Containers helpen Rotterdam aan nieuw overslagrecord

Met 469,0 miljoen ton is het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven in 2018 nipt hoger geëindigd dan in het recordjaar ervoor (2017: 467,4 miljoen ton). Containeroverslag was wederom de stuwende kracht met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen TEU: opnieuw een record. Daarmee verstevigt de grootste containerhaven van Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke marktsegment. Onderliggend waren er significante verschuivingen te zien in de goederensegmenten. Waar de overslag van containers in een gezond tempo doorgroeide, daalde de overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk.

Voor Havenbedrijf Rotterdam was 2018 een jaar met een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen stegen met 91% naar € 408,1 miljoen (2017: € 213,8 miljoen), het hoogste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Verreweg het grootste deel van dit bedrag werd aangewend voor verdere verbetering van de logistieke bereikbaarheid van de Rotterdamse haven, zoals de aanleg van de Container Exchange Route op de Maasvlakte, het Prinses Amaliaviaduct en het verleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé. Maar ook de internationaliseringsstrategie van het Havenbedrijf kreeg in 2018 een significante impuls door de verwerving van een minderheidsbelang in de Braziliaanse haven Pecém.

Containers
De containeroverslag liet in 2018 wederom een sterke stijging zien waardoor marktaandeel werd gewonnen in de Hamburg-Le Havre range. Een drijvende kracht achter de stijging in 2018 was de toename van transhipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen. Het shortsea segment ondervond last van groeivertragingen in de Britse en Russische economieën.

Financiële resultaten Havenbedrijf
Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2018 een omzet geboekt van € 707,2 miljoen (2017: € 712,1 miljoen). Aan de inkomstenkant lieten zowel havengelden als verhuuropbrengsten een daling zien. Het netto resultaat exclusief belastingen bedroeg € 254,1 miljoen (2017: € 247,3 miljoen) vooral als gevolg van lagere rentelasten.

De verhuur van terreinen, de grootste opbrengstenpost, daalde met 0,9% naar € 373,7 miljoen. Deze daling is het gevolg van een eenmalig bate in 2017 door een prijsherziening met terugwerkende kracht. De opbrengsten uit havengelden, het geld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven, daalde met 0,5% naar € 302,4 miljoen door een toename van de verstrekte kortingen. De overige opbrengsten kwamen uit op € 31,1 miljoen (2017: € 30,9 miljoen).

De operationele kosten stegen met 2,6% tot € 267,8 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de toename van de activiteiten op de twee strategische prioriteiten Energietransitie en Digitalisering.
Conform de bestaande afspraken stelt het Havenbedrijf aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%), voor om over 2018 € 96,5 miljoen (38%) dividend uit te keren waarvan € 68,3 miljoen aan de gemeente en € 28,2 miljoen aan de Staat.

Vooruitzichten
Het Havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien, waarbij de groei in de containersector op een lager niveau zal zijn dan de uitzonderlijke groei in voorafgaande jaren. Het Havenbedrijf voert een én-én strategie uit: het versterken van het bestaande havenindustriële complex en tegelijkertijd het omarmen van nieuwe initiatieven op het gebied van energietransitie en digitalisering. Mede daardoor verwachten wij ook de komende jaren hoge investeringsniveaus. Het toekomstig verdienvermogen van de haven kent robuuste groeimogelijkheden, zo toont recent onderzoek door Erasmus Universiteit aan. Wel zal het havenindustrieel complex moeten evolueren. Bovendien bewijst voornoemd onderzoek de enorme betekenis van de Rotterdamse haven voor de groei van de Nederlandse economie. Zo draagt de haven 6,2% bij aan het bruto binnenlands product en creëert werkgelegenheid voor 385.000 mensen. Beide kernbevindingen onderstrepen de relevantie van mainport Rotterdam.

Bron: Port of Rotterdam


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© AGF.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven