“De aardappelteelt is van essentieel belang voor de Waalse landbouw en de Belgische voedingsindustrie”

Onlangs heeft de pers de bezorgdheid van de bewoners ten aanzien van de bouw van een aardappelverwerkingsbedrijf in Frameries door Clarebout kenbaar gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling van aardappelteeltbedrijven in Wallonië en de gevolgen daarvan voor het milieu. Fiwap, FWA  en Belgapom wijzen op de realiteit die binnen de sector gaande is en op de problemen in verband met het telen en promoten van aardappelen in België.

Aardappelen zijn op zichzelf een economische sector
Momenteel worden er op 43.500 ha in Wallonië en bijna 100.000 ha in heel België en verspreid over meer dan 3.500 teeltbedrijven aardappelgewassen geteeld. De totale waarde van al die gewassen, gemeten over de laatste 5 jaar, wordt geschat op een bedrag van € 350 en 550 mln. België heeft een open economie die voor het grootste deel bestaat uit bedrijfssectoren en de export van industrieproducten met een relatief hoge toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor de aardappelteelt, met als belangrijkste doel om tegemoet te komen aan de behoeften van de lokale bevolking.

De grond en het klimaat van Noordwest-Europa leveren een van de grootste aardappelrendementen ter wereld op. Dit natuurlijke voordeel maakte, gekoppeld aan een zekere professionaliteit binnen de sector, de ontwikkeling van een succesvolle verwerkende industrie in België mogelijk. Belgische producten (voornamelijk diepvriesfriet) worden naar meer dan 150 landen over de hele wereld geëxporteerd en zorgen voor een netto handelsbalans van meer dan € 1,75 mld. per jaar. De lage graanprijzen van de afgelopen jaren en de sterke daling van de opbrengsten van de suikerbietenteelt hebben de aardappelteelt tot een van de belangrijkste pijlers van de Waalse landbouw gemaakt. Alleen al de verwerking van aardappelen is verantwoordelijk voor ongeveer 5.000 directe banen en duizenden indirecte banen. De investeringen in teeltbedrijven overschreden in 2018 meer dan € 300 mln naast de permanente investeringen (opslagplaatsen, machines en uitrusting ...) vanuit de teeltbedrijven zelf. De expertise en investeringen binnen de totale keten maken de sector uiterst efficiënt.

Aardappelen en duurzaamheid
Bij veldgewassen wordt de aardappel vaak uitgekozen om de impact op de bodem, de lucht en het landschap. De sector is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheden op het gebied van het milieu. Daarom worden er continu concrete stappen ondernomen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Denk dan aan waarschuwingssystemen voor behandelingen en het toepassen van driftreducerende spuittechnieken. De rassenselectie is sterk gericht op het creëren van rassen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen. De sector wacht op een akkoord voor de Belgische regio's over het mogelijke gebruik van onlangs met nieuwe technieken gecreëerde rassen, technieken die in belangrijke mate zouden bijdragen aan de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze context zal een gemeenschappelijke reflectie op de vruchtwisseling de primaire focus zijn van de volgende interprofessionele discussies. Wat betreft het bestrijden van erosie en afspoeling (runoff), hebben verschillende onderzoek- en ontwikkelingsprojecten geleid tot het vrijwel universele gebruik van in elkaar grijpende scheidingswanden om het risico op modderstromen zoveel mogelijk te verminderen. De Belgische sector is ook een pionier op het gebied van het gebruik van satellietbeelden voor de online monitoring van de gewassen via het Watch It Grow-programma. Tenslotte worden methoden met betrekking tot precisielandbouw bestudeerd om inputs te verminderen zonder daarbij de teeltopbrengst of -kwaliteit te beïnvloeden. Er is daarom ook geen tekort aan initiatieven en de sector werkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen alle spelers.

De ontwikkeling van de aardappelverwerking in België zal blijven voldoen aan de wereldwijde vraag, maar het extra aanbod zal voornamelijk afkomstig zijn uit Frankrijk en Duitsland. In België vragen Fiwap, FWA en Belgapom om een echt partnerschap tussen particuliere bedrijven en de overheid voor een duurzame groei, ecologisch, maar ook sociaal en economisch, met behoud van de export van de sector en een gezonde en eerlijke dialoog tussen de landbouw en de samenleving, met wederzijds respect en begrip.

Voor meer informatie:
Fiwap-asbl 
Pierre Lebrun
Rue du Bordia, 4
5030 Gembloux
0032(0)81610656
pierre.lebrun@fiwap.be

FWA
Alain Masure
Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux
0032(0)81600060
alain.masure@fwa.be

Belgapom
Romain Cools
Quai de Willebroeck, 37
1000 Bruxelles
0032(0)93391249 
romain.cools@fvphouse.be 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven