Bart Bakker, SAP SCM Consultant bij Goldfish ICT Services:

"Exportbusiness food/agro snakt naar digitalisering en delen"

Nederland is, na de Verenigde Staten, de grootste exporteur van landbouwgoederen in de wereld. De omzet bedroeg in 2015 maar liefst 81,3 miljard euro (bron: CBS). Dat is niet niks. En iedereen snapt daarom ook, dat het van groot belang is dat we deze positie behouden. Of beter nog: verstevigen. Het optimaliseren van de administratieve exportprocessen kan daar een cruciale bijdrage aan leveren. Daar ben ik van overtuigd.door Bart Bakker, SAP SCM Consultant bij Goldfish ICT Services

Als food/agrobedrijf heb je te maken met een omvangrijk administratief proces rondom de export van je producten. Logisch en begrijpelijk, want de kwaliteit, herkomst en veiligheid van producten moeten geborgd zijn. Maar hoe kunnen we dit nu met z'n allen zo efficiënt mogelijk inrichten? Wat is de invloed van globalisering? Of van ketenintegratie? En het belangrijkste voor nu: wat kunnen exporteurs hiermee? Deze vragen vormden voor Goldfish ICT Services en Stratech Software Solutions de aanleiding voor het organiseren van een kennisevent op 29 september 2016, waar ook Fenedex, de NVWA en zuivelgigant Ausnutria Hyproca acte de présence gaven. Het werd een inspirerende middag.

Supply chain management vs exportexecutie en -documentatie
"Kan er geen koppeling komen tussen mijn ERP-systeem en de systemen van de douane?"

"Mijn import- en exportafdeling 'praten' eigenlijk niet met elkaar. Kan dat anders?"

"Kan de hele papierstroom rondom de supply chain niet volledig gedigitaliseerd en gecentraliseerd worden?"

Zomaar wat vragen die ter tafel kwamen tijdens de presentatie van de NVWA. In deze presentatie werd ook uitgebreid ingegaan op nieuwe ontwikkelingen rondom CLIENT, het systeem voor het digitaal aanvragen en afhandelen van exportverklaringen, veterinaire en fytosanitaire certificaten.

Het was positief te zien dat de NVWA de dialoog met het bedrijfsleven toejuicht. En het werd bovenal helder, dat de vraag naar digitalisering en het efficiënt delen van documenten toeneemt bij de exporteurs. Dus... hoe en in hoeverre verbinden we informatie-, ERP- en exportsystemen met elkaar? Interessante uitdaging, waar we met elkaar de tanden in moeten zetten.

Verschillende landen, verschillende eisen
Het exporteren van food- en agroproducten vereist veel kwaliteitsregistraties. Tel daarbij op, dat landen ook nog veel van elkaar verschillen als het gaat om de eisen en regels die ze op dit gebied stellen. Geen sinecure voor een doelmatige
bedrijfsvoering. Het is daarom cruciaal, dat het beleverende land (Nederland in dit geval) energie steekt in het bereiken van overeenstemming over eisen en vereiste exportdocumenten met het land van bestemming. En vice versa natuurlijk. Gezamenlijke inzet op dit gebied leidt tot sneller en doeltreffender zakendoen met elkaar. Ausnutria Hyproca begreep dit belang en plukt daar nu - bijvoorbeeld in de handel met China - de vruchten van.

Verleg de focus!
Wat ik als Supply Chain Management Consultant vooral belangrijk vind in dit geheel? De wetenschap dat een groot deel van de bedrijfsprocessen (logistiek, financieel) relatief makkelijk gestandaardiseerd kan worden. Een kleiner deel van deze processen is juist heel specifiek voor de eigen branche en het eigen bedrijf. Vind daarin de balans. Want daar ligt de winst. Dat is waar food- en agrobedrijven hun energie in moeten steken. Stratech en Goldfish ICT helpen ze, als kenners van de branche en van supply chain optimalisatie, daar graag bij.

Samenwerken = de toekomst
Het kernwoord voor de toekomst in food en agro is voor mij samenwerking. Je moet jezelf afvragen: hoe lever ik de juiste kwaliteit producten op de juiste manier snel en prijstechnisch interessant aan mijn klanten? Dat kun je niet alleen. Daar heb je alle schakels voor nodig. Het vraagt om het slim delen van kennis en documenten. Om transparantie. Om procesintegratie en -optimalisatie. Laten we aan de slag gaan. Samen, welteverstaan.

Voor meer informatie:
Goldfish ICT Services
Steenweg 17b
4181 AJ Waardenburg
T +31 (0)418 657 020
info@goldfish-ict.com
www.goldfish-ict.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven