Oudere consument steeds belangrijker als doelgroep

Tussen 2000 en 2030 verdubbelt het aantal 65-plussers in Nederland. Met 4,25 miljoen 65-plussers in 2030 wordt de 'oudere' consument steeds belangrijker. In 2030 zijn 65+ huishoudens goed voor naar schatting 35% van de totale consumentenbestedingen. Toch speelt 70% van de ondernemers nog niet in op vergrijzing.

Dirk Mulder, Sectormanager Food & Retail: "De sterke groei van 65-plussers heeft een grote impact op sectoren. Kansen ontstaan voor partijen die op de behoeften van deze groep inspelen."

De groei van de 65+ consument
Het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving neemt toe. In 2030 is bijna een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Niet alleen zijn er steeds meer ouderen. Ze zijn gemiddeld ook welvarender, vitaler en ze leven langer. Naast de huidige 65-plussers, die steeds langer zelfstandig thuis wonen, stroomt ook een nieuwe generatie in. Deze 'nieuwe ouderen' richten zich meer op genieten, beleven en ontwikkelen. Zij zullen hiervoor naar verwachting meer van hun spaargeld aanspreken.

Meer huishoudens en toenemende behoeften
In vrijwel alle consumentensectoren nemen de bestedingen van 65-plussers fors toe. Dat komt in de eerste plaats door de forse stijging van het aantal 65+ huishoudens. Ten tweede zorgen nieuwe ouderen, met een andere levensstijl, voor hogere bestedingen. Ten derde zal ook langer zelfstandig thuiswonen leiden tot meer vraag naar producten en diensten die zelfredzaamheid verhogen. In sectoren waar alle drie de factoren een grote rol spelen, stijgen de 65+ bestedingen relatief het meest. Dat zien we in Gezondheid en persoonlijke diensten, Recreatie en cultuur, Food retail en Vervoer. In andere sectoren is de groei minder sterk, maar zeker niet te onderschatten.

65+ aandeel naar 35%, maar ondernemers afwachtend
Door deze groei stijgt het aandeel van 65+ huishoudens in de totale bestedingen naar verwachting van 23% in 2013 tot 35% in 2030. Desondanks houden veel ondernemers zich nog afzijdig. Uit onderzoek van ING blijkt dat 70% niet inspeelt op vergrijzing. Organisaties kunnen hierin verandering brengen door producten en diensten te ontwikkelen rondom vier belangrijke thema's:
• Ontzorgen – voorbeelden zijn (zorg)diensten aan huis om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, thuisbezorging van voeding / maaltijden en nieuwe woon(zorg)concepten (zie ook de eerdere publicatie hierover: Dienstverlening voor de nieuwe oudere).
• Verbinden – ontwikkelen van slimme (online) platformen die vraag en aanbod (zorg/diensten) koppelen, activiteiten die sociale netwerken versterken en gemeenschappelijke woonconcepten.
• Vergemakkelijken – producten op het vlak van domotica (huisautomatisering), Internet of things, persoonlijke mobiliteit en aanpassingen die winkels en andere gebouwen toegankelijker maken.
• Leuker maken – inspelen op de groeiende behoefte aan recreatie (reizen, wellness, sport) en zelfontwikkeling (cultuur en onderwijs).
Inspelen op behoeften van ouderen
Vaak bestaat er bij organisaties nog angst om in te spelen op vergrijzing. Een 'senioren'-product of dienst kan resulteren in een oud en stoffig imago. Ook de groep 65+ zelf wil vaak niet als oudere benaderd worden. Dirk Mulder: "Je hoeft je niet expliciet op ouderen te richten, maar je kunt wel op hun behoeften inspelen. Het opbouwen van kennis over deze doelgroep en hun wensen wordt dan ook steeds belangrijker."

Bron: Ing

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven