Invoer uit derde landen

Opening inschrijving tariefcontingent conserven van paddenstoelen

Van 4 t/m 8 januari 2016, uiterlijk om 13:00 uur, kunt u aanvragen indienen voor invoercertificaten voor de invoer van conserven van paddenstoelen uit derde landen. Deze invoerregeling staat open voor traditionele en nieuwe importeurs. Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.

Beschikbare hoeveelheden
In het kader van dit tariefcontingent zijn de volgende hoeveelheden beschikbaar (in ton uitgelekt nettogewicht):

29.750 ton
Traditionele importeurs China, volgnummer van het contingent: 09.4157
Nieuwe importeurs China, volgnummer van het contingent: 09.4193

5.030 ton
Traditionele importeurs Andere derde landen, volgnummer van het contingent: 09.4158
Nieuwe importeurs Andere derde landen, volgnummer van het contingent: 09.4194

De verdeling van de hoeveelheid is als volgt: 95% is beschikbaar voor traditionele importeurs en 5% voor nieuwe importeurs.

Traditionele importeurs
U kunt een hoeveelheid aanvragen die gelijk is aan 150% van uw referentiehoeveelheid. Referentiehoeveelheid is de grootste hoeveelheid (uitgedrukt in nettogewicht) conserven van paddenstoelen die u per kalenderjaar heeft ingevoerd in de voorgaande drie kalenderjaren.

Nieuwe importeurs
U mag maximaal 1% aanvragen van de voor die oorsprong vastgestelde totale hoeveelheid.

Te stellen zekerheid
Tegelijk met de indiening van uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De zekerheid bedraagt € 40 per ton uitgelekt gewicht. Stelt u een bankgarantie, gebruikt u dan het model bij 'Downloads'. De garantie moet gesteld zijn aan de Minister van Economische Zaken. De bankgarantie mailt u aan fencbankgaranties@rvo.nl en moet gesteld zijn aan de Minister van Economische Zaken/MO. Een contante waarborg maakt u over naar het ministerie van Economische Zaken/MO. BIC: RBOSNL2A / IBAN: NL81 RBOS 0569 9960 82.

Geldigheid van het invoercertificaat
De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte t/m de laatste dag van het contingentsjaar: 31 december 2016.

Sancties bij het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal
Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentsjaren worden uitgesloten van deelname (zie hiervoor nieuwsbericht nr. 15.019 bij 'Downloads').

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie de Basisregeling invoer conserven van paddenstoelen van december 2014.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de RVO.nl.
Bij vragen over de regeling: 088 60 26850
Bij vragen over uw aanvraag: 088 60 26756 088 60 26754/267 of 088 60 26757
Bij vragen over de bankgarantie: 088 60 26745 of 088 60 26740
Faxnummer en e-mailadres

Wilt u gebruik maken van het nieuwe e-mailadres en faxnummer van de afdeling Marktordening?
E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer is :(070) 3786131

Verzending via e-mail heeft de voorkeur. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Bij de verzending van grotere bestanden moet u gebruik maken van het nieuwe faxnummer.

Kijk voor alle documenten op de website van RVO.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven