Jasper van Roon over de collectieve terugtrekking van leveranciers:

“Huidige schoolfruitregeling onuitvoerbaar”

Tholen - Tot en met 28 november 2014 kunnen groente- en fruitleveranciers opnieuw een erkenning aanvragen voor de levering van schoolfruit. Reden hiervoor is dat de erkende leveranciers zich hebben teruggetrokken van deelname omdat de schoolfruitregeling in hun ogen niet goed uitvoerbaar is. "Voor nieuwe leveranciers zich gaan aanmelden willen wij graag uitleg geven waarom de leveranciers collectief hebben besloten om af te zien van deelname", aldus Jasper van Roon. Samen met Peter de Boer is hij al meer dan 10 jaar betrokken bij de uitvoer van de verschillende schoolfruitregelingen die Nederland heeft gekend.

Volgens het RVO heeft er veelvuldig en intensief overleg plaatsgevonden met de leveranciers over de nationale schoolfruitregeling voor 2014/2015. Jasper merkt op dat dit pertinent niet waar is. Hij vertelt dat in de aanloop tot het nieuwe Schoolfruitprogramma vanuit de leveranciers meerdere malen contact is gezocht met Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om een aantal knelpunten te bespreken. "Er zijn twee korte gesprekken geweest over de aangepaste regeling. Onze kritieke en knelpunten zijn hierin niet of nagenoeg niet opgepakt. De huidige regeling is onuitvoerbaar en brengt enorme risico's met zich mee voor onze ondernemingen en de BV Nederland."

Knelpunten

Er zijn meerdere problemen waar de schoolfruitbedrijven mee spelen bij het uitvoeren van het EU Schoolfruitprogramma, maar met name marktconforme prijzen, gelieerde bedrijven en inzet van arbeid zijn van cruciaal belang.
  • De subsidiabele kosten per portie mogen maximaal € 0,28 bedragen, waarvan voor het product maximaal € 0,10 en voor distributie en vervoer maximaal € 0,18. "Als we een appel inkopen voor € 0,07 krijgen we € 0,052 vergoed, maar wanneer we een kiwi marktconform kopen kost deze € 0,20 en krijgen we maximaal € 0,075. Dit betekent dat, indien wij een redelijke variatie willen handhaven wij enorm verliezen op deze producten. Dit zou simpel kunnen worden opgelost door een gemiddeld maximum in te stellen in plaats van een maximum per portie. Dit geldt eveneens voor de distributie."
  • Het artikel over de loonkosten is voor bedrijven eveneens onuitvoerbaar. Loonkosten die deel uitmaken van de kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking, voor zover deze activiteiten zijn uitbesteed. Wanneer activiteiten binnen een onderneming of binnen een groep van verbonden ondernemingen worden uitgevoerd, wordt dit niet gezien als uitbestede activiteiten en komen deze derhalve niet voor steun in aanmerking. "Al het personeel wat dus werkt bij de uitvoerende partij mag niet worden meegenomen in de aanvraag", legt Jasper uit. "Ook het personeel van bedrijven waar wij nauw mee samenwerken en het personeel van de sponsor wordt hiermee uitgesloten."
  • De leveranciers geven al jaren aan dat het voorfinancieren van dit project onmogelijk is. Volgens hen is er geen bank die een overbruggingskrediet wil verstrekken van 8 weken plus 90 dagen (betaaltermijn verordening) na wat er afgelopen jaar is gebeurd.

Al met al is het voor de Schoolfruitleveranciers een enorme domper: "Er werd gesuggereerd dat wij op de hoogte waren van de EU-verordening en akkoord zijn gegaan om de huidige regeling zo uit te voeren. Tot voor kort hebben wij geprobeerd alsnog in gesprek te komen om gezamenlijk een regeling vorm te geven die uitvoerbaar en Brussel-proof is. Helaas is dit niet gelukt en hebben wij moeten besluiten om ons terug te trekken als leverancier. Al die jaren hebben wij met passie en plezier deze regelingen voor de kinderen uitgevoerd. We hebben er alles aan gedaan om de strubbelingen die er waren te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen, maar daarin zijn we niet gehoord. Een zware teleurstelling", besluit Jasper.

Voor de officiële bekendmaking Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ / 14083676, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit 2014) klik hier.

Voor meer informatie:
Jasper van Roon, 06 52321450

Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw ad-blocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken. Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw Adblocker.