Overzicht seizoen 2018

Zuid-Afrikaanse Valenciaseizoen breekt records

De overvloedige Valencia oogst levert Zuid-Afrikaanse citrusexporteurs record na record op in termen van verpakte en geëxporteerde volumes. Het uiteindelijke cijfer voor 2018 bedraagt 54 miljoen dozen en dat is iets meer dan de 53,8 miljoen van 2017. 

De Valencia Focus Group heeft het totale verpakte eindvolume goed in weten te schatten (na in 2017 op de vingers getikt te zijn), aangezien het feitelijke aantal de eerste raming van 53,9 miljoen dozen maar met 1% overtreft.  

 

Dit illustreert maar weer eens dat de grote geografische spreiding van de citrusteelt in Zuid-Afrika zo zijn voordelen heeft. Hoewel sommige regio's het aantal verpakte dozen fors zagen dalen, werd dit gecompenseerd door het feit dat andere regio's veel meer citrus konden verpakken dan eerder geraamd. Hierdoor kon de sector toch aan de importbehoeften beantwoorden. In de grootste Valencia-teeltgebieden, in de West- en Oostkaap, waren de verliezen als gevolg van de extreem droge omstandigheden het grootst. In Sundays Rivers werden er 5,4 miljoen dozen verpakt en dat is 23% minder dan de geraamde 7 miljoen dozen en ook wat minder dan de 5,9 miljoen dozen in 2017. In de Westkaap werden 3,9 miljoen dozen verpakt en dit is 15% lager dan de geraamde 4,6 miljoen dozen (en veel lager dan de 4,9 miljoen dozen in 2017). 

Met 5,4 miljoen dozen bleef de oogst in Hoedspruit 7% onder de raming van 5,8 miljoen dozen (en ruim onder de 6,2 miljoen dozen in 2017). Met 14,6 miljoen dozen bleef de oogst in Letsitele 4% onder de raming van 15,2 miljoen dozen (14 miljoen in 2017). De groei in Senwes compenseerde deze daling. Verwacht werd dat de oogst in deze regio zou groeien van 5,9 miljoen dozen in 2017 naar 6 miljoen in 2018. Uiteindelijk werden er echter 7,9 miljoen dozen verpakt en dat is 32% meer dan aanvankelijk geraamd. 

Brazilië
• Brazilië is gezegend met een gunstig klimaat voor de teelt van tuinbouwgewassen. Het land is 's werelds grootste producent van suikerriet, koffie en sinaasappelen; de tweede grootste producent van rundvlees en sojabonen en de derde maïsproducent. In Brazilië worden jaarlijks bijna 20 miljoen ton sinaasappelen geoogst. Toch exporteert het land niet meer dan zo'n 100.000 ton. Zo'n 90% van de Braziliaanse sinaasappelen is bestemd voor de verwerking.

• Het telen van sinaasappelen voor sap wijkt totaal af van de teelt van die voor de verse consumptie. Brazilië kampt met een aantal verwoestende citrusziekten, waaronder Asian Greening (HLB) en citrusgreening. Daarnaast komt in het land ook Citrus Black Spot (CBS) voor. Onderzoek en teeltpraktijken in Brazilië zijn echter niet gericht op het uitroeien van deze ziekten noch op het telen van ziektevrij fruit maar bedoeld om het fruit zo lang mogelijk aan de bomen te laten rijpen totdat het sapgehalte een acceptabel niveau heeft bereikt. 

• Een mogelijke oplossing is het creëren van bufferzones rondom plantages. Deze buffers bestaan uit citrusbomen en worden behandeld tegen de ziekte. Als de bomen bezwijken aan greening dan worden ze vervangen zodat de buffer behouden blijft. Het is opvallend dat de bomen in de bufferzone gezond lijken te zijn en goede opbrengsten geven.

• Bij het bezoek aan Fundecitrus in Araranquera bleek dat hier een aantal zeer slimme jonge mensen onderzoek doet. Hun nauwe samenwerking met het CRI in Zuid-Afrika en Zuid-Afrikaanse citrusonderzoekers wordt dan ook enorm gewaardeerd. 

Verpakt en verladen

Voor meer informatie:
Justin Chadwick
Citrus Growers Association of Southern Africa 
Tel: +27 83 654 9591 
Email: justchad@iafrica.com  
www.cga.co.za 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven