Fairtrade herziet belangrijkste standaard

Kleinschalige teeltbedrijven spelen een belangrijke rol in de wereldwijde voedselvoorziening maar profiteren veelal het minst van de internationale handel. Om de positie van deze telers te versterken, heeft Fairtrade International een herziene versie van haar certificeringsstandaard aangekondigd. De herziene standaard is gericht op het genereren van meer voordelen voor Fairtrade telersorganisaties en om deze weerbaarder  te maken tegen marktschokken en klimaatverandering. 

De standaard is bedoeld om de leefomstandigheden van zo'n 1,5 mln telers, gecertificeerd volgens de Fairtrade Standard for Small-scale Producer Organizations, te verbeteren, die ongeveer 90% van alle Fairtrade-gecertificeerde organisaties vertegenwoordigen. 

Dario Soto Abril, directeur van Fairtrade International: "In deze  herziene standaard komt één van Fairtrade's meest fundamentele overtuigingen tot uitdrukking en dat is het grootste effect voor telers dat bereikt kan worden als de directe voordelen van minimumprijzen en een vastgesteld minimum gekoppeld worden aan de langetermijnvoordelen van democratische participatie, sterkere telersorganisaties en duurzamere teeltpraktijken. Telers hebben een grote rol gespeeld bij het tot stand komen van deze standaarden omdat juist zij het beste weten hoe deze uitdagingen overwonnen kunnen worden."

Hogere eisen aan duurzaamheid
De herziening van de standaard ondersteunt de kernfocus van Fairtrade op het versterken van de positie van telers, terwijl tegelijk  de eisen voor de beste praktijken worden aangescherpt en geïmplementeerd zodat beantwoord kan blijven worden aan de behoeften van de huidige economische, sociale en milieucontext.

Voornaamste aanpassingen:
Milieubescherming: Eisen op het gebied van preventie en monitoring van ontbossing en aanvullende eisen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het duurzaam gebruik van watermiddelen en actie tegen klimaatverandering werden opgenomen. 

Sterkere democratische organisaties: Om te kunnen garanderen dat coöperaties die in aanmerking willen komen voor een Fairtrade-certificering hiervan ook echt zullen kunnen profiteren, vereist de standaard dat zij aan kunnen tonen dat zij gevestigde organisaties zijn, marktpotentieel hebben en op democratische wijze tot het besluit zijn gekomen om zich aan te sluiten bij Fairtrade. Anders dan voorheen moet nu een groot deel van de leden van de coöperaties gevormd worden door kleinschalige familiebedrijven. 

Bestuur en toezicht: Om een beter geïnformeerde besluitvorming te bevorderen voor het gebruik van het Fairtrade Premium (een extra som geld die uitbetaald wordt aan telersorganisaties wanneer zij volgens Fairtrade-normen verkopen) vereist de standaard nu dat coöperaties kort na certificering een behoefteanalyse uitvoeren. Op basis van ervaringen met succesvolle coöperaties en de Fairtrade bestaansminimum-strategie, wordt er verdere begeleiding gegeven voor de besteding van het Fairtrade Premium. Extra controle- en toezichteisen voor coöperaties bevorderen een hogere mate van transparantie. 

Gezondheid en veiligheid: De eisen voor etikettering en opslag van gewasbeschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen zijn aangescherpt om de veiligheid van telers en arbeiders te garanderen. 

Gelijkheid: Coöperaties worden vanaf nu aangemoedigd om een genderbeleid op te stellen en actie te ondernemen om de actieve en gelijke deelname van vrouwen binnen de organisatie te bevorderen. 

Telers verwachten dat de standaard zal bijdragen aan de voortzetting van positieve ontwikkelingen. Volgens Deborah, lid van de Asunafo North Union in Ghana: "Ontbossing ten behoeve van de tuinbouw was tot voor kort normaal in onze samenleving. Dit heeft de biodiversiteit en ecosystemen aangetast met een lagere productiviteit tot gevolg. Watermassa's dreigen hierdoor te verdwijnen en de blootstelling aan de klimaatverandering en bodemerosie nemen toe. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe eisen ons zullen helpen een effectief gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen tot stand te brengen."

Democratisch proces plaats telers in het middelpunt
De herziene standaard is het resultaat van een solidair proces waarvoor meer dan 500 Fairtrade coöperaties in ruim 70 landen werden geraadpleegd, wat neerkomt op bijna de helft van de Fairtrade-gecertificeerde organisaties. Handelaren, merken en overige belanghebbenden over de hele wereld werden ook bij dit proces betrokken. 

Het verschil met andere keurmerken zit hem erin dat we direct in contact staan met Fairtrade," vertelt Assat een cacaoteler uit Ivoorkust. "We maken onderdeel uit van een netwerk van belanghebbende besluitvormers."

De aanpassingen worden per 1 juli 2019 van kracht voor coöperaties die zich op of na deze datum willen laten certificeren. Voor bestaande coöperaties gaan een aantal van de nieuwe eisen per 1 juli in en is voor andere eisen een overgangsperiode ingesteld tot uiterlijk januari 2022. 

Voor meer informatie: 
Giovanna M. Schmidt 
g.schmidt@fairtrade.net
Tel: +49 228 94923236


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven