Betere bewaartechnologie speelt in op toegenomen vraagsturing

Humistatus geeft inzicht in vochtbalans bij bewaring hardfruit en tomaten

Bij veel verse producten treden in de keten vocht gerelateerde problemen op: schimmel of fysiologisch bederf en waarde- met gewichtsverlies door onnodig vochtverlies. Opvallend is dat deze problemen sterk partijspecifiek optreden. Sprekend zijn de kwaliteitsproblemen in de lange bewaring van appelen en peren. Ook bij andere producten en in korte ketens, zoals bijvoorbeeld bij trostomaten, leidt vochtgerelateerd bederf in de keten tot aanzienlijke verliezen. De huidige technieken en protocollen sturen slechts beperkt op het beïnvloeden van vochtverliezen en waar dit wel gebeurt, wordt dit slechts uitgevoerd op koelcelniveau. Inzicht in de initiële vochtstatus bij de oogst of de response van de partij op de behandeling ontbreekt. Hiermee is onvoldoende grip op het voorkómen en beheersen van de partijspecifieke vochtgerelateerde problemen.

Het onderzoek Humistatus richt zich op het verkrijgen van topkwaliteit uit duurzame bewaring door het vinden, meten en regelen van de vochtstatus van verse producten, waarmee productverliezen en energieverbruik verminderen. Het doel van dit project is een betere, voorspelbare kwaliteit, minder verliezen en geoptimaliseerd energieverbruik. Hardfruit en tomaten zijn als pilotproducten gekozen vanwege de grote interesse en belangen van de sector. Humistatus beoogt ook een prototype sensor te ontwikkelen en deze te koppelen aan meet- en regelalgoritmes in (langdurige) ketencondities.

Met name het partijspecifiek meetbaar maken en bereiken van een juist evenwicht in vochtstatus middels afgestemde bewaar- en ketencondities, is een vernieuwend element voor optimaal kwaliteitsbehoud. De biomarker voor vochtstatus voor kwaliteitsoptimalisatie, waarbij ook teeltfactoren geïncorporeerd zijn, zijn niet eerder wetenschappelijk beschreven. De koppeling van de biomarker met een bewaarregelsysteem is uniek en vereist een (prototype) sensor samen met een algoritme die beide in dit project ontwikkeld worden. In dit project onderzoeken we vochtstatusbepalende factoren zowel vóór de oogst als ook tijdens bewaring. Hiermee wordt ook vochtstatus een belangrijke basis voor een interactieve regeling op productrespons.

De groenten- en fruitsector kan met de resultaten uit dit onderzoek haar toonaangevende positie in de wereld op het gebied van bewaartechnologie en prestaties versterken door op een duurzamere wijze te bewaren. De beoogde energiebesparing sluit aan bij het innovatiecontract (2017-2020), dat deze ambitie van de sector bevestigd. Zowel duurzaam als maatschappelijk relevant is het voorkomen van productverliezen. En meer fruitconsumptie door goede kwaliteit bevordert de gezondheid.

Een goede startkwaliteit vergroot ook de marktkansen op verre bestemmingen. En Humistatus speelt in op de toenemende vraagsturing (voorspelbare kwaliteit). Het project past dus heel goed in de (kwaliteit gestuurde) logistieke agenda en de koepel Tuinbouw Logistiek.

Bron: WUR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven