed. Toch liggen de verhoudingen wat scheef. Op de ene variëteit is er immers een goede prijs op de markt (Fuji, Gala, Granny Smith, Golden Delicious, Red Delicious) maar over het algemeen is de prijs van appelen lager met de huidige voorraad. De laatste jaren nam de prijs van appelen rond deze tijd van het jaar toe, nu niet.

Importprijzen sterk
Gezien de gelimiteerde voorraad is de prijs van importappelen als bijvoorbeeld de Koru en Honeycrisp “zeer goed”, aldus een handelaar. De prijs is vergelijkbaar met vorig jaar.

Voor het seizoen 2019 kijken de telers in New York aan tegen een vermoedelijk lagere oogst dan normaal het geval is. Dit komt door een zwakkere bloei. Maar deze voorspellingen zijn nog iets te vroeg. In Washington leek er dan weer een record aan teelt te zijn maar een temperatuurdaling heeft gezorgd dat de teelt tot handelbare proporties werd verlaagd. Op het moment is echter nog zo’n temperatuurdaling ongewenst bij de telers.

Canada: goed seizoen door lagere temperaturen
Lagere temperaturen hebben de bloei van de appelen in de regio Ontario enigszins vertraagd. De telers verwachten dat ze pas een week later kunnen oogsten in september. Gala en Macintosh zullen de eerste variëteiten zijn die in deze regio geoogst worden. De Canadezen kijken terug op een goed seizoen. Door het koudere weer was de vraag naar appelen groter en komt het einde van de voorraad bij de meeste telers in zicht met gemiddelde prijzen voor hun producten.

Zuid-Afrika: groeiende export naar Azië maar minder naar Europa
Bij het einde van week 22 waren er 14,2 miljoen gelijk aan 12,5 kg kartons aan Zuid-Afrikaanse appelen verzonden. Meer appelen werden geëxporteerd naar het Verre Oosten en Azië (36%). De export naar de EU (-29%), Verenigd Koninkrijk (-18%) en Rusland (-35%) nam echter af vanuit Zuid-Afrika. Royal Gala en Golden Delicious zijn nog altijd de belangrijkste variëteiten voor de export. Er was een groei in de export van Fuji en Cripps Pink/Pink Lady.

De productie is hoger vergeleken met vorig jaar na het einde van de droogte, maar de laatste statistieken voor de productie in 2018/2019 zijn nog niet beschikbaar. Export is toegenomen met waarschijnlijk 5 tot 6% op het moment.

Argentinië: productie appelen valt hoger uit dan verwacht
Hoewel de opbrengst van appelen hoger uitvalt in Argentinië met zo’n 590.000 ton, zal de export toch dalen met 90.000 ton voor dit jaar. Dit heeft vooral te maken met het overschot op het noordelijk halfrond en dat heeft zijn effect op de internationale markt voor appelen. Toch blijft de opbrengst per areaal historisch laag want de arealen breiden zich nog altijd uit.

Voor de lange termijn staan de Argentijnse appeltelers voor een aantal uitdagingen. Vooral door het weinige kapitaal dat ter beschikking staat kan men niet afdoende investeren in de boomgaarden.

Chili: Vietnam nieuwe afzetmarkt voor o.a. appelen
Op 24 mei bereikte Chili en Vietnam een overeenkomst waarmee de eerstgenoemde naast kersen ook appelen mag exporteren naar het land. Appelen worden daarmee in juni al geëxporteerd naar Vietnam. Het land importeert op haar beurt grapefruit en mango uit Vietnam. Het verder uitbreiden van de Chileense export van fruit past in haar strategie om competitief te worden op de wereldmarkt.

Australië
Apple and Pear Australia Limited (APAL) zoekt met promotie en onderscheiding naar een gat in de markt in Hong Kong. Appelen uit Australië en Tasmanië moeten immers onderscheidend zijn, willen ze een kans maken op de wereldmarkt. Bepaalde telers werken dan ook met speciale variëteiten voor dit onderscheid. Zo wil men op Tasmanië volgend jaar de eerste Red Moon appelen gaan telen.

De hoeveelheid appelen in Australië nam dit jaar toe met 2%. De export daalde echter met 12%. De meest geteelde variëteiten zijn de Pink Lady, Royal Gala en Granny Smith. Het hoogseizoen ligt in de herfst tot het begin van de winter.

Nieuw-Zeeland: bepaalde variëteiten versterken Noord-Amerikaanse markt
De Noord-Amerikaanse markt kan de komende tijd meer appelen uit Nieuw-Zeeland verwachten als over een aantal weken. Er zijn al een aantal appelen in de markt maar grotere volumes worden verwacht vanaf midden juni en zal doorgaan tot midden oktober. De appelen zijn wat minder groot maar van goede kwaliteit. Dat heeft echter wel gevolgen voor de beschikbaarheid van de grootste maten op de markt. De appelen uit Nieuw-Zeeland helpen de Noord-Amerikaanse markt te versterken maar alleen bij bepaalde variëteiten.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven