Schouten wil Europese richtlijn over oneerlijke handelspraktijken zo snel mogelijk implementeren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de Europese richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen zo snel mogelijk na goedkeuring door de Europese Raad en het Europees Parlement in Nederland implementeren. Daarom heeft zij de voorbereiding voor de nationale implementatie al in werking gezet. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het akkoord biedt volgens Schouten goede aanknopingspunten om verdere uitvoering te geven aan enkele passages uit het regeerakkoord die gaan over de versterking van de boer in de keten. Specifiek de passage die gaat over het inrichten van een speciaal team voor de landbouw- en voedingsketen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om oneerlijke handelspraktijken in de keten aan te pakken.

Vervolgstappen
Het voorlopige politieke akkoord is nog niet definitief. Zowel de Europese Raad als het Europees Parlement moeten het voorstel eerst nog goedkeuren. Daarna kan de richtlijn pas worden gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verwachting is dat publicatie plaats zal vinden in mei. Pas na de publicatie in het publicatieblad van de Europese Unie kan de richtlijn via de gebruikelijke wetgevingsprocedure omgezet worden in nationale wetgeving. De richtlijn stelt daarvoor een termijn van 2 jaar. Schouten wil deze richtlijn echter zo snel mogelijk implementeren, en heeft daarom de voorbereiding voor de nationale implementatie al in werking gezet.

Toezicht door ACM
De ACM zal belast worden met het publiekrechtelijk systeemtoezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen. Het ministerie van LNV is met de ACM in gesprek hoe hieraan op basis van de bepalingen in de richtlijn concreet invulling te geven. Verder wordt gekeken naar hoe de geschillenbeslechting concreet gaat worden vormgegeven. Hierover vinden verkennende gesprekken plaats met de Stichting Geschillencommissies Beroep en Bedrijf en brancheorganisaties.

Zie voor meer informatie het Proposal of the Counsil of the European Union about on unfair trading practices inbusiness-to-business relationships in the food supply chain op de site van het ministerie van LNV.

Bron: Ministerie LNV


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven