vanwege moeilijke marktomstandigheden

Nog geen cao-akkoord Groothandel Groenten en Fruit

Bij de onderhandelingen over de cao Groothandel Groenten en Fruit hebben vakbonden en werkgevers, hoewel de gesprekken in goede sfeer verliepen, nog altijd geen akkoord bereikt. De cao voor de groothandel in groenten en fruit liep op 30 juni 2014 af. Sinds 26 juni 2014 praten cao-partijen met elkaar, maar dit heeft tot spijt van de werkgevers nog niet tot een akkoord geleid.

Situatie in de sector
De bespreking op 1 oktober jl. was een voortzetting van de geschorste ronde op 22 september jl. Tijdens de bespreking op 22 september jl. hadden vakbonden gevraagd om een toelichting op de huidige economische situatie in de sector. Werkgevers hebben namelijk aangegeven dat ze weinig ruimte hebben om tegemoet te komen aan de (loon)wensen van de vakbonden. De marges staan onder druk vanwege overproductie, problemen in de primaire tuinbouw en verdergaande internationalisering.

Aanpassing van het loongebouw
In deze economische context moeten de onderhandelingen dan ook worden geplaatst. Belangrijk onderwerp tijdens de onderhandelingen is het loongebouw, dat aanpassing behoeft om de instroom van wajongers en uitzendkrachten betaalbaar te houden. Werkgevers hebben daarom een nieuwe loonschaal voorgesteld en zijn tegemoetgekomen aan de wens van vakbonden om jeugdigen in de sector een beter salarisperspectief te bieden.

Met deze aanpassing worden - naast een verbetering van de jeugdlonen - de sterk stijgende kosten van uitzendarbeid voor de sector per 1 januari 2015 evenwichtiger verdeeld én ontstaat er ondanks de moeilijke marktomstandigheden ook ruimte voor een verbetering van de lonen voor de huidige werknemers. Werkgevers zijn van mening dat hierdoor een eerlijk speelveld ontstaat, ook voor uitzendkrachten.

Hoewel dit voorstel geen verslechtering inhoudt voor bestaande en toekomstige werknemers die in dienst zijn van de sector, gaven vakbonden hier helaas geen gehoor aan.

Loonbod
Vakbonden hebben een loonstijging van 2,5 procent per 1 juli 2014 op tafel gelegd. Werkgevers gaven aan dat in 2014 een verhoging van 1,25 % per 1 januari al is betaald. Ze hebben per 1 januari 2015 een loonsverhoging geboden in samenhang met de andere cao afspraken. Ook hebben werkgevers een aantal voorstellen ingetrokken, waaronder herziening van het toeslagenvenster. Daarnaast zochten werkgevers in een eerder stadium op verschillende thema's (bijv. ouderenbeleid) al toenadering.

Vervolg
Werkgevers en vakbonden praten op 1 december 2014 weer verder. Werkgevers hebben richting vakbonden aangegeven dat de zij eerst de achterban gaan raadplegen, voordat verder wordt gepraat. Op korte termijn organiseert Frugi Venta een bijeenkomst voor haar leden om de situatie te bespreken

Voor meer informatie:
Frugi Venta
Suzan van Kuppeveld
Tel: 070-3355010
vankuppeveld@frugiventa.nl


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven