Michiel Gerritsen Voorzitter NFO:

"NFO vraagt supermarktketens om '(milieu)kleur' te bekennen"

Onder druk van milieuorganisaties hebben enkele supermarktketens afgelopen zomer aangekondigd hun schappen verder te willen verduurzamen. Zij kondigden aan bovenwettelijke eisen te gaan stellen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO heeft daarop direct het standpunt ingenomen dat verduurzaming van het schap mogelijk is, maar niet over de rug van de Nederlandse fruittelers, zo schrijft Michiel Gerritsen, voorzitter NFO op hun site.

Aanvullende eisen op het gebied van gewasbescherming moeten gepaard gaan met een passende waardering voor de fruitteler zoals: financiële compensatie voor de extra kosten en risico's; specifieke positionering in het schap; verhoging van het aandeel Nederlands product in het schap; gelijke behandeling van importproduct. Verder heeft de NFO aangegeven bereid te zijn namens de sector met supermarktketens in overleg te gaan over de mogelijkheden van verduurzaming. Tot nu toe heeft alleen AH/DH het aangedurfd openlijk in gesprek te gaan met de sector en NFO. Deze supermarktketen heeft aangegeven in overleg met zijn telers, de NFO en deskundigen te streven naar een zorgvuldige uitfasering van de meest schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Zorgvuldig in de zin van haalbaar en betaalbaar en met oog voor de risico's die uitfasering van middelen voor het totale systeem kan inhouden. Verder heeft AH/DH aangegeven dat de bovenwettelijke eisen ook zullen gelden voor importproduct.

Andere supermarktketens hebben tot nu toe naar de sector en NFO geen openheid van zaken gegeven. Wel zijn er signalen dat er ketens zijn die streven naar verduurzaming van het AGF-schap door als minimumeis Milieukeurcertificering te hanteren. Het beoogde jaar van invoering van deze eis verschilt per supermarktketen. De NFO vraagt deze ketens om '(milieu)kleur' te bekennen. Een omschakeling naar Milieukeur is alleen denkbaar als er sprake is van waardering voor de door fruittelers extra te leveren prestaties. Het eenzijdig opleggen aan alleen Nederlandse telers zonder extra waardering is volstrekt onacceptabel en zou machtsmisbruik inhouden. Voor 2017 is omschakeling feitelijk al geen reële optie meer.

En dan is er nog het idee om een vorm van Milieukeur 'light' te introduceren. Voor de NFO is dat niet de eerste keus, want dan wordt het een 'gewone' leveringsvoorwaarde. Dus wel met extra eisen, maar zonder extra waardering voor de teler. Mocht deze tussenvorm er komen dan is de voorwaarde dat het geldt voor alle herkomst van een product, inclusief import. En ook moet dan volstrekt helder zijn welk product wel en niet aan de eisen voldoet. Op een soort van sjoemelcertificaat zit niemand te wachten. Supermarktketens die hiermee werken zullen volledig transparant moeten zijn in de herkomst en certificering van hun product. Het toezicht hierop zou best in handen zijn bij een onafhankelijke toezichthouder en betrokken ngo's.

Het gaat om de totale plantaardige productie, niet alleen om fruit. Dat vergt afstemming met de andere sectoren, die ieder eigen scenario's hanteren. Het vergt ook afstemming in de keten en tussen ketens, een extra uitdaging voor de gefragmenteerde afzet in onze fruitteelt.
De NFO staat hierin voor het belang van de Nederlandse fruittelers. Die zijn gebaat bij een voortgaande verduurzaming van de productie. Verduurzaming die is gediend bij een sector die in plaats van uitgespeeld en uitgewrongen, financieel gezond is.

Michiel Gerritsen
Voorzitter NFO

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven