NVWA is bewaker van voedselveiligheid en geen beleidsmaker

De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van beleidsregels tussen enerzijds de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en anderzijds de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is logisch. De NVWA is bewaker op het gebied van de voedselveiligheid geen beleidsmaker. Dat is de conclusie uit een onderzoek van ABDTOPConsult waarin de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleidskaders en -regels onderzocht is. De ministers Schouten van LNV en Bruins van VWS nemen enkele aanbevelingen uit het rapport over. 

ABDTOPConsult heeft op verzoek van de ministers de huidige taakverdeling tussen beleid en handhaving door de NVWA getoetst aan de rijksbrede kaders en heeft deze taakverdeling vergeleken met de werkwijze bij enkele andere beleidsdepartementen en hun rijksinspecties. Hierbij is gekeken naar verschillen en overeenkomsten in deze taakverdeling en de voor- en nadelen hiervan. De analyse is gebaseerd op verschillende documenten en interviews met belanghebbenden. De scope van het rapport betreft voedselveiligheid, maar de conclusies kunnen breder gelden.

Taakverdeling soms onvoldoende duidelijk
ABDTOPConsult concludeert dat de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van beleidsregels tussen enerzijds de ministeries van VWS en LNV en anderzijds de NVWA logisch is. De NVWA is naast bewaker geen beleidsmaker. In de praktijk kunnen zich wel dilemma’s voordoen bij de taakverdeling. Dit komt vooral naar voren bij het aantreffen van nieuwe risico’s waarvoor nog geen concrete normen bestaan. De taakverdeling is dan soms onvoldoende duidelijk. Ook mist het bedrijfsleven de departementen soms bij het geven en invullen van duidelijke beleidskaders, waardoor de NVWA in de ogen van het bedrijfsleven een te grote rol vervult. Het is belangrijk dat de ministeries een strakke regie hebben op het proces van tot stand komen van de beleidskaders en de NVWA bij beleidsregels. Ook is het van belang de relevante partijen tijdig te betrekken.

Aanbevelingen
ABDTOPConsult doet 4 aanbevelingen waarin Schouten en Bruins zich kunnen vinden. De grote lijn is dat de helderheid en transparantie over rol en verantwoordelijkheid voor betrokkenen moet worden versterkt en dat deze verantwoordelijkheid beter moeten worden opgepakt. De ministeries en de NVWA zullen aan de relevante partijen duidelijk maken wanneer het ministerie aan zet is voor het opstellen van een beleidskader en wanneer de NVWA ten behoeve van effectief toezicht en handhaving een beleidsregel opstelt.

Zie voor meer informatie het rapport NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels) op de site van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie van LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven