"Handelshuizen en retailers benaderen STAP voor overleg"

Januari 2012 komt STAP-bestuur met resultaten

"U verwacht als telers van STAP snelheid en resultaat. Hier en daar ontvangen we signalen dat u het idee heeft dat het nogal stil is rond de STAP-activiteiten. Echter, er gebeurt het nodige achter de schermen. In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie en hij is daarom langer dan u normaal van ons bent gewend", schrijft het bestuur van Stichting STAP in een onlangs verschenen nieuwsbrief.

"In januari 2012 komen we met de resultaten naar u toe. Stilzitten is er niet bij. Maar, ook van u wordt een actieve bijdrage gevraagd. Afwachten is absoluut geen optie. Zonder uw hulp en inzet zullen we alsnog tempo verliezen. De noodzaak van verandering wordt overigens niet alleen door u gevoeld maar ook door de handelshuizen en retailers die STAP benaderen met de vraag voor overleg."

Afgelopen periode zijn vragenlijsten uit gegaan naar de telersverenigingen en afzetorganisaties. Er wordt verwacht dat deze partijen binnen een week antwoorden geven. Hier kunt u als individuele teler ook wat doen. Informeer bij uw telersvereniging of uw afzetorganisatie naar hun bijdrage aan de beantwoording van deze vragenlijsten. Immers, als er geen antwoorden komen van (de bestuurders van) telersverenigingen en afzetorganisaties, dan kunt u in januari geen nieuwe stappen zetten.

Vier vervolgacties

In de vorige nieuwsbrief bent u uitgebreid voorgelicht over de vier stappen die STAP nu ten uitvoer brengt, nadat u tijdens de informatiebijeenkomsten uw steun daarvoor uitsprak door het zetten van uw handtekening. De vervolgacties zijn:

1. Visie, kennis en gedrag
Voor, door en met telers de kennis over afzet vergroten èn van daaruit een collectieve visie ontwikkelen op de internationale afzet van glasgroenten
2. Samenvoeging afzetorganisaties

In beeld brengen van de mogelijkheden van samenvoeging van afzetorganisaties in de Nederlandse afzet van glasgroenten
3. Horizontale bundeling
|
De mogelijkheden voor horizontale bundeling van producenten (telersverenigingen - TV’s) uitwerken en beoordelen
4. Landelijk platform

Doorontwikkelen STAP en daarmee een platform inrichten voor Nederlandse glasgroentetelers

Project 1: Visie, kennis en gedrag

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een gedragen visie op afzet door het organiseren van een tweetal workshops rond de versterking van de afzetpositie van producten van glasgroenten. Doel van de workshops is de kennis over afzet te vergroten en te komen tot een gedeelde visie op de afzet van glasgroenten. Hierbij is het van groot belang dat het niet alleen bij het maken van afspraken blijft, maar dat hier in de praktijk ook naar wordt gehandeld.

Tijdens de eerste workshop wordt door een deskundige een beeld gegeven van de ontwikkelingen, waarmee de producenten te maken hebben. Deze ontwikkelingen stellen tuinders voor belangrijke keuzes rond samenwerking, markt en afzetkanaal. De consequenties van deze keuzes hebben gevolgen voor de ondernemer zelf, zijn keten en daarmee de sector! Dit kan in de praktijk tot een aantal dilemma’s leiden: sectorbelang tegenover eigen belang, korte tegenover lange termijn, zelf doen tegenover samenwerking.

Het door de deskundige neergezette beeld wordt onderbouwd door concrete voorbeelden uit de sector zelf en andere sectoren. Het vormt de basis voor de onderlinge discussie rond de te maken keuzes, consequenties en dilemma’s. Door te werken in kleine groepen (max. 16 deelnemers), krijgt iedere deelnemer de ruimte zijn eigen verhaal in te brengen en te leren van de ervaringen van anderen. De workshop wordt afgesloten met het benoemen van concrete actiepunten die een positieve bijdrage kunnen gaan leveren aan de afzetpositie van de Nederlandse glasgroenteproducenten. Geïnteresseerde telers kunnen zich nog aanmelden via onderstaand contactpersoon (zie Colofon).

Project 2: Samenvoeging afzetorganisaties

Wie doet wat (in Europa)? Dit is de vraag die binnen dit project in kaart wordt gebracht. Door middel van een inventarisatielijst en gesprekken worden bij de afzetorganisaties en grote handelshuizen in kaart gebracht waar de overeenkomsten en de verschillen zitten.

Uiteindelijk moet dit leiden naar een transparant en gelijk speelveld dat is gefundeerd op feiten en meningen. Nu wordt al te vaak afgegaan op aannames en –zelfs- geruchten die geen recht doen aan feiten. Negatieve beeldvorming en een gebrek aan vertrouwen levert daarmee een status quo op die – uiteindelijk- leidt tot een negatief rendement voor de telers. Het beoogde toekomstige speelveld is zakelijk en transparant, waar ‘oud zeer’ niet meer kan leiden tot ontwijkgedrag en vertraging op gebied van verdere samenvoeging.

Het doel is om te komen tot minder aanbieders van ons product, waardoor onderbieden of het tegen elkaar uitgespeeld worden, wordt geminimaliseerd. Zelfs actieve matchmaking (net zoals een dating-bureau) kan een mogelijkheid zijn. Zeker wanneer naar voren komt dat partijen zeer veel raakvlakken hebben of elkaar kunnen versterken zal STAP dit uitspreken. Dit wil niet zeggen dat STAP de onderhandelingen voert of voorschrijft op welke manier er samengewerkt moet worden want dat is aan de bestuurders van de betreffende organisaties. STAP waakt er wel voor dat het in gang gezette proces voortgang vindt zodat we niet terugvallen in oude patronen.

Project 3: Horizontale bundeling

Afgelopen week heeft STAP een vragenlijst uitgestuurd naar zo’n 25 telersverenigingen. Het doel van deze vragenlijst is om per telersvereniging een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden tot meer horizontale bundeling in de glasgroentesector. Uit een eerdere inventarisatie van STAP is namelijk gebleken dat het merendeel van de ondernemers in de glasgroente van mening is dat gekomen moet worden tot een substantiële bundeling van het Nederlandse aanbod. Veel ondernemers hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

Maar hoe zou die bundeling er uit moeten zien? In de vragenlijst komen diverse vormen van bundeling aan bod, zoals een maximale verkooptafel, APO of gastlidmaatschap. Aanvullend op de vragenlijst worden er voor de komende weken zo’n vijftien gesprekken met de voorzitters van de diverse telersverenigingen gepland. Deze gesprekken worden gebruikt om het onderwerp nog verder uit te diepen en om mogelijkheden voor bundeling verder af te tasten.

Horizontale bundeling is een van de vier centrale thema’s, waar STAP momenteel onderzoek op laat uitvoeren. In de meeste gevallen heel praktisch door gesprekken aan te gaan met ondernemers. Ondernemers zoals u. Laat daarom vooral ook binnen uw vereniging uw stem horen door contact te zoeken met uw voorzitter op dit onderwerp wanneer u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren. STAP is een initiatief van telers, voor telers!

Project 4: Landelijk platform

Doel van dit project is het uitwerken van een aantal acties die moeten helpen om de afzet van glasgroenten te versterken en de inrichting van STAP na 2011. Bij acties gaat het onder andere om het inventariseren van promotieactiviteiten, afzet glasgroenten, het opzetten van een systeem voor het bijhouden van marktinformatie, vraag/aanbodinformatie en prijsinformatie op Europese schaal en het nagaan van de mogelijkheden van een gedragscode afzet. Inmiddels zijn eerste bijeenkomsten rondom deze onderwerpen gepland.

Tevens is een vragenlijst ontwikkeld en naar afzetorganisaties en telersverenigingen gestuurd om te inventariseren hoe men denkt over de activiteiten van STAP na 2011. Met de antwoorden op de vragenlijsten zal in week 46 een eerste inrichting van STAP na 2011 worden uitgewerkt.

Kortom

STAP is aan het werk, maar kan dit niet zonder uw inzet. STAP verwacht begin 2012 de eerste resultaten te kunnen presenteren van de vervolgacties tijdens de Nieuwjaarspresentatie op 12 januari 2012 (locatie volgt, begin avond). Reserveer die datum in uw agenda,


Het bestuur van stichting STAP bestaat uit Jan Zegwaard (voorzitter, Greenco), Dirk van der Kaaij (Kaaij Group), Ilse Lensink (Seasun), Wim Grootscholte (4Evergreen), Angeline Grubben (Korte Hei BV), Peter Duijvestijn (Gebroeders Duijvestijn), Geert Koppens (Tielebeek B.V.), Aad van Dijk jr. (Van Dijk Bedrijven), Dennis Barendse (Quality Care), Anton Varekamp (Kwekerij De Westhoek), Arthur van Geest (Komkommerkwekerij Van Geest), Jan Willem Vedder (Kwekerij Vedder), Aad Dukker (Kwekerij Dukker), Edwin de la Combé (CombiVliet) en Johan Reedijk (Kwekerij de Westerschelde).

De Initiatiefgroep wordt ondersteund door Dick Hylkema (LTO Noord Glaskracht) en Richard van der Maden (secretaris, ZLTO).

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.