Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdelijke limieten voor chloraat in levensmiddelen vastgesteld op basis van het eerdere voorstel van de Europese Commissie en een Duitse voorlopige risicobeoordeling. Definitieve limieten volgen na risicobeoordeling door de EFSA. De resultaten daarvan worden in het voorjaar van 2015 verwacht.

Chloraat is in de Europese Unie als gewasbeschermingsmiddel niet toegelaten. De Europese Commissie staat toe dat landen tijdelijk, op basis van nationaal beleid en risicobeoordeling, hun interventies mogen uitvoeren. De actie van de NVWA volgt op het feit dat eind september binnen de Europese Unie opnieuw geen overeenstemming kon worden bereikt over een Europese normstelling. Toen is nadrukkelijk afgesproken dat aan de individuele lidstaten ruimte wordt geboden om op nationaal niveau actielimieten vast te stellen. Dat betekent dat er in de verschillende Europese lidstaten verschillende chloraatlimieten kunnen gaan gelden.

De tijdelijke interventiewaarden in Nederland:
  • alle plantaardige producten, behalve groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005: 0,1 milligram per kilo.
  • groenten, genoemd in Annex I van verordening (EG) No 396/2005, behalve wortelen: 0,25 milligram per kilo.
  • wortelen: 0,2 milligram per kilo.
  • overige producten, met uitzondering van zuigelingen- en babyvoeding: 0,1 milligram per kilo
  • voor zuigelingenvoeding en babyvoeding blijven de limieten van kracht zoals geformuleerd in de richtlijnen 2006/125/EG en No 2006/141/EG (0,01 milligram per kilo)
De NVWA monitort de komende periode de aanwezigheid van chloraat. Ook het bedrijfsleven werd verzocht om chloraatgegevens te blijven aanleveren. Wanneer bedrijven producten op aanwezigheid van chloraat hebben laten testen, kunnen zij de uitslagen delen met Food Compass die vervolgens zal zorgen voor bundeling en (geanonimiseerde) verwerking van de gegevens.


Bron: NVWA / Food Compass

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven