"Marco Duineveld: "Eigen visie op local for local”"

Mijnboer biedt kernproducten jaarrond

Vraag 10 mensen waar local voor local voor staat en ze geven allemaal een andere interpretatie / invulling van het begrip. Wageningen UR doet op het moment onderzoek naar fenomenen als regionale en/of streekproducten. De eerste inzichten duiden op het bovenstaande. Veelal is sprake van een hang naar transparantie, verduurzaming en authenticiteit. Mijnboer vertegenwoordigt een filosofie of werkwijze waarin nu juist, op geheel eigen wijze, invulling wordt gegeven aan deze begrippen.

Mijnboer is ontstaan vanuit een groep samenwerkende telers rond Amsterdam. Deze groep telers besloot hun afzet zelfstandig en rechtstreeks te gaan organiseren vanuit de overtuiging dat hierdoor een win zou ontstaan voor zowel de afnemer als producent. In het huidige veilingsysteem wordt gestuurd op bandbreedtes of minimale kwaliteitseisen. Gevolg is dat een zogenaamde gemiddelde kwaliteit ontstaat over de groep aangesloten telers en een incentive ontbreekt om onderscheid op kwaliteit te realiseren. Immers, de prikkels ontbreken om te excelleren. Door nu juist een groep telers bijeen te brengen die nu juist wel die drive hebben, ontstaat niet alleen meer focus op kwaliteit, maar tevens een basis voor onderscheidend vermogen.


Marco Duineveld (Hoofd Commercie Smeding Groente en Fruit BV): "Groenten en fruit verworden steeds meer tot commodities waarin elk onderscheidend vermogen ontbreekt en de primaire focus op de prijs van het product ligt. Verdergaande schaalvergroting, specialisatie en focus op houdbaarheid en productiviteit zijn het gevolg. Consumenten kunnen zich als gevolg niet meer identificeren en zoeken houvast. Hier ligt nu de basis voor de hang naar lokale en /of regionale voedselketens."

"Mijnboer speelt nu juist zeer nadrukkelijk op deze ontwikkeling in. Mijnboer producten zijn altijd rechtstreeks afkomstig van eigen telers. Deze telersbasis wordt ook zeer nadrukkelijk gecommuniceerd zodat afnemers zich ook daadwerkelijk weer kunnen identificeren met de bron van hun voedsel. De ‘toer de boer’ is inmiddels tot een begrip verworden onder een grote schare mijnboer fans waarin de keten van teler tot klant letterlijk weer bijeen wordt gebracht en kennis, kunde en ervaringen worden gedeeld. Belangrijk bijkomend effect van de ‘toer de boer’ is dat een platform voor innovatie ontstaat doordat behoeftes vanuit de markt en mogelijkheden vanuit de teelt bijeen worden gebracht. Zo is bijvoorbeeld de Vitam tomaat ontstaan waarin Vitam letterlijk , in gezamenlijkheid, een product geselecteerd heeft en een deel van de grond van een teler gealloceerd heeft met bijhorende productievolume. Dit is nu de ultieme vorm van samenwerking en transparantie. Er ontstaat hierdoor weer passie voor het primaire proces zowel vanuit de optiek van de teler als van de afnemer. Door productinnovatie letterlijk een kans te geven wordt dit proces verder versterkt en nemen we als Mijnboer afstand van de huidige eenvormigheid."Toer de BoerMarco geeft aan bewust voor dit soort initiatieven te kiezen. "Je moet je klanten helpen de filosofie te gaan dragen, maar ook weer te vertalen naar hun klanten. Zo heeft mijnboer een veelheid aan zogenaamde merchandising instrumenten ontwikkeld zoals uitgifte displays, tafelkaartjes, banners, etc. Immers, een veelgestelde vraag is: Ik ben waanzinnig enthousiast, maar hoe deel ik dit enthousiasme met mijn klanten. Cruciaal hierin dat gecommuniceerd gaat worden en dat ervaringen gedeeld gaan worden. Letterlijk wordt gestuurd op plug in play concepten, omdat alles wat anders is bij voorbaat als lastig wordt ervaren en niet van de grond komt."

"Naast transparantie is duurzaamheid ook een belangrijk thema binnen de mijnboer werkwijze. Een mijnboer product is altijd geborgd duurzaam. Echter, kent mijnboer hier ook een unieke eigen interpretatie. Zaak is om duurzaamheid en bereikbaarheid hand in hand te laten gaan. Wanneer ultieme duurzaamheid betekent dat een product 2 keer zo duur wordt, dan zal het effect onder aan de streep beperkt zijn. Immers, slechts en kleine klantenschare zal het product kopen. Mijnboer kiest daarom voor een scala aan keurmerken waaronder fair trade, milieukeur, biologisch en erkend streekproduct. Door het hanteren van deze keurmerken is duurzaamheid tot meer verworden dan louter een statement, maar ontstaat teven een realistische basis in termen van betaalbaarheid, continuïteit in kwaliteit en beschikbaarheid. Wanneer aan al deze elementen wordt voldaan, dan wordt mijnboer een logische keuze. Marco geeft aan dat je duurzaamheid zeer nadrukkelijk onder aan de streep moet verdienen ofwel de duurzaamheidsimpact in het productieproces maal het aantal malen dat het product verkocht wordt. Zaak is daarom dat je dan ook daadwerkelijk op deze 2 grootheden stuurt. Marco geeft aan dat je ziet dat een dergelijke aanpak in de praktijk werkt. Zo wilde IKEA haar saladbar volledig verduurzamen. Hierin bleek een omzetting naar biologisch heel duidelijk een brug te ver waardoor deze stap continu werd uitgesteld. Door te kiezen voor de context mijnboer is dit traject in een stroomversnelling geraakt en is de saladbar bij IKEA inmiddels al weer bijna een jaar volledig mijnboer ofwel duurzaam."

"De eigen interpretatie mijnboer van local for local blijkt uit een zeer nadrukkelijke keuze voor consolidatie. Mijnboer selecteert telers en consolideert haar productvolume zoveel mogelijk bij deze unieke telers. Immers, hierdoor ontstaat het noodzakelijke volume om de door mijnboer gevraagde werkwijze in haar volledigheid te adopteren. Fragmentatie over telers resulteert in kleine beetjes per teler. Met als gevolg dat de mindset van de teler niet verandert. Immers, hij blijft primair voor andere markten produceren. Aanvullend zal het de integrale ketenkosten onnodig negatief beïnvloeden en daardoor de prijs van het product op het schap. Nederland is een klein land en mijnboer beziet het Nederlands product dan ook zeer nadrukkelijk als een regionaal product en zet dan ook in op transparantie en authenticiteit. Daar waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk binnen Nederland ingekocht en worden de seizoenen gerespecteerd. Zo wordt er geen zachtfruit op het moment gevoerd onder het label mijnboer."

"Desalniettemin levert mijnboer sinds kort ook een brede selectie import – producten. Marco geeft aan dat het cruciaal is om op het kernassortiment een jaarrond propositie aan te bieden. Immers, wanneer je dit niet doet moet je het overgrote deel van de klanten elk jaar opnieuw uitleggen, bij de start van het Hollandse seizoen, wat mijnboer ook al weer is. Tomaten, paprika’s, komkommers, etc. zijn verworden tot producten welke we jaarrond in de keuken gebruiken. Voor het gros van de verbruikers in met name het foodservice kanaal vormt mijnboer geen optie wanneer aan deze randvoorwaarde niet wordt voldaan. Wij stellen onze klanten in staat om binnen de context van het mijnboer model deze kernproducten dan ook jaarrond in te vullen. Inmiddels hebben we een omvangrijke telersbasis in Zuid-Europa opgebouwd welke ons in staat stelt om voornoemde producten ook jaarrond aan te bieden."

Mijnboer is sinds vorig jaar overgenomen door Smeding Groente en Fruit BV. Marco stelt dat door deze overname het volumepotentieel enorm is toegenomen binnen zowel de foodservice als foodretail waardoor het fundament voor de mijnboer werkwijze verder versterkt is. Immers, volume zal altijd de drijvende kracht blijven achter elke verandering.

Voor meer informatie:
Marco Duineveld
www.mijnboer.nl

Auteurs: Colinda Smits en Gertrude Snoei
Copyright: www.agf.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.