Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Voedselveiligheid

 


Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

HACCP
ISO 22000
BRC
IFS
BRC-IoP
ISO 9001 Contractcatering
GMP FEFCO
GlobalG.A.P.
VKL - Voedsel Kwaliteit Loonwerk
FSSC 22000
PAS 223


 

HACCP certificering

Consumenten en belangenorganisaties maken zich in steeds grotere mate bezorgd over wat men eet en drinkt. Door het implementeren van een voedselveiligheidssysteem doet u het maximale om de veiligheid van voedselproducten te beheersen. Elk voedingsmiddelenbedrijf moet volgens de warenwet voldoen aan de HACCP-criteria. DNV GL gebruikt deze criteria om de praktische werking van uw systeem te beoordelen. Bij goed gevolg ontvangt uw organisatie een HACCP-certificaat.

HACCP versie 5 - Certificering
Wijzigingen haccp certificering versie 5​Het HACCP certificatieschema versie 5 is gepubliceerd en goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie. Download hier gratis een overzicht met de wijzigingen. Kijk hier voor meer informatie over de HACCP versie 5!

Verificatiematrix HACCP versie 5
Download hier de Verificatiematrix HACCP versie 5. Deze Verificatiematrix geeft aan in welke mate is voldaan aan de eisen van de HACCP norm, versie 5. De documentatiebeoordeling heeft als doel de status en mate van overeenkomst van de documentatie met de eisen van de norm vast te stellen.

Wat is HACCP certificering?
In eerste instantie wordt verlangd dat alle activiteiten die bepalend zijn voor de voedselveiligheid worden geïdentificeerd. Vervolgens dient men voor deze activiteiten veiligheidsprocedures te ontwikkelen, implementeren, beoordelen en zonodig verbeteren op basis van de beginselen van de HACCP-criteria. Eveneens dient u een stappenplan op te stellen, waarin de samenhang tussen de kritische punten en de verlangde productveiligheid duidelijk wordt gemaakt.

Voordelen van een HACCP certificering:

 • Geeft inzicht in de kritische controlepunten (CCP's) binnen het verwerkingsproces. Het resultaat zal zijn, dat risico's worden geëlimineerd en of tot een aanvaardbaar niveau worden gebracht;
 • Voorkomt fouten en helpt daardoor faalkosten te vermijden;
 • Geeft de consument het vertrouwen, dat de producten op een hygiënische en veilige wijze worden geproduceerd;
 • Vermindert de afval en de kans op een 're-call';
 • Instanties en klanten zullen minder audits komen uitvoeren, waardoor tijd en geld wordt bespaard.

HACCP certificeringsproces
Tijdens de audit zal het auditteam zich o.a. richten op de volgende onderwerpen:
Verantwoordelijkheden directie in relatie tot productveiligheid;

 • Verantwoordelijkheden directie in relatie tot productveiligheid;
 • Productinformatie;
 • Procesinformatie;
 • Gevaren, risico's en beheersmaatregelen;
 • Kritische controlepunten (CCP's);
 • Normen en kritische procesparameters;
 • Monitoring van kritische procesparameters;
 • Maatregelen en Verificatie;
 • Documentatie.

 


 

ISO22000

ISO 22000 vormt de basis voor een internationaal ISO-voedselveiligheidscertificaat en is van toepassing op de gehele agro-foodketen. ISO 22000 is gebaseerd op HACCP volgens Codex Alimentarius en de managementprincipes volgens ISO en kan hiermee worden gezien als 'best of both worlds'.

Voordelen ISO 22000 certificering:

 • ISO 22000 is wereldwijd geaccepteerd - het is de eerste specifieke ISO standaard voor de voedingsbranche
 • ISO 22000 neemt ketengedachte als het belangrijke uitgangspunt
 • ISO 22000 is onafhankelijk. U bepaalt als organisatie zelf of u hieraan mee wilt doen
 • ISO 22000 certificering is ook geschikt voor leveranciers aan de levensmiddelensector, zoals transportbedrijven, verpakkingsindustrie, schoonmaakbedrijven, etc.

Ontstaan van ISO 22000 certificering
ISO heeft in 2002 besloten een norm op te stellen voor het managen van voedselveiligheid gericht op de gehele voedselketen, van productie tot retailer, en de toeleverende bedrijven zoals de verpakkings- en reinigingsmiddelenindustrie. Deze nieuwe norm, de ISO 22000, biedt de unieke kans om de vele verschillende standaarden te reduceren en de voedselveiligheid in de keten op een hoger plan te brengen. De ISO 22000 volgt de structuur en aanpak van ISO 9001 en integreert deze met voedselveiligheid op basis van HACCP.

DNV GL ontvangt als eerste ISO 22000 RvA accreditatie
DNV GL ontvangt als eerste certificeerder in Nederland de ISO 22000 accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Met de erkenning spreekt de Raad voor Accreditatie haar vertrouwen uit in de certificatiewerkzaamheden van DNV GL. DNV GL is hiermee zeer verheugd en kan hiermee de vraag van klanten voor geaccrediteerde ISO 22000 certificaten vervullen. De ISO 22000 biedt organisaties de mogelijkheid om alle voorgaande voedselveiligheid standaarden zoals HACCP, BRC en GMP onder één paraplu te brengen.

FSSC 22000 certificering
FSSC 22000 (ISO 22000 aangevuld met een specifiek Basis Voorwaarden Programma, BVP) biedt vele mogelijkheden voor specifieke branches in de foodketen. Bovendien voldoet de FSSC aan de GFSI-eisen. Veel bedrijven zetten hun certificaat daarom naar FSSC 22000.

Sinds kort is het mogelijk dat leveranciers van verpakkingsmiddelen voor de levensmiddelen industrie hun activiteiten kunnen laten certificeren o.b.v. de FSSC 22000. Dit is mogelijk gemaakt omdat er aan de ISO 22000 een specifiek BVP voor de verpakkingsmiddelen industrie (PAS 223) is toegevoegd. Op dit moment zijn er ideeën en ontwikkelingen om een FSSC 22000 specifiek schema te maken voor de catering organisaties, de diervoederproducenten en de logistieke bedrijven. Kortom een goede ontwikkeling in het “woud van voedselveiligheids certificatieschema’s”.

Omzetten naar ISO / FSSC 22000
Verwacht wordt dat in de toekomst veel bedrijven hun HACCP-certificaat zullen omzetten naar een certificaat op basis de ISO 22000 of FSSC 22000. Dit heeft o.a. het voordeel dat een certificaat op basis van eisen uit een Internationale ISO-norm sneller wordt geaccepteerd in binnen- en buitenland. Voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de HACCP zal de inspanning om de certificaten om te zetten klein zijn. Voor bedrijven die gecertificeerd zijn volgens de BRC en het IFS zal de inspanning groter zijn.

ISO 22000 biedt zo een kans op verhoging van de voedselveiligheid in de gehele voedselketen, een reductie van het aantal voedselveiligheid standaarden en daardoor een verbetering van de efficiency van de certificatie audits wat terug te zien zal zijn in (verlaging van) de kosten.

 


 

BRC

BRC staat voor British Retail Consortium. De BRC norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector en wordt bijvoorbeeld in Nederland door Albert Heijn nadrukkelijk geëist. De producent of leverancier hoeft maar één BRC-audit te doorlopen en kan met één rapport alle afnemers bedienen.

Hoe uw organisatie voor te bereiden op BRC certificering?
Raadpleeg onze 10 stappen naar certificatie. Vraag hier vrijblijvend een offerte op voor BRC certificering.

BRC versie 6 certificering ​
Sinds januari 2012 wordt er via een nieuwe versie BRC geauditeerd. Kijk hier voor meer informatie over versie 6!

Voordelen van BRC certificering door DNV GL:

 • Onze auditoren zijn geregistreerd bij de BRC-organisatie en alle DNV GL-auditoren hebben langjarige praktische werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie;
 • DNV GL is geaccrediteerd, de BRC-certificaten worden daarom door alle bij BRC aangesloten supermarkten geaccepteerd;
 • Wij kunnen de BRC certificatie-audits in combinatie uitvoeren met onder andere ISO 9001, ISO 22000, HACCP en IFS-audits;
  In Nederland alleen al heeft DNV GL meer dan 220 BRC- en 80 BRC-IoP certificaten uitgereikt;
 • DNV GL is een van de meest vooraanstaande certificeerders in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland;
 • U kunt voorafgaand aan de certificatie-audit een proefaudit laten uitvoeren. Een proefaudit is een voorbeoordeling van uw managementsysteem.

ISO 22000 & FSSC 22000 certificering

De voedingsindustrie wacht al jaren op de uniformsering van de audits door grotere klanten. Britse, Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse retailers en andere afnemers hebben elk hun manier en hun ‘kwaliteits-en hygiënegids’ om de leverancier te beoordelen. Gevolg: Veel inspecties bij steeds dezelfde producenten, geen eenduidige standaard waartegen getoetst werd en daardoor hoge kosten voor iedereen. Het werd hoog tijd om het aantal audits per bedrijf te reduceren, de auditoren op elkaar af te stemmen en een duidelijk, uniform eisenpakket op te leggen aan de fabrikant, waar ook ter wereld gevestigd. Daarom zijn de ISO 22000 en FSSC 22000 ontwikkeld.

BRC-IOP certificering
De BRC-IOP certificering is gericht op het hygiënisch produceren van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingssector.

BRC en HACCP certificering
De BRC heeft overeenkomsten en raakvlakken met de HACCP. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische voedselveiligheid punten (CCP’s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC eist echter meer op het gebied van hygiëne en bouwtechnische aspecten. Als HACCP gecertificeerd bedrijf dient u dus extra zaken geregeld te hebben en deze extra zaken dienen ook geaudit te worden. De audit van BRC certificering kan met een periodieke of hercertificatie HACCP audit gecombineerd worden.

 


 

IFS

De IFS wordt ook wel de Duits/Franse tegenhanger van de Engelse BRC standaard genoemd (O.a. supermarktketens Aldi, Metro). De IFS heeft ook de steun van de Italiaanse retail verenigingen Ancc, Ancd en de Federdistribuzione.

Het IFS certificaat biedt u de volgende voordelen:

 • Het leveren van aantoonbare kwaliteit en voedselveiligheid naar uw klanten toe;
 • Door het werken met werkinstructies en het uitvoeren van inspecties minder kans op fouten waardoor “recall” acties worden voorkomen;
 • Duitse, Franse én Italiaanse supermarkten eisen het certificaat steeds vaker (b.v. Lidl, Aldi en Carrefour);
 • IFS is door het Global Food Safety Initiative (GFSI) erkend.

IFS versus BRC
De IFS is net als de BRC standaard een combinatie van HACCP, kwaliteitsmanagement, GMP, klantfocus en diverse inrichtingseisen. Door de eisen van de Duits/ Franse/ Italiaanse retailers worden meer en meer leveranciers uit Nederland verplicht zich aan deze norm te conformeren.

Voordelen van IFS certificering door DNV GL:

 • Onze auditoren hebben jarenlange praktische werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie;
 • Wij gebruiken uitsluitend Nederlandse auditoren;
 • DNV GL is geaccrediteerd, de IFS-certificaten worden daarom door alle bij IFS aangesloten supermarkten geaccepteerd;
 • Wij kunnen de IFS certificatie-audits in combinatie uitvoeren met onder andere ISO 9001, ISO 22000, HACCP en BRC-audits;
 • In Nederland alleen al heeft DNV GL meer dan 143 IFS-certificaten uitgereikt;
 • DNV GL is een van de meest vooraanstaande certificeerders in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland.

IFS versie 6 vanaf 1 juli 2012 verplicht!
De IFS is een algemene standaard en geschikt voor alle sectoren in de levensmiddelen industrie. Er worden namelijk geen specifieke eisen gesteld voor bepaalde schakels in de keten of voor bepaalde productgroepen. De International Food Standard (IFS) heeft een revisie uitgebracht, de IFS versie 6. Om u zoveel mogelijk te helpen hebben wij voor u de belangrijkste zaken van de IFS versie 6 hieronder voor u neergezet.

Belangrijkste wijzigingen in de IFS Food versie 6:

 • Een gewijzigd scoresysteem zal worden ingevoerd om beter te kunnen identificeren hoe bedrijven ‘best practices’ implementeren;
 • Er zijn duidelijkere regels voor het bepalen van de duur van de audit gemaakt. Alle certificatie-instellingen zullen deze doorvoeren;
 • Een IFS Integrity Program, om de prestaties van de certificatie-instellingen en auditoren te monitoren;
 • IFS Food is niet alleen een voedselveiligheid, maar ook een kwaliteitsnorm. IFS versie 6 zal meer kwaliteits eisen bevatten. (b.v. nutritionele analyses, meer eisen aan beheersing van gewicht, meer eisen aan de kwaliteit / kwantiteit van de informatie op de etikettering, etc.);
 • Voldoen aan de GFSI Guidance document versie 6. Grondige richtlijnen worden ontwikkeld om bedrijven te helpen met het implementeren van deze eisen. Gebaseerd op risicobeoordeling en - vooral - op de wetgeving van het desbetreffende land;
 • IFS auditors worden goedgekeurd voor verschillende scopes, producten en technologieen. Om de expertise m.b.t. producten en processen nog meer te verbeteren.

 


 

BRC-IoP

BRC-IoP certificering is door de British Retail Consortium ontwikkelt en richt zich – evenals de door de Europese kartonproducenten ontwikkelde GMP FEFCO standaard – op de eisen ten aanzien van voedselveiligheidsgaranties door de HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) en de GMP (Good Manufacturing Practice) richtlijnen toe te passen die specifiek zijn voor deze schakel in de voedingsmiddelenindustrie.

De gedetailleerde richtlijnen van de BRC-IoP norm zijn in eerste instantie vooral bedoeld voor producenten van verpakkingsmaterialen, maar kunnen ook worden toegepast op vergelijkbare producten met voedselcontact zoals wegwerpbestek, aluminiumfolie en plastic drinkbekers.

De BRC-IoP standaard vereist:

 • De invoering van een formeel risicoanalysesysteem.
 • Een gedocumenteerd managementsysteem.
 • De beheersing van fabrieksstandaarden, producten, processen en personeel.

Golfkarton en massief karton worden gebruikt als verpakkingsmateriaal voor uiteenlopende producten. Beide materialen beschikken over unieke eigenschappen waardoor ze uitermate geschikt zijn voor toepassing in transportverpakkingen. Golfkarton kent diverse toepassingen en wordt niet hoofdzakelijk gebruikt voor voedselverpakkingen. Massief karton is echter een veel gebruikt materiaal voor verpakkingen met direct voedselcontact.

Vernieuwde norm BRC Versie 4
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 3, hieronder zijn er een aantal te lezen:

 • Aanvullende veiligheidsmaatregelen om het risico van migratie van chemische stoffen, zoals door inkt te verminderen.
 • De invoering van clausules, met betrekking tot systemen die cruciaal zijn.
 • Vereenvoudiging tot twee risicocategorieën van producten, met een hoog risico en laag risico, gebaseerd op de hygiëne eis van het uiteindelijke gebruik van de verpakkingsmaterialen.

 


 

ISO 9001

DNV GL is door Stichting Cercat bevoegd bevonden om op basis van het Certificatieschema Contractcatering te auditen.

Certificerende instellingen moeten aan strenge eisen voldoen, zo dienen zij geaccrediteerd te zijn volgens ISO 17021 met in de scope het activiteitengebied. Tevens dienen zij te beschikken over een relevante accreditatie en zijn er eisen omtrent de competenties van de auditoren. DNV GL garandeert een audit van een kwalitatief hoog niveau, mede door onze ruime ervaring in de voedselbranche. Onze auditoren staan bekend om hun branchespecifieke kennis en pragmatische aanpak.

ISO 9001 contractcatering
Alle bedrijven die lid zijn van de Veneca zijn verplicht gecertificeerd te zijn volgens de Stichting Cercat (Certificatie Contractcatering). Dit is een ISO certificering op basis van de norm 9001. De Stichting Cercat stelt inhoudelijke procedures en specificaties op, die afgestemd zijn op contractcateringactiviteiten. Dit doen zij via:

 • bekrachtiging van procedures en specificaties
 • acceptatie van Raad voor Accreditatie (RvA)
 • periodieke aanpassing indien nodig of wenselijk
 • bevordering van verdere ontwikkeling
 • uitvoering van wettelijke eisen

Ontwikkelingen
In juli heeft de Raad van Accreditatie een aantal processen in de contractcatering geaccrediteerd. Hierdoor is duurzaamheid nu controleer- en meetbaar.

De acceptatie van de RvA betreft de modules B en C van het in 2009 geaccepteerde Certificatieschema Contractcatering, van de Stichting Cercat. Dit is gebaseerd op ISO 9001 met een verbijzondering op de branche.

 


 

GMP FEFCO

De GMP FEFCO International Standard is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen ‘critical control points’ bestaan voor het specifieke productieproces van karton omdat alle risico’s adequaat beheerst worden door GMP’s. De GMP FEFCO standaard voorziet in een algemene ‘risicoanalyse’ voor de afzonderlijke kartonfabrieken en een consistente set van GMP-richtlijnen.

Het succesvol functioneren van de voedselveiligheidsketen en de daarmee verbonden keten van ‘due diligence’ vraagt om de juiste medewerking van alle marktpartijen – uw succes als betrouwbare leverancier is eveneens verbonden met uw vermogen om veilige producten te leveren.


Voordelen GMP FEFCO certificering:

 • Eenduidige verificatie in opdracht van de producent – volgens een overeengekomen evaluatiefrequentie – stelt producenten in staat om verslag uit te brengen van hun status naar de retailers en andere organisaties.
 • De uitgebreide standaarden bestrijken alle hygiëne- en productveiligheidsaspecten binnen de verpakkingsindustrie.
 • Verpakkingsproducenten kunnen deze standaarden gebruiken om zich ervan te verzekeren dat hun leveranciers goede hygiënepraktijken toepassen en de keten van ‘due diligence’ voltooien.
 • Voortdurende bewaking en vastlegging van de ‘follow up’ van verbeteracties bieden garanties voor het continu verbeteren van het kwaliteits-, hygiëne- en productveiligheidssysteem.

 


 

GlobalGAP

Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is het sleutelwoord geworden voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector.

GlobalGAP is een standaard die specifiek van toepassing is op de primaire productie van landbouwproducten die voor menselijke consumptie zijn bestemd: machinaal oogstbare gewassen, groenten en fruit, koffie, thee, zuivel, rundvee, varkens, schapen, pluimvee en aquacultuur (zalm en forel). De GlobalGap-standaard bevat tevens een specifieke module voor bloemen en siergewassen.
Het certificatieschema omvat het gehele agrarische productieproces van het gecertificeerde product – vanaf het moment dat het dier onderdeel wordt van het productieproces of het gewas wordt geplant of gezaaid (controlepunten voor herkomst van zaaigoed) tot aan de oplevering van de onbewerkte eindproducten (i.e. industriële productie, slachten en verwerking blijven buiten beschouwing).

Doel van GlobalG.A.P.-certificering
Het doel van GlobalGAP -certificatie is om delen van wereldwijd erkende ‘good practices’ in de primaire productieketen door te voeren. De standaard zoekt aansluiting bij onder meer BRC en IFS om de supply chain af te dekken.

Consumenten hechten steeds meer waarde aan voedselveiligheid en -kwaliteit en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is het sleutelwoord geworden voor de verdere ontwikkeling van de agrarische sector.

GlobalGAP is een standaard die specifiek van toepassing is op de primaire productie van landbouwproducten die voor menselijke consumptie zijn bestemd: machinaal oogstbare gewassen, groenten en fruit, koffie, thee, zuivel, rundvee, varkens, schapen, pluimvee en aquacultuur (zalm en forel). De GlobalGap-standaard bevat tevens een specifieke module voor bloemen en siergewassen.
Het certificatieschema omvat het gehele agrarische productieproces van het gecertificeerde product – vanaf het moment dat het dier onderdeel wordt van het productieproces of het gewas wordt geplant of gezaaid (controlepunten voor herkomst van zaaigoed) tot aan de oplevering van de onbewerkte eindproducten (i.e. industriële productie, slachten en verwerking blijven buiten beschouwing).

Doel van GlobalG.A.P.-certificering
Het doel van GlobalGAP -certificatie is om delen van wereldwijd erkende ‘good practices’ in de primaire productieketen door te voeren. De standaard zoekt aansluiting bij onder meer BRC en IFS om de supply chain af te dekken.

Richtlijnen GlobalG.A.P.

 • De richtlijnen van GlobalGAP bevorderen:
 • Hoge prioriteit voor veiligheid en welzijn van landbouwers en consumenten
 • Traceerbaarheid
 • Minimalisering van het gebruik van pesticiden
 • Dierenwelzijn
 • Minimalisering van agrochemische en farmaceutische toevoegingen
 • Integrated Crop Management (ICM)
 • Efficiënt gebruik van resources
 • Milieubewustzijn

Het is voor alle spelers in de voedingsketen – ‘from farm to fork’ (‘van boer tot bord’) – van essentieel belang om hun concurrerend vermogen op de mondiale voedselmarkt te vergroten door allereerst consumenten garanties te bieden omtrent de veiligheid en kwaliteit van voedingsproducten.

Gecombineerde certificering voedselveiligheid standaarden
Certificatie volgens de GLOBALGAP kan in combinatie (geïntegreerd) met de bestaande systemen uitgevoerd worden (HACCP, BRC, IFS, ISO 9001 en ISO 14001). De audits worden uitgevoerd door één team. Hiermee bent u verzekerd dat alle systemen naadloos op elkaar aansluiten. 

VKL - Voedsel Kwaliteit Loonwerk

De norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) is primair bedoeld voor alle organisaties in Nederland die agrarisch loonwerk verrichten. De norm VKL heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren, schade kunnen toebrengen.

Het verschil tussen VKL * en VKL**
VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit de norm GlobalG.A.P.
VKL* gaat uit van het minimaal noodzakelijke. Namelijk het exact naleven van de voorschriften die betrekking hebben op de activiteiten op de werkvloer en in het veld. Bij VKL** wordt het tevens noodzakelijk om bedrijfseigen risico inventarisatie en analyse uit te voeren. En voedsel kwaliteitsdoelstellingen zullen actief in het beleid moeten worden opgenomen. Uit een jaarlijks opgemaakte beoordeling met daarbij de beheers- en/of verbetermaatregelen moet vervolgens blijken dat dit leidt tot structurele verbetering en aandacht voor voedselkwaliteit. Uiteindelijk staat VKL** sterker garant voor permanente en goede aandacht voor Voedsel Kwaliteit Loonwerk.

U dient echter voor VKL** te kiezen als:

 • minimaal één van de activiteiten van uw bedrijf valt buiten de reguliere loonwerkactiviteiten. Reguliere loonwerkactiviteiten in land- en tuinbouwgewassen zijn: grondbewerking, bemesting, zaai-en/poten/planten, gewasverzorging (incl. gewasbescherming) oogsten en transport. Enkele voor-beelden van erbuiten vallende activiteiten zijn: opslag, wassen, drogen, snijden en be- en verwerken van land- en tuinbouwproducten etc.;
 • uw klanten/opdrachtgevers hogere eisen stellen dan de VKL-norm afdekt. Hierbij kan men denken aan activiteiten in gewassen bestemd voor babyvoeding, GGO-gewassen, aanvullende bepalingen t.a.v. verwerkingstijd in conserven etc. VKL** sluit qua inhoud en werkwijze het beste aan bij bedrijven die al ISO, VCA of GMP gecertificeerd zijn, of werken met een managementsysteem (handboek). Het dekt alleen niet alle eisen uit de VKL-norm af. Het zal u echter weinig moeite kosten om organisatorisch aan de VKL norm te voldoen.

 


 

FSSC 22000

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) heeft de FSSC 22000 standaard ontwikkeld en dit is de eerste wereldwijde standaard voor de voedingsmiddelenindustrie. De standaard is goedgekeurd door de GFSI en biedt een kans om internationale harmonisatie te realiseren. De FSSC 22000 is een volledig certificatieschema voor een managementsysteem voor voedselveiligheid, dat gebaseerd is op ISO 22000 in combinatie met PAS 220.

Voedselproducenten die al een ISO 22000-certificaat bezitten kunnen door middel van een aaFSSC 22000nvullende audit van de PAS 220, aan het FSSC 22000 schema voldoen. DNV certificeert als een van de eerste certificatie instellingen bedrijven tegen de ISO 22000 en de FSSC 22000.

Voordelen FSSC 22000 certificering

 • FSSC 22000 is wereldwijd geaccepteerd
 • FSSC 22000 is GFSI geaccepteerd
 • FSSC 22000 neemt ketengedachte als het belangrijke uitgangspunt
 • FSSC 22000 is onafhankelijk. U bepaalt als organisatie zelf of u hieraan mee wilt doen

GFSI – FSSC 22000 certificering
De FSSC 22000 is vergelijkbaar met de Nederlandse HACCP Criteria zodat HACCP gecertificeerde bedrijven met relatief weinig inspanning aan de FSSC 22000 eisen kunnen voldoen. De GFSI heeft begin van het jaar de eisen m.b.t. de standaard verhoogd. HACCP heeft besloten om hier niet meer in mee te gaan. De nieuwe HACCP-standaard – versie 5 voldoet dus niet meer aan de GFSI-eisen. Veel bedrijven zetten hun HACCP certificaat om naar FSSC 22000.

Gecombineerde FSSC 22000 audits
Gezien het feit dat de structuur van de FSSC 22000 gelijk is aan de ISO 9001 (kwaliteitsnorm), de ISO 14001 en OHSAS 18001, kan FSSC 22000 makkelijk ingepast worden in bedrijven die reeds een kwaliteitssysteem hebben. Ook biedt dit voordelen voor bedrijven die naast voedselveiligheid ook kwaliteit formeel willen “borgen”.

ISO 22000 en Basis Voorwaarden Programma, BVP
De gekozen structuur (ISO 22000 aangevuld met een specifiek Basis Voorwaarden Programma, BVP) biedt vele mogelijkheden voor specifieke branches in de foodketen. Het is mogelijk dat leveranciers van verpakkingsmiddelen voor de levensmiddelen industrie hun activiteiten kunnen laten certificeren o.b.v. de FSSC 22000. Dit is mogelijk gemaakt omdat er aan de ISO 22000 een specifiek BVP voor de verpakkingsmiddelen industrie (PAS 223) is toegevoegd. Op dit moment zijn er ideeën en ontwikkelingen om een FSSC 22000 specifiek schema te maken voor de catering organisaties, de diervoederproducenten en de logistieke bedrijven. Kortom een goede ontwikkeling in het “woud van voedselveiligheids certificatieschema’s”.

FSSC 22000 voldoet aan de GFSI eisen
In Zwitserland is het GFSI (Global Food Safety Initiative) gevestigd. Deze organisatie (bestaande uit diverse partijen uit de foodindustrie als retailers, producenten etc.) heeft onder andere als doel om voedselveiligheidsschema’s te toetsen op gelijkwaardigheid en deze goed te keuren. Op dit moment zijn onder andere de BRC/IFS/SQF en de HACCP versie B (nog tot 2013) door het GFSI goedgekeurde schema’s.
Vier grote levensmiddelenbedrijven (Kraft Foods, Nestle, Unilever en Danone) hebben verzocht een basisvoorwaardeprogramma (BVP) aan de ISO 22000 te koppelen om het schema zo “concreter” te maken. Het GFSI heeft vastgesteld dat het FSSC 22000 schema voldoet aan de GFSI eisen.

 


 

PAS 223

Op verzoek van 4 grote levensmiddelen producenten (Kraft, Unilever, Danone en Nestle) is besloten om het ISO 22000 schema uit te breiden met een concreet basisvoorwaardenprogramma (BVP). Dit BVP is de PAS 220 (Publicly Available Specification) en is in combinatie met de ISO 22000 aangeboden aan- en goedgekeurd door het GFSI (Global Food Safety Initiative) als gelijkwaardig aan de BRC/IFS.

PAS 223
In de zelfde constructie heeft men ook een BVP opgesteld voor de producenten van levensmiddelenverpakkingsmaterialen. Dit is de PAS 223. In combinatie met de ISO 22000 is dit een heel goed alternatief voor bijvoorbeeld de BRC IoP (Institute for Packaging) standaard. De standaard is geschikt voor bedrijven welke verpakkingsmaterialen produceren.

Certificering van de FSSC 22000 voor de verpakkingsindustrie (PAS 223)
Deze nieuwe combinatie van de ISO 22000 en de PAS 223, wordt ‘FSSC 22000 for Food Packaging Material Manufacturing (PAS 223)’ genoemd en DNV GL kan u hiervoor certificeren.
FSSC 22000 for Food Packaging Material Manufacturing (PAS 223) is een nieuwe standaard die prima past in bedrijven die al een managementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001) hebben.

PAS 223 verklaring
Certificering tegen de PAS 223 is alleen mogelijk in combinatie met de ISO 22000 standaard. Het ISO 22000 certificaat valt onder accreditatie en voor de PAS 223 wordt een ongeaccrediteerde verklaring afgegeven.Klik hier voor meer informatie over deze certificeringen