Nieuw Agrarisch Keurmerk Flexwonen gelanceerd

LTO heeft in nauwe samenwerking met vaktechnische organisaties (NFO, Glastuinbouw Nederland, KAVB) en werknemersorganisaties (FNV en CNV) een vrijwillig keurmerk ontwikkeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten: het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Hiermee is een afspraak uit de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw ingevuld.

Samen met ondernemers in de sector wil LTO de huisvesting in de agrarische sector op een hoger niveau brengen. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) biedt gemeenten een handreiking als het gaat om het kwaliteitsniveau van huisvesten op het erf.

Ondernemers mogen na AKF certificering hun huisvestingskosten weer inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de arbeidsmigrant wat goedgekeurd is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inhouden is sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies alleen nog mogelijk wanneer de huisvesting gecertificeerd is middels een geaccrediteerd systeem op basis van in de cao opgenomen normen.

Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de agrarische sector en past óók bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, bijvoorbeeld tijdens de oogst van asperges en hardfruit. Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. De in de cao afgesproken normen zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de nationale intentieverklaring huisvesting uit 2012. Deze verklaring is door een groot aantal partijen (waaronder LTO Nederland) getekend. Op dit moment is inhouden alleen mogelijk voor de cao Open Teelten omdat de Glastuinbouw op momenteel geen geldende cao heeft. Voor meer informatie zie tevens www.werkgeverslijn.nl/flexwonen

Control Union Certifications B.V. is een Nederlands familiebedrijf in vijfde generatie en kan de AKF certificering verzorgen. Het bedrijf is één van de grotere spelers in GlobalGAP- en GRASP-certificering binnen en buiten Nederland.

Voor meer informatie en aanmelden:
Wietze Middag
Control Union Certifications B.V.
Tel: 038-4260100
wmiddag@controlunion.com
www.controlunion.com


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2019

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven