Aan de slag met BRC Global Standard food - versie 7

De komende maanden zullen we u informatie geven over de nieuwe versie van BRC-food (BRC7). Dit artikel is het eerste van een reeks van 4 artikelen.

Implementatie-tijdslijn
In de loop van 2015 zullen er een aantal momenten zijn die in het kader van de implementatie van de nieuwe BRC-eisen van belang zijn.
  • De eerste is medio januari 2015; de definitieve versie van de norm wordt dan door BRC gepubliceerd.
  • De tweede is medio juli 2015; certificering zal vanaf dan volgens versie 7 moeten plaatsvinden.
Bedrijven dienen dus in een half jaar de wijzigingen zoals die voortkomen uit de nieuwe eisen door moeten voeren.

Verwachte veranderingen
Omdat we pas in januari 2015 definitief weten wat er daadwerkelijk is gewijzigd in de BRC-eisen kunnen we nu enkel nog spreken van verwachte veranderingen.
Gedurende de afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten (inspraakrondes) vanuit BRC georganiseerd, ze noemden deze de BRC-Roadshows, waarbij de bedoelde en verwachte wijzigingen zijn besproken en waarna de conceptversie van de norm weer is aangepast.

Medio mei 2014 heeft een eerste sessie in Nederland plaatsgevonden die vooral bedoeld was voor afstemming en feedback op de eerder gepubliceerde concept-versie. Bij de laatste sessie medio oktober 2014 zijn de doorgevoerde wijzigingen besproken en nader toelicht. Op basis van deze sessie zullen we u hier over enkele hoofzaken van informatie voorzien.

  • Traceerbaarheid door de keten heen. Traceerbaarheidstesten zullen ook de leveranciers nadrukkelijker moeten gaan meenemen. Met name de nieuwe leveranciers. Ook hoe handelsbedrijven in de keten worden beheerst (producten en verpakkingen) zal meer aandacht krijgen.
  • Voorkomen van fraude in voedsel en aantoonbaar maken van "echtheid" zijn nieuwe thema's die natuurlijk voortgekomen zijn uit de diverse schandalen die ons op dat vlak zijn gepasseerd (o.a. het paardenvleesschandaal). Hier zal met name op het punt van leveranciersacceptatie een iets andere aanpak gekozen moeten worden, met bijvoorbeeld een splitsing in hoog- en laag-risico-leveranciers. Tevens zal dit ook onderdeel moeten worden van de grondstofanalyse in de HACCP-studie.
  • Evenals bij de andere normen (IFS, FSSC) zal ook bij BRC het thema Food Defense een belangrijker aandeel gaan krijgen. De evaluatie van relevante risico's op dit vlak moet een vast onderdeel van het kwaliteitshandboek gaan worden.
  • Ambient high care is nieuw toegevoegd voor ongekoelde producten die worden bewerkt maar waar wel bepaalde risico's aan zitten met bijvoorbeeld kruisbesmetting.
  • Combinatieschema's met andere varianten van BRC zoals Storage & Distribution en Broker in de vorm van modules, waardoor e.e.a. beter/logischer te combineren valt.
  • Etikettering is een belangrijker item geworden, wat ook logisch is aangezien er vanaf 13/12/2014 nieuwe wetgeving op dit vlak in werking is getreden. Dit is voor de AGF-handel niet echt een groot punt zolang er geen sprake is van verpakte producten.
  • Scores AA / AA+ en D / D+ zijn er ten opzichte van versie 6 bijgekomen. Aan de bovenkant is er nu een extra gradering voor bedrijven die minder dan 5 minors hebben. Aan de onderkant is er nu een certificaat voor bedrijven met een D-status en een C-status zonder opvolgaudit. Daarmee zou je de D-status meer als een op-stap-status kunnen beschouwen.


Verdere informatievoorziening
Medio januari 2015 zal dus de BRC7 definitief gepubliceerd worden. Hierop volgend zullen we u wederom voorzien van meer informatie. Medio eind februari zullen we een workshop organiseren waarvoor u zich desgewenst via onze website www.kleemans.nl kunt opgeven. Dat kan ook via de volgende hyperlink: Voorlopige aanmelding Bijeenkomst BRC food v7.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven