Voorlopig geen CAO voor groothandel Groenten en Fruit

Onderhandelingen tussen cao-partijen over de cao Groothandel Groenten en Fruit hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit ondanks het feit dat werkgevers er alles aan hebben gedaan wat binnen hun vermogen ligt om binnen het gegeven mandaat tot een akkoord te komen.

Eindbod werkgevers
Vakbonden hebben het definitieve eindbod van werkgevers d.d. 15 december 2014 niet geaccepteerd. Werkgevers stellen zich op het standpunt dat het niet in het belang van zowel werknemers áls werkgevers is om tot een cao te komen die niet recht doet aan de belangen van de sector. Het eindbod van werkgevers was een reactie op een recent schriftelijk bod van werknemers. Het bod van vakbonden bood te weinig aanknopingspunten om na vijf onderhandelingsrondes en één schriftelijke ronde tot een akkoord te komen.

Wensen cao-partijen
Vanwege de economische situatie in de sector hebben werkgevers vanaf dag één in het onderhandelingsproces heel duidelijk aangegeven dat er weinig ruimte is om tegemoet te komen aan de (loon)wensen van de vakbonden en dat zij de stijgende kosten voor uitzendarbeid per 30 maart 2015 zouden willen beheersen. In het eindbod was om deze redenen een aanpassing van het loongebouw en een loonsverhoging van 1.5% bij een looptijd van 1.5 jaar opgenomen.

Werkgevers hebben al in een vroeg stadium op tafel gelegd dat zij het loongebouw willen aanpassen voor werknemers die nog niet over de gewenste ervaring en routine beschikken. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden zou er dan ook ruimte zijn om de lonen van de huidige werknemers aan te passen. Hoewel dit voorstel geen verslechtering inhoudt voor bestaande en toekomstige werknemers die in dienst zijn van de sector, kwam inwilliging van dit voorstel helaas niet terug in het bod van de vakbonden.

Daarnaast wilden werkgevers het salaris van jeugdigen verbeteren en het aantal wachtdagen bij ziekte terug brengen. Over een aantal andere ingebrachte voorstellen verschilden cao-partijen nauwelijks van mening. Werkgevers betreuren het dan ook dat een akkoord er uiteindelijk niet is gekomen. Andere mooie afspraken en ideeën kunnen nu ook niet tot uitvoering worden gebracht.

Voorlopig zal de werkgeverscommissie van Frugi Venta niet met de vakbonden om tafel gaan.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven