Regeling voor goedkeuring opbouwvoertuigen met oude tachograaf

Regeling voor goedkeuring opbouwvoertuigen met oude tachograaf
Voertuigen in opbouw die niet voor 15 juni klaar zijn kunnen vrijstelling krijgen

De RDW, RAI Vereniging en Bovag zijn tot overeenstemming gekomen over een oplossing voor voertuigen die lang in opbouw staan en niet voor 15 juni klaar zijn. Als de voertuigen voor die datum worden geregistreerd bij de RDW hoeven zij nog niet aan de strenge eisen - en de daarbij behorende kosten - van de slimme tachograaf te voldoen. Bedrijven die gebruik willen maken van deze regeling moeten zich uiterlijk 22 mei melden bij de Bovag of RAI Vereniging.

De wetgever is erg duidelijk: met ingang van 15 juni 2019 mogen alleen maar voertuigen geregistreerd worden met een nieuwe generatie 2 tachograaf. De wet is ook duidelijk in het feit dat voertuigen pas geregistreerd mogen worden als ze goedgekeurd zijn. Voor voertuigen met een oude generatie digitale tachograaf die in opbouw zijn betekent dit het volgende:

Voor 15 juni 2019 door de RDW laten registreren, nadat het voertuig goedgekeurd is in welke configuratie dan ook (voertuig moet uiteraard in zijn geheel voldoen aan de van toepassing zijnde eisen). Datum eerste toelating (DET) ligt dan voor 15 juni 2019.
Voertuig aanpassen met een nieuwe generatie digitale tachograaf waardoor vanaf 15 juni 2019 het voertuig voor goedkeuring en registratie bij de RDW kan worden aangeboden (DET 15 juni 2019 of later).

Problemen
De branche heeft aangegeven dat een aantal fabrikanten toch in de problemen komt, omdat de doorlooptijd vaak behoorlijk lang is (een half tot driekwart jaar) en het gereed maken van het voertuig voor een goedkeuring door de RDW hoge extra kosten met zich mee brengt. In een aantal andere gevallen is het achteraf inbouwen van een nieuwe generatie digitale tachograaf erg duur (soms tot 8000 euro) omdat de fabrikant de voertuigen hiervoor nog niet voorbereid had.

Om ook deze uitzonderlijke categorie voertuigen een mogelijkheid te bieden om met een oude generatie digitale tachograaf geregistreerd te kunnen worden biedt de RDW de volgende mogelijkheid:

Bepalende factor in dit traject is de DET en de manier waarop deze bepaald wordt. Dit staat beschreven in Bijlage II van de Regeling voertuigen. Artikel 4 eerste lid zegt: De datum van eerste toelating wordt vastgesteld op de datum van eerste tenaamstelling, indien de aanvrager een document overlegt waaruit blijkt dat het voertuig niet eerder is geregistreerd en niet eerder is gebruikt

Aanvraagprocedure
Aangezien de aanvrager van de goedkeuring / registratie over het algemeen uitsluitend een Certificaat van Overeenstemming (CVO) overlegd en geen document waaruit blijkt dat het voertuig niet eerder geregistreerd en in gebruik genomen is, voldoet de aanvrager niet aan het eerste lid van Artikel 4 en dient de DET vastgesteld te worden conform Artikel 7: de DET kan bepaald worden op basis van het voertuig identificatie nummer (VIN). Hieruit kan de fabricagedatum afgeleid worden. En in dit geval zal die altijd voor 15 juni 2019 liggen.

Om voor bovenstaande procedure in aanmerking te kunnen komen en om hem goed te kunnen uitvoeren, moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
CVO datum moet voor 15 april 2019 liggen
Voertuig moet op een lijst staan die door Bovag en RAI Vereniging uiterlijk 27 mei aangeleverd wordt bij de RDW. Het door de RDW ontwikkelde format is reeds opgestuurd naar RAI Vereniging en Bovag. Kopie van het CVO dient eveneens bij de lijst aangeboden te worden.
De RDW bepaalt op basis van de opgave en met name de onderbouwing of het voertuig terecht is opgenomen op het overzicht.
De RDW controleert op steekproefbasis de voertuigen die opgegeven zijn en kan eventueel foto’s of ander bewijsmateriaal opvragen of ter plaatse gaan kijken.
De lijst met voertuigen zal vanaf 15 juni 2019 gebruikt worden bij de goedkeuring en de bepaling van de DET van de voertuigen. Bedrijven die van deze regeling gebruik willen maken moeten zich voor 22 mei melden bij de Bovag of RAI Vereniging.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven