Nederlandse bedrijven proberen betalingsrisico’s te beperken

Bijna een derde van bedrijven komt betalingsverplichtingen te laat na

Wereldwijd komt bijna 1 op de 3 bedrijven zijn betalingsverplichtingen door een gebrek aan liquide middelen te laat na. Bovendien erkent bijna twee derde van de Europese bedrijven op krediet te verkopen. Dat blijkt uit de tiende editie van de Betalingsbarometer van Atradius. Nederlandse bedrijven zijn minder vaak dan het Europees gemiddelde bereid tot het verkopen op krediet. Bovendien probeerde 41 procent in de eerste helft van 2011 met een verscherpt aanmaningsbeleid de betalingsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. Dit geldt slechts voor 33 procent van de overige Europese ondernemingen.

Het onderzoek van Atradius heeft betrekking op 5.399 bedrijven in 27 landen in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven een balans proberen te vinden tussen pogingen om risico’s te beperken en een streven naar groei. Zo geldt voor de helft van de Nederlandse ondernemingen dat zij inzetten op een actief kredietbeheer om betalingsrisico’s in te perken. Bovendien is in specifieke sectoren - met name in de (financiële) dienstverlening - en vooral bij kleine bedrijven sprake van een intensief gebruik van incassobureaus. In verschillende sectoren doet zich daarnaast een substantiële stijging voor van het aantal bedrijven dat het kredietrisico van de afnemer beoordeelt en de kredietwaardigheid van de afnemer controleert.

Inperken van risico’s

Zaken doen op basis van krediet is riskant. Slechts 58 procent van de Nederlandse handelsbedrijven is bereid dit risico te lopen. Van alle verkopen op krediet is iets meer dan een vijfde bestemd voor buitenlandse klanten. Met name MKB-bedrijven vertonen risicomijdend gedrag, terwijl grotere bedrijven vaker bereid zijn kredietrisico’s aan te gaan. Dit geldt vooral voor de industrie: ruim 4 op de 10 bedrijven in deze sector maken voor hun exportverkopen gebruik van handelskrediet. Qua betalingstermijnen ontvangen Nederlandse bedrijven gemiddeld na 34 dagen hun betalingen. In vergelijking met het Europese gemiddelde komen betalingen voor binnenlandse facturen vier dagen sneller binnen en doen betalingen uit het buitenland er vier dagen langer over. Ruim een derde van de binnenlandse rekeningen en 37 procent van de buitenlandse facturen worden te laat betaald. Driekwart hiervan wordt alsnog voldaan binnen dertig dagen na de vervaldatum.

Handelskrediet als financieringsbron

“Zakendoen op krediet is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering. Uit de Betalingsbarometer blijkt dat bijna twee derde van de Europese bedrijven zegt op krediet te verkopen. Hoewel in Nederland dit percentage met 58 procent iets lager ligt, is dat nog steeds ruim boven de helft van alle onderzochte bedrijven. De redenen om op krediet te verkopen - het in stand houden van klantrelaties, als verkoopinstrument en als bron van financiering - tonen aan dat Nederlandse bedrijven hun klanten zo veel mogelijk tegemoet willen komen. In het algemeen is handelskrediet een belangrijke financieringsbron van het bedrijfsleven”, zegt Bert Bruning, algemeen directeur Atradius Nederland. “Zorgelijk is dat een gebrek aan liquide middelen het vaakst wordt genoemd als oorzaak voor te late betaling. Dit resulteert in Nederland bij binnenlandse facturen in 1,8 procent en bij buitenlandse rekeningen in 1,7 procent oninbare vorderingen. Dit is een grote kostenpost en het is terecht dat Nederlandse ondernemers zeer actief zijn in het opvolgen van hun facturen. Mede dankzij een scherper aanmaningsbeleid en een intensief gebruik van incassobureaus wordt driekwart van te late betalingen binnen de volgende dertig dagen voldaan.”

Zuid-Europa wankelt

Uit het onderzoek blijkt dat de situatie vooral bij ondernemingen in Zuid-Europese landen - die veelal langere betalingstermijnen hanteren en waar de gevolgen van de Europese schuldencrisis het sterkst voelbaar zijn - zeer zorgwekkend is. Maar liefst 54 procent van de Griekse, 43 procent van de Italiaanse en 39 procent van de Spaanse bedrijven moeten langer dan een maand wachten totdat hun rekeningen zijn voldaan. Voor bijna 1 op de 5 Griekse, 1 op de 10 Italiaanse en 7 procent van de Spaanse ondernemingen geldt dat betalingen ruim drie maanden uitblijven.

Gebrek aan liquide middelen

Uit de Betalingsbarometer komt verder naar voren dat over het totale onderzoek bij gemiddeld 3 procent van alle onderzochte bedrijven betaling volledig uitblijft. In Europa worden opnieuw Griekenland (6 procent) en Italië (5 procent) hiermee het meest geconfronteerd. In het Verre Oosten is sprake van een vergelijkbare situatie in Indonesië en Hongkong. In beide landen wordt 5 procent van de rekeningen helemaal niet betaald. In Noord-Amerika is hetzelfde het geval in Mexico. Voor veruit de meeste bedrijven geldt dat bedrijven te laat of helemaal niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, omdat zij over te weinig liquide middelen beschikken. 66 procent van de bedrijven benadrukt dat dit de belangrijkste oorzaak is voor de te late betaling van binnenlandse rekeningen en bijna de helft noemt dit als belangrijkste reden dat betaling van buitenlandse rekeningen uitblijft.

De resultaten voor Nederland van de tiende editie van de Betalingsbarometer van Atradius zijn beschikbaar op: www.atradius.nl. Het hele onderzoek is te downloaden via www.atradius.com.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.