helft van alle appelen wordt geteeld in China

Belang EU in wereldmarkt appelen neemt af

Wereldwijd gezien is de appelmarkt in de afgelopen tien jaar fors gegroeid. In de periode 2003 - 2013 nam de productie met een kwart toe tot 75 a 80 miljoen ton. De wereldhandel, de export van alle landen bij elkaar, groeide zelfs met een derde naar 8,5 miljoen ton. De groei bij de productie is vrijwel geheel toe te schrijven aan China. De productie van appelen in China nam toe van 21 naar 38 miljoen ton. Tegenwoordig wordt dus de helft van alle appelen geteeld in China.

Bij de wereldwijde export is Polen de grootste. In 2013 exporteerde dit land 1,2 miljoen appelen. In tien jaar tijd is de Poolse appelexport daarmee bijna verdrie-voudigd. China was de tweede exporteur met een export in 2013 van rond de miljoen ton. Groei zit er sinds 2007 overigens niet meer in de Chinese appelexport. Kort achter China volgen nog de Verenigde Staten, Chili en Italië als andere
belangrijke exporteurs. Rusland was in 2013 veruit de belangrijkste afzetmarkt voor
appelen . In dat jaar werd er maar liefst 1,35 miljoen ton ingevoerd. Dat was in tien jaar tijd een verdubbeling.Netto import én export EU-landen gegroeid
Opvallend is dat de gezamenlijk export van de EU-landen in tien jaar tijd vrijwel gelijk gebleven is. Het is echter wel zo dat de onderlinge handel tussen de EU-landen sterk is gedaald maar dat de netto-EU-export flink is gegroeid. Bij de import is hetzelfde te zien nl. een sterke groei van de netto import in de EU-landen. De EU-
landen hadden in 2003 een aandeel van bijna de helft in de totale wereldhandel van appelen. In 2013 was dat nog ruim een derde. Vooral de Zuid Amerikaanse landen hebben hun aandeel in de wereldhandel weten uit te breiden, nl. van 14 naar 19%. Aan de importkant daalde het aandeel van de EU-landen ook van ongeveer de helft naar ongeveer een derde. Hier was het Oost-Europa (vooral Rusland) dat z'n aandeel flink wist uit te breiden, nl. van 11 naar 19%.EU intra handel laat scherpste daling zien
De belangrijkste handelsstroom van appelen was en is die van EU-land naar EU -
land. In 2003 ging het hierbij om bijna 40% van de totale wereldhandel in appelen.
Nu is dat nog een kwart. De handel van de EU naar Oost Europa (Rusland) volgt op de tweede plaats met in 2003 nog een aandeel van 5% en vorig jaar 12%. De onderlinge handel binnen landen in Zuid en Oost-Azië groeide met de totale wereldhandel mee zodat het aandeel 8% bleef. Zuid Amerikaanse landen handelen steeds meer onderling en minder met EU landen.

Op zoek naar afzetmarkt voor 800.000 ton EU-appelen
De appeloogst in de EU is dit jaar behoorlijk groot. Dit in combinatie met het wegvallen van de Russische markt van zeker van 650' tot 850.000 ton EU- appelen zal in het seizoen 2014/15 voor grote afzetproblemen zorgen. De (telers) prijzen zullen derhalve laag zijn. Het zijn vooral Poolse appelen die naar Rusland gaan, vorig seizoen 530.000 ton. Verder zal de export vanuit Litouwen ook voor een deel om Pools product gaan. Volgens het KCB gingen er in het afgelopen seizoen 7.600 ton Nederlands appelen naar Rusland. Dat was belangrijk meer dan in het voorgaande seizoen maar minder dan in 2011/12. In het afgelopen seizoen kwam bijna de helft van de Russische appelimport uit Polen. Het seizoen er voor was dat zelfs ruim de helft. Op afstand is Moldavië de tweede leverancier van Rusland met in 2013/14 een hoeveelheid van 164.000 ton. Wit Rusland is in sneltreinvaart opgeklommen naar de
derde plaats met in het afgelopen seizoen een import van 155.000 ton.
Dan volgden Servië en China. Deze beide landen hebben in de eerste maanden van het seizoen 2014/15, na het instellen van de boycot van import uit voornamelijk EU -landen, hun leveringen aan Rusland flink weten uit te breiden. Andere landen die profiteerden van de boycot zijn Servië en Oekraïne en op kleinere schaal ook Chili, Nieuw Zeeland en Zuid Afrika.

China de grootste?
Het zal dus maar de vraag zijn of Polen ook in 2014 en al helemaal in 2015 nog 's werelds belangrijkste appelexporteur zal zijn. Wellicht dat Polen dan van de kop wordt verdrongen door China. Dit land exporteerde in het seizoen 2013/14 935.000 ton. De seizoenen daarvoor was dat al eens meer dan 1 miljoen ton. De Chinese appelexport is gespreid over veel landen. Er is geen land dat er echt uitspringt. De belangrijkste afnemers zijn: Thailand, Indonesië, Rusland, Bangladesh, India, Kazachstan, Vietnam en de Filipijnen. Er gaan vrijwel geen Chinese
appelen naar West Europa. 's Werelds derde appelexporteur is de Verenigde Staten. Jaarlijks gaat er zo'n 900.000 ton aan Amerikaanse appelen de grens over. Buurlanden Mexico en Canada zijn de belangrijkste afnemers.

Meer dan 50.000 ton Chileense appelen naar India
Vlak achter de USA is Chili de vierde op de lijst. T/m 2010 groeide de Chileense appelexport gestaag naar 900.000 ton. Sindsdien stabiliseerde de export op een niveau van 850 a 900.000 ton. Dit jaar is de Chileense export iets achter gebleven bij die in 2013. Vergeleken met vorig jaar is er wel meer uitgevoerd naar andere Zuid Amerikaanse landen en naar Zuid en Oost Azië. Naar EU- landen is 5% minder uitgevoerd en naar Noord Amerika zelfs 13% minder maar de export naar de golfstaten viel nog verder (-33%) terug. Wat de afzonderlijke landen betreft liep de export goed naar Columbia, Ecuador, Brazilië, Peru, het Verenigd Koninkrijk, Bolivia maar het meest in het oog springend was de forse groei van de export naar
India. In 2013 ging het nog om 17.500 ton en dit jaar meer dan 50.000 ton.
Royal Gala is veruit het belangrijkste exportras van Chili met een export die dit jaar in de buurt zal komen van 400.000 ton.Italiaanse en Franse appelen gaan naar heel veel landen
Italië en Frankrijk zijn de nummers vijf en zes op de export ranglijst met een export in het seizoen 2013/14 van resp. 852' en 695.000 ton. Beide landen verschillen qua hoofdafnemers . Zo levert Italië de meeste appelen aan Duitsland met ver daarachter Spanje als tweede. De Franse export leunt zwaarder op het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Wat beide landen gemeen hebben is het grote aantal landen waar ze naar toe exporteren. In het afgelopen seizoen exporteerde Italië naar 42 landen meer dan 1.000 ton. Bij Frankrijk ging het om 35 landen met meer dan 1.000 ton export in het afgelopen seizoen. Italië heeft verder een aantal belangrijke afnemers in Noord -Afrika, te weten: Libië (53.000 ton), Egypte (52.000) en Algerije (38.000). Alle drie duidelijke groeimarkten voor Italiaanse appelen. Frankrijk exporteert van deze landen alleen naar Algerije veel, nl. 75.000 ton in het afgelopen seizoen. Italië exporteerde in het seizoen 2013/14 28.000 ton n aar Rusland en Frankrijk 24.000 ton.

Zuid Afrika: Scherpe terugval na recordexport vorig jaar
Zuid Afrika is de zevende appelexporteur. In 2013 kon Zuid Afrika met ruim 480.000 ton een recordhoeveelheid appelen in het buitenland afzetten. In de eerste 8 maanden van dit jaar is de export echter ver (- 23%) achter gebleven bij dat record. Vooral de afzet naar EU-landen (-45%) en de golfstaten (-25%) bleef dit jaar ver achter ten opzicht van 2013. De export naar Afrikaanse landen en zuid en Oost Aziatische landen bleef op peil. Wat de afzonderlijk landen betreft valt vooral de forse daling naar de belangrijkste afnemer het Verenigd Koninkrijk op maar procentueel is het vooral de dramatische daling van de export naar Nederland die opvalt, nl. 33.000 ton vorig en 12.000 ton dit jaar. Niet minder dan 42 landen waren vorig goed voor een export van meer dan 1.000 ton.

Nieuw Zeeland
Tot en met vorig jaar kon Nieuw Zeeland vrijwel elk jaar meer appelen in het buitenland afzetten. In totaal werd er vorig jaar 375.000 ton uitgevoerd. Dit jaar heeft d e export dat niveau niet bereik en zal uitkomen op ca. 340.000 ton. Dat is ook nog minder dan er 2012 werd uitgevoerd. Zowel naar EU-landen als naar andere landen liep de export terug. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk is 10.000 ton minder afgezet dan vorig jaar. Omdat de afzet in de Verenigde Staten maar iets afnam is het wachten op de definitieve cijfers welk land het belangrijkst is als afnemer van Nieuw Zeelandse appelen. Nederland blijft de derde afnemer met ruim 40.000 ton, iets minder dan vorig jaar.Verder hebben zich wel een aantal opvallende verschuivingen voorgedaan. Zo liep de afzet sterk terug in Thailand, India, de Verenigde Arabische Emiraten en China. Daar stond een forse groei tegenover naar landen als: Taiwan, Singapore, Rusland en Vietnam. Met een derde van het totaal is Royal Gala het belangrijkste exportras van Nieuw Zeeland. Op gepaste afstand is Breaburn het tweede ras en daar weer ver achter is Jazz het derde exportras.

België
Voor België is Nederland de belangrijkste afnemer. De (re-)export naar nummer twee Frankrijk viel in het afgelopen seizoen sterk terug. Die naar Duitsland bleef na de scherpe daling in 2012/13 in het afgelopen seizoen stabiel. België exporteert veel meer appelen naar Rusland dan Nederland. In het afgelopen seizoen ruim 23.000 to n. Duitsland is weliswaar netto importeur van appelen maar er is toch ook een behoorlijk export vanuit Duitsland. In het afgelopen seizoen 2013/14 viel deze overigens wel sterk terug vergeleken met de seizoenen er voor. In het seizoen 2013/14 werd er 61.00 0 ton vanuit Duitsland uitgevoerd. Daarvoor was het vrijwel altijd meer dan 100.000 ton. Denemarken en Nederland wisselen elkaar af als belangrijkste afnemer.

Duitsland: Ook afgelopen seizoen al veel meer import uit Polen dan voorheen
Rusland was (en is?) veruit de belangrijkste appelimporteur ter wereld, zie hiervoor. Duitsland is op grote afstand de nummer twee. In het afgelopen seizoen importeerde Duitsland een hoeveelheid van bijna 580.000 ton. Dat was meer dan in de beide voorgaande seizoenen maar nog niet zoveel als daarvoor toen er meer dan 600.000 ton werd ingevoerd. Italië is met afstand de belangrijkste leverancier met in het afgelopen seizoen een hoeveelheid van 220.000 ton. Dat was meer dan in de beide voorgaande seizoenen maar minder dan daarvoor. Nederland is al jaren Duitslands tweede leverancier. Volgens het Duitse statistisch bureau werd er in het afgelopen seizoen 75.000 ton uit Nederland ingevoerd. Volgens Eurostat werd er 114.000 ton uit Nederland ingevoerd. Het verschil is re- export. Het valt op dat het Duitse statistisch bureau aan geeft dat er veel meer Nederlandse appelen worden ingevoerd dan volgens het KCB er aan Nederlands product naar Duitsland wordt uitgevoerd. Na Nederland zijn Frankrijk en Polen de andere belangrijke leveranciers van Duitsland. Beide leverden het afgelopen seizoen meer dan daarvoor maar vooral de snelle groei van de import van Poolse appelen springt in het oog.De Duitse import van landen buiten de EU maakt nog geen 20% van het totaal uit.
Nieuw Zeeland is de belangrijkste maar het wordt wel elk jaar minder. Dit jaar nog geen 30.00 0 ton tegen meer dan 60.000 ton voorheen. Er werden in het afgelopen seizoen ook voor het eerst redelijke hoeveelheden (tafel)appelen uit Servië ingevoerd. Veel minder Zuid Afrikaanse appelen in het Verenigd Koninkrijk Het Verenigd Koninkrijk is wereldwijd de derde importeur. Met 450.000 ton was de import in het afgelopen seizoen wel de kleinste sinds 2009/10. Frankrijk als belangrijkste leverancier deed het niet slecht met een hoeveelheid van 155.000 ton.
De import vanuit Zuid Afrika, de tweede leverancier, viel sterk terug naar nog maar 70.000 ton tegen 100.000 ton het seizoen er voor. De import uit Nieuw Zeeland bleef langzaam maar gestaag dalen naar 42.500 ton. De import uit Chili herstelde zich echt er snel en kwam uit op 41.000 ton. Duitsland, Italië, Nederland en Spanje zijn de middelgrote leveranciers. Waarbij het opvalt dat de import uit Spanje gestaag blijft groeien. Voor de import uit Nederland zou het voor en kwart gaan uit Nederlands product.

Forse daling Franse import
De import in Frankrijk viel in het afgelopen seizoen fors terug van 265.000 ton in 2012/13 naar nog geen 170.000 ton in het afgelopen seizoen. Spanje als belang-rijkste leverancier wist z'n afzet naar Frankrijk op peil te houden maar België, Nederland, Italië, Polen en Duitsland konden belangrijk minder appelen kwijt op de Franse markt. Spanje is elk seizoen ook goed voor een import van 200.000 ton of meer maar in het afgelopen seizoen werd die hoeveelheid niet bereikt, nl nog geen 1
90.000 ton. Frankrijk als belangrijkste leverancier deed het wel goed maar uit Italië, Chili, Duitsland en Polen werd belangrijk minder ingevoerd.

Ook veel onderlinge handel in Noord Amerika
Mexico en Canada zijn belangrijke importlanden. Het gaat voor het overgrote deel om import uit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is goed voor een import van zo'n 200.000 ton. Chili is veruit de belangrijkste leverancier. Dit jaar is de import vanuit Chili met 120.000 ton wel achtergebleven bij die in voorgaande j aren. Nieuw Zeeland leverde wel wat meer.

Groeimarkt India; dit jaar 250.000 ton
India is een de laatste jaren een heel duidelijke groeimarkt voor appelen. Vorig jaar ging het al om bijna 200.000 ton; dit jaar zal de grens van 250.000 ton overschreden word en. De meeste komen uit China. De Verenigde Staten en Chili zijn de andere belangrijke leveranciers. Verder worden er nog hoeveelheden van betekenis ingevoerd uit Nieuw Zeeland. De golfstaten zijn jaarlijks goed voor een import van ruim 350.000 ton. Chili is de belangrijkste leverancier gevolgd door de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Italië, Nieuw Zeeland en Libanon. Nederland levert bescheiden hoeveelheden aan de golfstaten. Egypte is ook een groeimarkt maar in 2013 was dat echter niet meer het geval. T/m 2012 groeide import tot 160.000 ton, vorig jaar was dat nog 140.000 ton. Libanon en Turkije zijn de twee belangrijkste leveranciers . Griekenland en Italië vormen samen de middenmoot. Voorheen leverde ook China en Syrië nog wel belangrijke hoeveelheden aan Egypte maar dat is de laatste jaren steeds minder geworden. Wit Rusland was (is?) ook in opkomst als importland. In 2013 ging het om 180.000 ton. De bulk komt uit Polen. Voor het overgrote deel was dit voor bestemd voor re- export naar Rusland.

Nederland: Evenveel peren als appelen
Inmiddels worden er in Nederland net zoveel peren als appelen geteeld. Van beide zo rond de 350.000 ton. Vorig jaar net iets meer peren en dit jaar net iets meer appelen.

Klik hier voor de achtergrondcijfers

Voor meer informatie:
Fruit & Vegetable Facts
Jan Kees Boon
+31 6 54 687 684
www.fruitandvegetablefacts.com
fruitvegfacts@gmail.com

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven