Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House en Van Nature

Telersverenigingen, Rabobank en overheid sluiten coalitie

Vijf grote telersverenigingen, goed voor ruim 70% van het Nederlandse glasareaal, hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt voor stevige onderlinge samenwerking. Het nieuwe samenwerkingsverband, dat de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisaties' draagt, heeft een coalitie gesloten met de overheid en de Rabobank.

Het gaat om Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House en Van Nature. Doel van de coalitie is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman is gevraagd leiding te geven aan deze coalitie. 'Dit is geen traject van lange halen snel thuis, we kiezen een grondige en doordachte aanpak. De basis is nu gelegd', aldus Cees Veerman.

Niets doen geen optie
Glasgroentetelers, overheden en de Rabobank delen de conclusies zoals die eind 2014 door McKinsey zijn getrokken. De glasgroentesector is niet gezond. Ondanks dat een deel van de ondernemers nog steeds winst maakt, heeft een groot deel van de glasgroentebedrijven te maken met rode cijfers. Vele partijen in de sector hebben de afgelopen periode indringend gesproken om tot noodzakelijke veranderingen te komen. Naast verbetering van de afzetstructuur zijn verbeteringen op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke herstructurering en agrologistiek benodigd en vernieuwing van het GMO-beleid. De gevormde coalitie gaat deze vijf onderwerpen gezamenlijk aanpakken waarbij elke partij haar verantwoordelijkheid neemt.

Ambitie koploper in vruchtgroenten
Op lange termijn wil de sector zich blijvend manifesteren als dé vruchtgroentespecialist in Europa en de wereld: technologisch top, dominant in de belangrijkste productie- en afzetmarkten, met een sterke focus op producten met hoge toegevoegde waarde, ruim inhakend op kansen in nieuwe marktsegmenten en groei in groeimarkten. Om dit te kunnen bereiken en de nodige investeringen te kunnen doen, is op korte termijn betere winstgevendheid vereist. Het besef is gegroeid dat de sector daarvoor de krachten moet bundelen. Dit is een belangrijke pijler. Vijf grote telersverenigingen; Best of Four, DOOR, The Greenery, Harvest House en Van Nature hebben de handschoen opgepakt en richten samen Federatie VruchtgroenteOrganisaties op.


Federatie VruchtgroenteOrganisaties
Federatie VruchtgroenteOrganisaties gaat zich bezig houden met het verbeteren van de positie van glasgroentetelers. Onderwerpen met een gezamenlijk belang en die samenbinden worden opgepakt. Het betreft niet-concurrentiële onderwerpen. Federatie VruchtgroenteOrganisaties wil een constructieve rol spelen in de gevormde coalitie met betrokken overheden en de Rabobank. Federatie VruchtgroenteOrganisaties wordt bestuurd door de vijf directeuren van de telersverenigingen en verbindt de telersverenigingen. Verdergaande bundeling kan een gevolg zijn van de samenwerking. Zo tekenden Best of Four en Van Nature onlangs een intentieverklaring om tot vergaande samenwerking te komen.

Coalitie onder leiding van Cees Veerman
Cees Veerman gaat leiding geven aan de coalitie. Voor herstructurering zal de Rabobank trekker zijn. Rob van den Ende is aangesteld als projectdirecteur glastuinbouw en vanuit de bank verantwoordelijk voor het faciliteren van de gewenste herstructurering. Van den Ende heeft veel ervaring en kent de sector van binnenuit. De landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden gaan een belangrijke rol spelen bij de ruimtelijke herstructurering, agrologistiek en infrastructuur.

Mijlpaal in een lang traject
De oprichting van Federatie VruchtgroenteOrganisaties en de start van de coalitie is een belangrijke mijlpaal in een lang traject. In het voorjaar van 2014 luidden telers de noodklok bij LTO Glaskracht Nederland. Daarop formeerden verschillende organisaties de zogenaamde High Level Group om te komen tot versterking van de concurrentiepositie. De High Level Group heeft langdurig en aanhoudend inspanningen verricht om de sector in beweging te krijgen. Zij heeft de steen in de vijver geworpen. De High Level Group gaf McKinsey de opdracht om de sector scherp te analyseren. Rond kerst 2014 toonde McKinsey onder meer aan dat het weerstandsvermogen in vijf jaar tijd sterk was gedaald en dat een groot gedeelte van de bedrijven 'onder water staat'. Versterking van de concurrentiepositie is essentieel. De telersverenigingen hebben daarin een sleutelrol. De afgelopen maanden zijn talloze gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de telersverenigingen en met Cees Veerman. Veerman heeft een analyse gemaakt en aanbevelingen gedaan, wat mede heeft geresulteerd in de oprichting van Federatie VruchtgroenteOrganisaties. Voor overheden en banken is dit een essentieel signaal. De komende maanden wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen en de inrichting van de organisatie.

Lees hier meer over de rol van de coalitie en de federatie

Lees hier meer over de visie van de Rabobank.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.