Peter van der Steege neemt afscheid van de laboratoriumwereld

Omdat Peter van der Steege afscheid gaat nemen van Mérieux NutriSciences en de laboratoriumwereld, blikt hij terug op zijn carrière.  

Bij mijn afscheid van Mérieux NutriSciences ben ik blij dat ik de gelegenheid heb om hier wat te schrijven, aan klanten, collega’s, oud-collega’s en relaties. Ik ben er trots op, dat ik betrokken mocht zijn bij de ontwikkeling van ons bedrijf naar de tegenwoordige situatie. Anno 2019 is Mérieux NutriSciences in Nederland één van de grootste voedingsmiddelenlaboratoria.

Aan de hand van de geschiedenis van ons laboratorium in Ede herken je verschillende ontwikkelingen: in de voedingsmiddelenindustrie van nadruk op kwaliteitscontrole naar beheersing van voedselveiligheid; in de laboratoriumwereld van sectorgerichte kwaliteitscontrolelaboratoria naar internationale, breed georiënteerde laboratoria met vooral meer analysewerk op gebied van voedselveiligheid en authenticiteit.

De basis, Stichting “Conex” Wageningen
In 1980 kwam ik, werkzaam bij het chemisch laboratorium van een zuivelconcern, bij Conex in dienst. Bob de Vries (“meneer de Vries” zeiden wij natuurlijk) was de baas en grote leermeester, zeer gedreven en innovatief. De Stichting “Conex”, Wageningen, was opgericht in 1953, door de VIGEF, de Vereniging der Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. De naam was gevormd uit CONserven Export. In opdracht van het Productschap voor Groenten en Fruit controleerde Conex de naleving door de industrie van enkele productschapsverordeningen. Zo onderzochten wij de kwaliteit van zuurkoolmonsters, diepvriesgroenten en jam. Er waren toen nog tientallen zuurkoolfabrieken. In de verordeningen was vooral analytische aandacht voor kwaliteit, minder voor voedselveiligheid. Begin 80-er jaren begonnen we met microbiologische analyses. Met het blauwe boek van Mossel-Tamminga en cursussen bij TNO schreven we zelf methoden uit; er waren nauwelijks normen.

De stap naar privaat laboratorium, Conex BV, Ede
In 1986 besloot de Vigef het laboratorium te privatiseren omdat er steeds meer vraag was naar commercieel werk buiten het doel van de stichting. De oorzaken waren onder meer: verordeningen werden ingetrokken of vervangen door de Warenwet; Conex voerde afvalwatermetingen uit voor de industrie volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1974) die bepaalde dat lozers van afvalwater gegevens moesten verzamelen. Bovendien kreeg de voedingsmiddelenindustrie behoefte aan onafhankelijke laboratoria en genormeerde analysemethoden. Het gevolg was dat in de tweede helft van de tachtiger jaren in onze markt veel commerciële laboratoria zijn gestart. De Vries nam “zijn” laboratorium met 15 fulltime medewerkers in eigendom en wij bouwden in Ede een nieuw lab dat geopend werd door directeur-generaal van Zutphen van het Ministerie van Landbouw en Visserij.


Peter van der Steege

Nog steeds werden, onder toezicht van het Rikilt, monsters conserven onderzocht volgens productschapsverordeningen, maar met de nieuwe faciliteiten waren de uitbreidingsmogelijkheden enorm. Hygiëne-inspecties in bakkerijen en andere ambachtelijke sectoren en horeca werden ook gestart. Inmiddels waren ook de werkzaamheden van de RAAD (Rijks Agrarische Afvalwaterdienst) overgenomen. Het waren jaren van pionieren, investeren, innoveren en groei in vele sectoren. Een voorbeeld: het besef dat hygiënische productie en beheersing daarvan noodzakelijk waren leidde in de sector “gesneden groenten” tot een stelsel van hygiënevoorschriften waarvoor groentebewerkingsbedrijven een keurmerk konden krijgen.

Conex had de taak om de inspecties en testen voor dit SLT keurmerk uit te voeren, tot HACCP verplicht werd en de bedrijven zelf moesten aantonen dat men volgens goede praktijken werkte. Wij hadden een taak in voorlichting en het collectief verzamelen van microbiologische data. Om de beheersing van onze eigen kwaliteit ook aantoonbaar te maken behaalden wij in een betrekkelijk vroeg stadium de accreditatie volgens ISO 17025 (STERLAB, reeds in mei 1994, dit jaar precies 25 jaar geleden).

Van Nederlands familiebedrijf naar internationaal familiebedrijf, Silliker Netherlands
Op een gegeven moment trok de Vries zich terug, zoon Lex nam het bedrijf over.

De dynamiek die wij nu zien in de laboratoriumwereld, was ook 20 jaar geleden aanwezig. Conex was een interessante mogelijkheid voor een laboratoriumbedrijf met internationale ambities, dat een plaats op de Nederlandse markt zocht. Wij werden in 2000 onderdeel van het Amerikaanse Silliker, samen met Bachevo. De locatie bleef Ede, waar inmiddels het gebouw in omvang verdubbeld was.

De samenvoeging van Bachevo en Conex was een succes. Vrijwel alle opdrachtgevers bleven, evenals vrijwel alle medewerkers. Silliker Netherlands kon met ondersteuning van de groep verder expanderen en professionaliseren en ook internationale klanten bedienen.

Mérieux NutriSciences
De Silliker Group is in de afgelopen jaren overgegaan naar de familie Mérieux, Frankrijk.

Wij vormen nu, samen met meer dan 100 laboratoria over de hele wereld, Mérieux NutriSciences, met  enorm veel meer analysemogelijkheden, informatietechnologie en services waar wij in 1980 geen weet van hadden.

Ik ben er trots op dat de klantgerichtheid en het ondernemerschap van vroeger er nog steeds zijn, dat ons lab nog steeds op de eerste door de Vries gebouwde locatie zit en dat wij deel uitmaken van een wereldwijd gerespecteerd laboratorium- en adviesbedrijf.

Mijn hartelijke dank aan opdrachtgevers, collega’s, oud-collega’s en relaties, voor alle prettige contacten!

Peter van der Steege


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven