Topsector Agri&Food brengt advies over call 2016 uit aan ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken heeft in het Innovatiecontract 2016-2017 voor 2016 voor 31,3 miljoen euro aan onderzoekscapaciteit van DLO en 6,9 miljoen van TNO onder de inhoudelijke regie van de Topsector Agri&Food gebracht. De programma's bij DLO en TNO zijn een belangrijk onderdeel van een samenhangend pakket aan instrumenten en activiteiten op het gebied van kennis en innovatie om de ambities van de Topsector te realiseren en de sterke uitgangspositie verder uit te bouwen.

Voor het vraaggestuurd programmeren van de DLO en TNO capaciteit vraagt het TKI Agri&Food sinds 2012 jaarlijks voorstellen voor publiek private samenwerkingen in een call. Met deze call wordt ruimte gegeven aan bedrijven om samen met kennisinstellingen en overheid met voorstellen te komen die aansluiten op de ambities uit het Innovatiecontract. De sector heeft op deze wijze een vraag-gestuurd portfolio van 89 samenwerkingen opgebouwd met participatie van DLO en TNO. Van de samenwerkingen hebben er 36 een omvang van meer dan 500.000 euro per jaar. De totale publiek-private inzet over de periode 2013-2018 bedraagt 208 miljoen met een privaat aandeel van 58%. In totaal zijn circa 400 bedrijven betrokken, waaronder ruim 300 uit het MKB.

In april heeft het TKI Agri&Food een call uitgeschreven voor de inzet van de vrijvallende onderzoekscapaciteit in 2016. Hierbij gaat het om een inzet van 7,8 miljoen euro exclusief BTW aan capaciteit bij DLO en TNO in 2016. In deze call zijn voorstellen van MKB opnieuw via wegingsfactoren bevoordeeld bij het inpassen. Ook kregen voorstellen die aansloten op de vastgestelde focusonderwerpen prioriteit. In de call zijn ten opzichte van voorgaande jaren hogere eisen gesteld aan het cash aandeel in de private bijdrage.

In juni heeft het TKI Agri&Food 93 verkorte voorstellen ontvangen met een tweemaal overschrijding van de beschikbare onderzoekscapaciteit. Het totale projectbudget van al deze projecten over de gehele looptijd inclusief private bijdragen bedroeg 125 miljoen euro. Na een eerste adviesronde zijn 59 indieners uitgenodigd om een volledig projectvoorstel uit te werken. Dit heeft geresulteerd in 35 ingediende voorstellen. De totale projectomvang van de projecten die zijn ingediend bedraagt 65 miljoen euro, de gevraagde capaciteit voor 2016 is 7.683 euro.

De voorstellen zijn gerangschikt door 7 onafhankelijke beoordelingscommissies. De kwaliteit van de voorstellen is beter dan vorig jaar. Op basis van de rangorde adviseren het Topteam Agri&Food en het TKI Agri&Food bestuur om de vrijvallende DLO en TNO capaciteit toe te wijzen aan 31 projectvoorstellen. Deze projecten zijn goed verdeeld over de 8 roadmap thema's, sluiten aan op de focusonderwerpen en kennen een goede deelname van het MKB. Negen van de 31 voor honorering geselecteerde projectvoorstellen hebben een totale projectomvang die groter is dan 2 miljoen euro.

Op basis van de beoordeling adviseren het Topteam Agri&Food en het TKI Agri&Food bestuur om 31 projectvoorstellen met een totaalomvang van 59 miljoen euro te honoreren. Hierbij gaat het om 5,7 miljoen aan capaciteit bij DLO, 1,2 miljoen bij TNO capaciteit en 35.000 euro TKI-toeslag in 2016. Daarnaast wordt geadviseerd tot een reservering voor de economische informatievoorziening van 400.000 euro exclusief BTW. Verder is het advies de resterende middelen van 200.000 à 300.000 euro voor DLO respectievelijk TNO in te zetten voor het stimuleren van de cross-over Smart Agri&Food.

De volledige openbare samenvatting van het advies is te lezen op de website van TKI Agri&Food.

bron: TKI Agri&Food, 27/11/15 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.