Mededelingen

Vacaturesmeer »Tweetende AGF'ers

Laatste reactiesmeer »

Top-5 gisteren

Top-5 afgelopen week

Top-5 afgelopen maand

Koerslijstmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Ons team

Stevinweg 2
4691 SM Tholen

Tel. 0166-698200
Fax 0166-698219
E-mail: info@agf.nl

Het team

De websites AGF.nl en Groentennieuws.nl worden dagelijks voor je samengesteld door onderstaand team:

Pieter Boekhout
Uitgever
pieter@agf.nl
Tel: 0166 698200

Izak Heijboer
Redacteur AGF
izak@agf.nl
Tel: 0166 698203

Annet Breure
Redacteur Groentennieuws
annet@agf.nl
Tel: 0166 698208

Arlette Sijmonsma
Redacteur Groentennieuws
arlette@agf.nl
Tel: 0166 698230

Frits Simons
Corrector

Persberichten

Bedrijven kunnen hun persberichten insturen naar info@agf.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om persberichten in te korten, tekstueel aan te passen of in het geheel niet te plaatsen wanneer de inhoud niet relevant geacht wordt voor de doelgroep.
Linken:
Linken en verwijzen naar informatieve pagina's op deze site is toegestaan. Linken, deeplinken, verwijzen en/of inframen van pagina's met achtergrondinformatie, fotoreportages, dossiers en dergelijke is niet toegestaan.

Wilt u een verwijzing opnemen naar deze site dan stellen wij het op prijs hiervan op de hoogte te worden gebracht. E-mail ons. U bent zelf verantwoordelijk voor correcte werking van de verwijzing. De informatie op deze site kan zonder nadere berichtgeving worden verwijderd, gewijzigd of verplaatst.

Disclaimer
Op deze website van www.agf.nl (hierna agf.nl genoemd) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden. U kunt de tekst van deze gebruikersvoorwaarden opslaan en/of printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving. Aangezien agf.nl gerechtigd is de tekst van deze disclaimer te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, te wijzigen, dient u zich telkens te vergewissen van de meest recente versie van deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken.

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan agf.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Agf.nl is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

De website van agf.nl kan links naar websites van derden bevatten en/of websites van derden kunnen verwijzingen opgenomen hebben naar deze website. In geen geval is agf.nl aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website van agf.nl en/of informatie van derden waarna via de website verwezen wordt of die verwijzen naar onderhavige website.