Aantrekkende economie zet druk op hoofdwegennet

Files in Nederland blijven fors toenemen

Het verkeer en het aantal files nemen weer sterk toe. Voor de komende jaren zal deze trend zich voortzetten ondanks de extra wegcapaciteit die nog wordt opengesteld. ​​Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van het Mobiliteitsbeeld van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), die verkeersminister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Reistijdverlies hoofdwegen gedaald
Uit de publicatie blijkt dat in 2005-2015 het reistijdverlies op het hoofdwegennet is gedaald met 1 procent. De aanleg van extra rijstroken heeft voor het grootste deel bijgedragen aan deze afname. Zonder de extra rijstroken en economische crisis zou het reistijdverlies veel hoger zijn uitgevallen.

Prognoses komende zes jaar

Het verkeer op het hoofdwegennet neemt nog steeds toe, in 2015 met 2 procent ten opzichte van 2014. Mede als gevolg daarvan is het reistijdverlies fors gestegen, in 2015 met 22 procent. Deze toename kan volgens het KiM voor bijna de helft worden toegeschreven aan een toename van verkeer, dalende brandstofprijzen en een groter effect van ongevallen. Het KiM heeft ook prognoses gemaakt voor de komende zes jaar. Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs het reistijdverlies tot 2021 met 38 procent ten opzichte van het niveau in 2015, waarbij rekening is gehouden met de projecten (extra wegcapaciteit) die nog worden opengesteld.

Zorgelijk voor de toekomst

TLN herkent het beeld dat het verkeer en de files sinds 2014 weer sterk toenemen. Het is op zich een positief teken dat de economie weer groeit, maar zorgelijk voor de toekomst, gezien de verwachtingen dat de files de komende zes jaar met meer dan een derde gaan stijgen. Vorig jaar berekende TNO voor TLN en EVO dat de economische schade van files voor het wegvervoer 655 tot 852 miljoen euro bedraagt. Gezien de nieuwste cijfers van het KiM zal de schadepost weer zijn gestegen.

Aanpakken knelpunten infrastructuur
De laatste jaren is misschien het beeld ontstaan dat Nederland op gebied van infrastructuur zo'n beetje 'af' is. Het is duidelijk dat dat beeld niet klopt. Sterker, er is veel werk aan de winkel. Wat TLN betreft moet er fors meer geld komen voor het gericht aanpakken van knelpunten in de infrastructuur. De recente verlenging van het infrastructuurfonds van 2028 tot 2030 is mooi, maar niet voldoende. Er zijn ook meer investeringen in ICT en intelligente transportsystemen nodig, door zowel bedrijven als overheid, zodat het infrastructuurnet beter kan worden benut.

Beprijzing op politieke agenda​

Verder moet het onderwerp beprijzing weer op de politieke agenda komen, vindt TLN. Volgens de organisatie is er een omslag nodig naar het betalen naar gebruik van een voertuig, in plaats van het belasten van het bezit: een kilometerheffing, dus. TLN zal deze lijn inbrengen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer en rond de Kamerverkiezingen volgend jaar.​​

Bron: TLN

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven