Schuld ligt onder andere bij citrus uit derde landen en "onrechtmatige royalties"

Spanje: citrusprijzen dalen met gemiddeld 23%

De Valenciaanse telerscoöperatie La Unió de Llauradors heeft een onderzoek uitgevoerd om de verliezen van de eerste helft van het citrusseizoen in kaart te brengen. Deze worden geraamd op 130 miljoen euro. 65% van dit cijfer (85 miljoen euro) wordt geweten aan een abnormale marktsituatie die veroorzaakt werd door de massale aanwezigheid van fruit uit niet-EU landen in de schappen van Europese supermarkten tot half november.

"Duizenden tonnen van onze mandarijnen, vooral Satsuma's en clementines, zijn niet geoogst dit seizoen, doordat ze van de verzadigde Europese markten werden verdreven door citrus uit derde landen, zoals Zuid-Afrika. De prijzen van ons citrus zijn gedaald met een gemiddelde van 23% ten opzichte van dezelfde data in het vorige seizoen".

Hoewel de regenval aanzienlijke gevolgen heeft gehad - 35% van de verliezen (45 miljoen euro) werd hierdoor veroorzaakt-, is dit niet de belangrijkste factor geweest voor de situatie in het huidige seizoen, zo blijkt uit de studie van La Unió.

Een van de maatregelen die de organisatie eist is de heronderhandeling over de overeenkomst met de landen van Zuidelijk Afrika met betrekking tot de import van citrus, en, zolang hier nog geen sprake van is, de handhaving van de vrijwaringsclausule. Ook wil La Unió dat de Europese fytosanitaire- en arbeidsreguleringen ook gelden voor de teelt uit derde landen, en eist de organisatie de toepassing van koudebehandeling voor alle citrus die afkomstig is uit niet-EU landen met quarantaineplagen. Om deze eisen naar de Europese instanties over te brengen, zal La Unió de regionale regering van Valencia vragen om personeel in dienst te nemen in Brussel zodat ze, in samenwerking met de meest representatieve Valenciaanse landbouworganisaties, kunnen dienen als een permanente lobby voor de internationale handel.

Andere eisen hebben betrekking op het bevorderen van de herstructurering van de citrussector. Het idee is om "onrechtmatige royalties te beperken en geen overheidssteun te geven aan bedrijven die citrus uit derde landen importeren of afzetten, terwijl we hier genoeg teelt hebben om de markt te voorzien".

Daarnaast noemt La Unió nog andere eisen, die al vaker gedaan zijn, zoals de beperking van de belasting en socialezekerheidsbijdragen, de vrijstelling van de onroerendgoedbelasting en de opening van een kredietlijn. De Valenciaanse regering lijkt al bereid om deze zaken aan te kaarten bij de centrale regering.

De telerscoöperatie zal ook een nieuw herstructureringsplan voor de citrussector eisen, dat gekoppeld zal zijn aan een beperking van de prijs van royalties, in het geval van beschermde plantenrassen. La Unió vindt het terugroepen van citrus van de markt ook een goede maatregel, zolang het gepland wordt en op tijd gebeurt. "Het terugroepen van de markt is echter niet zozeer een middel voor directe compensatie voor citrustelers, als wel een maatregel om de markt te herstellen. Voor citrustelers levert het zelden iets op. Dat hebben we al eerder gezien, bijvoorbeeld met het Russische veto". De interprofessionele organisatie Intercitrus zou de leiding hebben kunnen nemen in deze en andere maatregelen die de EU-regelgevingen bieden, maar dat is helaas niet gebeurd".


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven