NVWA treft geen verboden middelen aan bij fruittelers in 2016

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren in 2016 in totaal circa 370 inspecties uit bij telers van fruit in de open lucht. De inspecteurs kijken of fruittelers zich houden aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tot nu toe heeft de NVWA bij 162 inspecties 18 boeterapporten opgemaakt. Overtredingen gingen vooral over het niet naleven van de voorschriften voor het gebruik in de buurt van oppervlaktewater. Er zijn geen niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

Van de 162 inspecties werden er 92 uitgevoerd in de maanden april en mei. Bij deze inspecties is specifiek gekeken naar de naleving van de regel dat bepaalde middelen vóór 1 mei niet gebruikt mogen worden op percelen langs het oppervlaktewater en de regel dat sommige middelen niet mogen worden gebruikt tijdens de bloei van het gewas. Voor deze inspecties hebben inspecteurs administratief onderzoek gedaan en bladmonsters genomen. Deze monsters zijn onderzocht in een laboratorium. Uit dit onderzoek is gebleken dat 3 fruittelers de gebruiksvoorschriften voor gebruik vóór 1 mei hadden overtreden. De regel dat sommige middelen niet mogen worden gebruikt tijdens de bloei werd goed nageleefd.

In de periode april tot september zijn 70 inspecties uitgevoerd waarbij specifiek gekeken werd naar naleving van gebruiksvoorschriften, de regels van het activiteitenbesluit en het verplichte bewijs van vakbekwaamheid voor degene die middelen toepast. Bij deze inspecties bleken 19 telers 1 of meerdere regels te overtreden. 15 telers hebben hiervoor een boeterapport gekregen. Het ging hier vooral om het gebruik van middelen in strijd met de voorschriften, zoals het niet voldoen aan drift reducerende maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater. Bij 4 telers is voor de overtreding een waarschuwing gegeven.

De inspectieresultaten van de overige 200 uitgevoerde inspecties bij fruittelers zullen begin 2017 bekend gemaakt worden. Een deel van deze inspecties moet nog plaatsvinden.

Bron: NVWA

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven